Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f5ace3ef-f2af-48db-8e6b-8866dade4f08

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Attenuation of earmuffs used simultaneously with safety spectacles in exposure to impulse noise

Autorzy Kozłowski, E.  Młyński, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania eksperymentalne tłumienia nauszników przeciwhałasowych stosowanych łącznie z okularami ochronnymi w warunkach występowania hałasu impulsowego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Impulse noise is particularly hazardous to the hearing of exposed individuals. In many real-life scenarios, the only protective measure used to reduce the level of impulse noise is hearing protectors. These scenarios include firing ranges. Aside from hearing protectors, shooters use personal safety spectacles. The purpose of this paper was to determine the effect of the simultaneous use of earmuffs and safety spectacles on the sound attenuation of earmuffs during exposure to impact noise. The research was completed with the MIRE method and included the determination of sound attenuation changes in five different models of earmuffs, used simultaneously with three different models of safety spectacles and prescription glasses. The impulse noise source used was a starting pistol, which generated C-weighted peak sound pressure level at a mean of 136.7 dB. The tests demonstrated that the simultaneous use of safety spectacles and earmuffs reduces the impulse noise attenuation of the earmuffs by up to 9 dB. Such sound attenuation changes occurred during simultaneous use of earmuffs with safety spectacles, which feature temples with a rectangular cross-section. The tests also demonstrated that the effect of prescription glasses on sound attenuation was unusually high; prescription glasses reduced the impulse sound attenuation of earmuffs by as much as 18 dB.
PL Hałas impulsowy jest szczególnie niebezpieczny dla słuchu osób na niego eksponowanych. W wielu sytuacjach jedynym środkiem ograniczania hałasu impulsowego są ochronniki słuchu. Taka sytuacja występuje na przykład na strzelnicach. Poza ochronnikami słuchu strzelcy również często korzystają z indywidualnych ochron oczu. Celem przedstawionych badań było określenie jak jednoczesne stosowanie nauszników przeciwhałasowych i okularów wpływa na zmianę tłumienia nauszników w sytuacji występowania hałasu impulsowego. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody MIRE i obejmowały wyznaczenie zmian tłumienia dźwięku pięciu modeli nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie z trzema modelami okularów ochronnych oraz okularami korekcyjnymi. Źródłem hałasu impulsowego był pistolet startowy, który generował dźwięk o szczytowym poziomie dźwięku C wynoszącym średnio 136,7 dB. Przeprowadzone badania wykazały, że jednoczesne używanie okularów ochronnych i nauszników obniża tłumienie hałasu impulsowego wnoszone przez nauszniki maksymalnie do 9 dB. Takie zmiany występowały podczas jednoczesnego stosowania nauszników i okularów charakteryzujących się zausznikami o prostokątnym przekroju. Badania także wykazały wyjątkowo duży wpływ okularów korekcyjnych na tłumienie nauszników, które spowodowały pogorszenie tłumienia hałasu impulsowego wnoszonego przez nauszniki nawet o 18 dB.
Słowa kluczowe
PL akustyka   ochrona przed hałasem   hałas impulsowy   ochronniki słuchu   nauszniki przeciwhałasowe   tłumienie hałasu  
EN acoustics   noise protection   impulse noise   hearing protectors   earmuffs   noise attenuation  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2018
Tom Vol. 67, nr 1
Strony 43--52
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Kozłowski, E.
  • Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Department of Vibroacoustic Hazards, 16 Czerniakowska Str., 00-701 Warsaw, Poland, emkoz@ciop.pl
autor Młyński, R.
  • Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, Department of Vibroacoustic Hazards, 16 Czerniakowska Str., 00-701 Warsaw, Poland, rmlynski@ciop.pl
Bibliografia
[1] Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. nr 157, poz. 1318).
[2] Mrena R., Savolainen S., Pirvola U., Ylikoski J., Characteristics of acute acoustical trauma in the Finnish Defense Forces, Int J Audiol, 43, 3, 2004, 177-181.
[3] Abel S.M., Sass-Kortsak A., Kielar A., The effect on earmuff attenuation of other safety gear worn in combination, Noise Health, 5, 17, 2002, 1-13.
[4] Kozłowski E., Młyński R., Zmiana tłumienia dźwięku nauszników przeciwhałasowych używanych jednocześnie z okularami korekcyjnymi, Logistyka, 5, 2015, 1011-1017.
[5] PN-EN ISO 4869-2:2002 Akustyka - Ochronniki słuchu - Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu.
[6] PN-EN 458:2016 Ochronniki słuchu - Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej - Dokument przewodni.
[7] Lenzuni P., Sangiorgi T., Cerini L., Attenuation of peak sound pressure levels of shooting noise by hearing protective earmuffs, Noise Health, 14, 58, 2012, 91-99.
[8] ANSI/ASA S12.42-2010 Methods for the Measurement of Insertion Loss of Hearing Protection Devices in Continuous or Impulsive Noise Using Microphone-in-Real-Ear or Acoustic Test Fixture Procedures.
Uwagi
1. Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
2. This paper has been based on the results of a research task carried out within the scope of the third stage of the National Programme “Improvement of safety and working conditions” partly supported in 2014-2016 - within the scope of state services - by the Ministry of Labour and Social Policy. The Central Institute for Labour Protection - National Research Institute is the Programme’s main co-ordinator.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f5ace3ef-f2af-48db-8e6b-8866dade4f08
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0011.8033