Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f59e78ff-5184-400c-8bb3-3299c24c59df

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Wpływ wewnętrznych zysków ciepła na charakterystykę energetyczną budynku (EUCO i EPH+W) na przykładzie standardów NF15, NF40 oraz WT 2021

Autorzy Szczekala, M.  Kaliszuk-Wietecka, A.  Firląg, S.  Węglarz, A.  Narloch, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of internal heat profits on energy performance of building (EUCO, EPH + W) on example of standards NF15, NF40 and WT 2021
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy analizy wpływu zysków wewnętrznych na charakterystykę energetyczną budynków w zabudowie szeregowej. Wewnętrzne zyski ciepła są istotnym czynnikiem bilansującym straty ciepła przez przenikanie i wentylację, a ich wartość jest bezpośrednio zależna od wartości obciążenia cieplnego pomieszczeń wewnętrznymi zyskami ciepła. Oznacza to, że przyjęcie wyjściowej wartości obciążenia cieplnego determinuje ostateczne wartości wskaźników zapotrzebowania na energię. Artykuł przedstawia zmiany finalnych wartości współczynników EUCO i EP w zależności od wielkości przyjętego obciążenia cieplnego naw oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dostępną literaturę. Obliczenia zostały wykonane dla zespołu segmentów budynków szeregowych w trzech standardach energetycznych NF15, NF40 i WT2021.
EN The paper refers to the analysis of the influence of internal gains on the energy performance of a terraced house. Calculations will be made on the base of energy standards NF15, NF40 and WT2021.
Słowa kluczowe
PL standard energetyczny   zyski wewnętrzne   energia użytkowa   energia pierwotna  
EN energy standard   internal heat profits   usable energy   primary energy  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2017
Tom T. 9, nr 4
Strony 35--38
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr.
Twórcy
autor Szczekala, M.
autor Kaliszuk-Wietecka, A.
autor Firląg, S.
autor Węglarz, A.
autor Narloch, P.
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkal-nego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015r.
[4] NFOŚiGW, Określenie podstawowych wymogów, niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkaniowych oraz sposobu weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych, 23 sierpnia 2012r. oraz 05 grudnia 2015r.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015r. w sprawie metody obliczania charakterystyki energetycznej budynku.
[6] PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebo-wania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
[7] PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii do ogrzewania.
[8] Szczekala M., Analiza energetyczna projektowanej zabudowy szeregowej w trzech standardach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem zysków wewnętrznych i lokalizacji, Praca Magisterska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej (2017)
[9] PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f59e78ff-5184-400c-8bb3-3299c24c59df
Identyfikatory