Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f5cec7ad-2b50-40f6-96ac-aeed2979420f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Symulacja rozchodzenia się fali drganiowej od torowiska tramwajowego

Autorzy Bednarz, J.  Brożek, G.  Targosz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Simulation of the vibrational wave propagation from the tramway route
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony zostały badania symulacyjne rozchodzenia się fali drganiowej od wibroizolowanych i nie wibroizolowanych torowisk tramwajowych na przykładzie aglomeracji śląskiej. Opracowano model numeryczny podłoża i przeprowadzono symulację drgań w przypadku drgań torowiska wibroizolowanego oraz torowiska posadowionego na podłożu betonowym. Jako wejście do modelu numerycznego wykorzystano pomiary drgań wykonanych wcześniej. Przeprowadzono symulację i oszacowano wpływ oddziaływań dynamicznych na konstrukcję budynku znajdującego się w pobliżu torowisk i w oparciu o skale SWD oceniono stan zagrożenia konstrukcji. Symulacja potwierdziła że fala drganiowa w gruncie ma charakter fali Rayleigha.
EN The article discusses simulation of vibration wave propagation in the ground for tram tracks viroisolated and nonvibroisolated on the example of the Silesian agglomeration. The numerical model of the ground was developed and the vibration simulation was performed in the case of vibration of the vibration rail track and the track laid on the concrete substrate. As a input to the numerical model, results of measurements of vibrations made earlier were used. The simulations were carried out and the impact of dynamic loads on the construction of a building near the track and on the basis of SWD scales was assessed. Simulation confirmed that the vibration wave in the ground is a Rayleigh wave type.
Słowa kluczowe
PL badania drgań   wibroizolacja   tory tramwajowe   fala Rayleigha  
EN research of vibrations   vibroinsulation   tram tracks   Rayleigh wave  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 6
Strony 518--523, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Bednarz, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Robotyki i Mechatroniki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, bednarz@agh.edu.pl
autor Brożek, G.
autor Targosz, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Robotyki i Mechatroniki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, jantargosz@interia.pl
Bibliografia
1. Adamczyk J, Hebda Maciej, Targosz J., Badania symulacyjne wibroizolowanych torowisk tramwajowych, w druku, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2017.
2. Bednarz J., Metodologia badania drgań gruntu powodowanych ruchem pojazdów szynowych. TTS - Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829, R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 105–110, 2015.
3. LS-DYNA Theory Manual.
4. LS-DYNA User Manual.
5. PN-88/B-02171 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
6. PN-85/B-02170 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
7. Targosz J., Układy wibroizolacji w transporcie szynowym i samochodowym. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f5cec7ad-2b50-40f6-96ac-aeed2979420f
Identyfikatory