Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f606316c-4a8d-4725-a0e7-1d053917a99f

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Analiza wpływu zdarzeń nagłego zakłócenia (wstrzymania) ruchu na podróże wykonywane miejskim transportem zbiorowym w Krakowie – wnioski do dalszego rozszerzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

Autorzy Drabicki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investigation of impact of sudden service disruptions (suspensions) on public transport trips in the city of Krakow – conclusions for further extension of the dynamic passenger information system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zdarzenia powodujące nagłe, czasowe wstrzymanie funkcjonowania transportu zbiorowego są źródłem istotnego pogorszenia jakości (doświadczenia) podróżowania dla pasażerów – możliwe jest jednak przeciwdziałanie tym utrudnieniom m.in. poprzez rozwijane współcześnie systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. Analiza przedstawiona w artykule składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawiono charakterystykę rejestrowanych zdarzeń czasowego wstrzymania ruchu, na podstawie danych pozyskanych od organizatora komunikacji tramwajowej w Krakowie (ZIKiT) oraz cechy specyficzne tych zdarzeń (m.in. czas trwania, występowanie, przyczyny zakłócenia). W drugiej części artykułu podsumowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród użytkowników miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie, a także dyskusji w grupach fokusowych, które dostarczają informacji nt. zachowań (decyzji) użytkowników w trakcie trwającego zakłócenia ruchu transportu zbiorowgo, a także pożądanej przez nich informacji podróżniczej w takich sytuacjach. Wyniki badań ankietowych wskazują, że najistotniejsza byłaby wówczas dla podróżnych możliwość uzyskania aktualnej informacji o czasie pozostałym do zakończenia zakłócenia (wstrzymania) ruchu transportu zbiorowgo – w tym kontekście warto zauważyć, że deklarowane progi max. czasu oczekiwania (przez podróżnych) często mogą się pokrywać z faktycznym czasem trwania zdarzenia wstrzymania ruchu transportu zbiorowgo. Często postulowana jest także możliwość otrzymania informacji w formie spersonalizowanej dla swojej trasy podróży oraz sugestii dot. alternatywy podróżowania, a także konieczność dalszego rozszerzenia systemu o komunikację autobusową. Celem przedstawionych analiz jest sformułowanie wniosków i obserwacji, które mogą dostarczać przydatnych przesłanek do przyszłego kształtowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Krakowie.
EN Sudden and temporary service suspensions are a source of major deterioration of public transport quality and travel experience – yet it is possible to mitigate this by means of, among others, provision of adequate dynamic (real-time) travel information. The analysis presented in this article, devoted to this notion, is comprised of 2 essential stages. The first part of this article presents a general overview of registered temporary service suspension incidents, based on the records obtained from the tramway system operator in Krakow (ZIKiT), and outlines typical characteristics of such incidents (e.g. suspension duration, locations and causes). The second part of this article summarises main findings from own survey investigation conducted among public transport users in Krakow, as well as focus-group discussions which provide an additional insight into passengers’ choice patterns in the event of public transport service disruptions, as well as travel advice specifically desired by them. Results from survey investigation indicate, once service suspensions take place, passengers are most likely to seek an actual information on estimated time left till normal service conditions are resumed – remarkably, the stated max. waiting time thresholds (declared by passengers) are often likely to fall within the actual duration of public transport service suspensions. Furthermore, there is a high preference towards an availability of more personalised and prescriptive travel information content in such events, e.g. suggested (advised) travel alternatives; as well as access to information in real-time for all the city public transport services (i.e. system extension towards bus services). The objective of this article is to formulate conclusions and recommendations, useful for future development of dynamic passenger information system in the city of Krakow.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   Kraków   informacja pasażerska   informacje w czasie rzeczywistym   zakłócenia transportu zbiorowego  
EN public transport   Krakow   passenger information   realtime passenger information   suspensions in public transport  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2018
Tom nr 2
Strony 5--13
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Drabicki, A.
  • Politechnika Krakowska, Katedra Systemów Transportowych ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, adrabicki@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Börjesson M., Eliasson J., Franklin J. P., Valuations of travel time variability in scheduling versus mean-variance models, „Transportation Research Part B: Methodological”, 46(7), 855-873 (2012).
2. Cats O., Jenelius E., Planning for the unexpected: The value of reserve capacity for public transport network robustness, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 81, 47–61 (2015).
3. Cats O., West J., Eliasson J., Appraisal of increased public transport capacity: the case of a new metro line to Nacka, Sweden, In hEART Conference 2014 in Leeds, UK (2014).
4. Drabicki A., Islam Md F., Impact of public transport service disruptions on ensuing travel strategies and the relevant sources of travel information – a passenger survey analysis, Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, Vienna, Austria (2018, w trakcie druku).
5. Goodwin P., Enhancing the Effectiveness of Transport Policy by Better Understanding of Travel Choices, Centre for Transport and Society, UWE Bristol, 2009.
6. Islam M.F., Fonzone A., MacIver A., Dickinson K., Modelling factors affecting the use of ubiquitous real-time bus passenger information, Proceedings of the 5th IEEE Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS), Naples, Italy, 2017.
7. Maréchal S., Modelling the acquisition of travel information and its influence on travel behaviour, Presented at the 48th UTSG Conference, Bristol, UK, 2016.
8. Rudnicki A., Jakość komunikacji miejskiej, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie”, 1999.
9. Zhu S., Levinson D.M., Disruptions to transportation networks: a review, In Network reliability in practice, Springer, New York, USA, 2012.
Źródła internetowe
10. Kraków pod ręką – https://krakowpodreka.pl/
11. Mobilna Informacja Pasażerska w Krakowie – https://www.ttss.krakow.pl/
12. QuestionPro Survey Software – https://www.questionpro.com/
13. Plaftorma Komunikacyjna Krakowa (PKK) – https://www.facebook.com/PKKinfo/
14. TTSS Kraków – Odjazdy tramwajów na żywo (© J. Kowalski) – https://mpk.jacekk.net/
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f606316c-4a8d-4725-a0e7-1d053917a99f
Identyfikatory