Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f61d31db-b008-4000-be51-18570606dc8d

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Propozycja narzędzia badawczego do badania zależności pomiędzy współpracą a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych

Autorzy Czerwińska-Lubszczyk, A  Michna, A 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Proposition of the survey questionnaire to study the relationship between cooperation and performance of small and medium enterprises in construction sector
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano propozycję narzędzia badawczego - kwestionariusza ankiety do badania zależności pomiędzy współpracą a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych. Kwestionariusz zostanie wykorzystany w badaniach empirycznych, które będą przeprowadzone wśród MŚP branży budowlanej województwa śląskiego. Uzasadniono wybór obszaru badawczego. Wskazano na pojawiającą się lukę empiryczną oraz metodologiczną, która została zidentyfikowana dzięki dotychczasowej analizie literatury krajowej oraz zagranicznej. Przedstawiono kierunki dalszych badań.
EN The paper presents a proposal of a research tool: a survey questionnaire to study the relationship between cooperation and performance of small and medium enterprises in construction sector. The questionnaire will be used in the empirical research of SME construction companies in Silesian Voivodeship. Additionally, the article justifies choice of research area and indicates the empirical and methodological gap. Article is a point for further research in this area.
Słowa kluczowe
PL współpraca   małe i średnie przedsiębiorstwa   branża budowlana   efektywność   funkcjonowanie  
EN cooperation   small and medium enterprises   construction industry   effectiveness   functioning  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2014
Tom z. 73
Strony 97--105
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor Czerwińska-Lubszczyk, A
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska
autor Michna, A
Bibliografia
1. Arita T., Fujita M., Kameyama Y.: Effects of regional cooperation among small and medium-sized firms on their growth in Japanese industrial clusters. “Review of Urban & Regional Development Studies”, no. 3, 2006.
2. Beuve J., Saussier S.: Interfirm cooperation in strategic relationships: the role of formal contract. “Industrial and Corporate Change”, no. 4, 2011.
3. Czerwińska- Lubszczyk A., Michna A.: SMEs of the construction industry in economic slowdown, [in:] Knosala R. (ed.): Innovations in management and production engineering. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
4. Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A., Męczyńska A.: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego. „Zarządzanie Finansami”, nr 4, 2013.
5. Danik L., Lewandowska M.: Motives and barriers in the field of cooperation between companies. Research outcomes based on the polish engineering industry. „Journal of Economics and Management”, no. 1, 2013.
6. Fernández-Ardevol M., Masllorens J.L.: Determinants of science-based cooperation: evidence in a sample of small and micro firms. “Managing Global Transitions”, no. 4, 2011.
7. Lechner C., Dowling M., Welpe I.: Firm networks and firm development: The role of the relational mix. „Journal of Business Venturing”, no. 4, 2006.
8. Michna A, Czerwińska-Lubszczyk A., Męczyńska A., Jagoda-Sobalak D.: Metody inwentyczne w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem branży budowlanej – założenia teoretyczne. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie”, z. 63, Gliwice 2012.
9. Michna A., Męczyńska A., Kmieciak R., Sękowska R.: Badania literaturowe wybranych aspektów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Kiełtyka L. (red.): Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2010.
10. Mikołajczyk B., Krawczyk M.: Aniołowie Biznesu w sektorze MSP. Difin, Warszawa 2007.
11. Ots M.: Competition, Collaboration and Cooperation: Swedish provincial newspaper markets in transition. “Journal of Media Business Studies”, no. 2, 2012.
12. Park Y., Shin J., Kim T.: Firm size, age, industrial networking, and growth: a case of the Korean manufacturing industry. „Small Business Economics”, no. 1, 2010.
13. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2003.
14. Pitoska E.: An empirical research on networking & cooperation between small and medium enterprises in peripheral economies. “International Journal of Innovations in Business”, no. 5, 2012.
15. Rese A., Baier D.: Success factors for innovation management in networks of small and medium enterprises. “R&D Management”, no. 2, 2011.
16. Ritala P.: Coopetition Strategy – When is it Successful? Empirical Evidence on Innovation and Market Performance. “British Journal of Management”, no. 3, 2012.
17. Safin K.: Zarządzanie małą firmą. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
18. Schmoltzi C., Wallenburg C.: Operational Governance in horizontal cooperations of logistics service providers: performance effects and the moderating role of cooperation complexity. “Journal of Supply Chain Management”, no. 2, 2012.
19. Schoonjans B., van Cauwenberge P., Vander Bauwhede H.: Formal business networking and SME growth. „Small Business Economics”, no. 1, 2013.
20. Serbanica C.: A cause and effect analysis of University – business Cooperation for regional innovation in Romania. “Theoretical and Applied Economics”, no. 10, 2011.
21. Sroka W.: Korzyści i zagrożenia uczestnictwa w sieci aliansów- analiza porównawcza. „Przegląd Organizacji”, nr 1, 2010.
22. Wasiluk A.: Zaufanie i współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami w perspektywie budowy i rozwoju struktur klastrowych. „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 5, 2013.
23. Zhang H., Shu C., Jiang X., Malter A.: Managing knowledge for innovation: the role of cooperation, competition and alliance nationality. “Journal of International Marketing”, no. 4, 2010.
24. Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f61d31db-b008-4000-be51-18570606dc8d
Identyfikatory