PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przebudowa wiaduktu kolejowego będącego pod wpływem znacznego górniczego osiadania terenu

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Rebuilding of the railway viaduct being under the influence of considerable mining subsidence of area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono problemy związane z eksploatacją położonego na zboczu górniczej niecki obniżeń jednoprzęsłowego wiaduktu kolejowego. Znaczne obniżenia terenu, wynoszące około 14 m oraz bardzo duże pochylenie zboczy niecki utrudniało prowadzenie ruchu kolejowego, konieczne było wykonywanie kosztownych prac związanych z podniesieniem przęsła oraz nadbudową ścianek zaplecznych i skrzydeł przyczółków. Prace budowlane musiały być tak zorganizowane logistycznie. aby zamknięcie toru nie przekraczało 7 dni. Ta linia jednotorowa to jedyne połączenie kolejowe zakładu górniczego niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Kopalni. Istniejące przyczółki w wyniku wzrastającego naporu gruntu zaczęły się pochylać i przemieszczać ku sobie. Pojawiły się także liczne głębokie rysy i pęknięcia na przyczółkach. Nie można było podnosić i rektyfikować przęsła wiaduktu w dotychczasowej technologii, tj. poprzez nadbudowę przyczółków. W artykule opisano kilka rozw iązań koncepcyjnych: wymianę wiaduktu na nowy o podobnej konstrukcji bez istotnej przebudowy przyczółków lub z przebudową, budowę tunelu z blach podatnych typu SuperCor w nasypie, zastosowanie stalowej konstrukcji odciążającej w miejsce tradycyjnego wiaduktu. Wybrano ostatecznie do realizacji stalową konstrukcję odciążającą oparta bezpośrednio na nasypie. Stare przęsło żelbetowe zdemontowano, istniejące przyczółki żelbetowe pozostawiono bez żadnych zmian, wykonano tymczasowe podparcie konstrukcji odciążającej i wbudowano w tor tę konstrukcję - całość prac wykonano w jeden „długi” majowy weekend. W artykule opisano wbudowaną w tor konstrukcję odciążającą i przedstawiono praktyczne doświadczenia z trzyletniego okresu eksploatacji tej konstrukcji.
EN
This paper presents the problems associated with the exploitation of one span railway viaduct which was located on the hillside of mining area was discussed. Considerable settling of the area about 14 m and very large lowering hillsides of hollow made it difficult to lead the rail traffic and it w as necessary to make expensive works associated with raising the span and the superstructure of partition walls and wings of bridgeheads. Building works had to be logistically organized in such a way that closing the railway track would not exceed 7 days. This single-track line is the only railway connection of the mining factory, essential for normal functioning of the mine. Existing bridgeheads started to tip and moved towards oneself as a result of the increasing thrust of ground. Numerous deep scratches and cracks appeared on bridgeheads. It was not possible to raise and to rectify spans of the viaduct in the previous technology, i.e. through the superstructure of bridgeheads. In this article a few concept solutions are described: replacement of the viaduct on a new one of about the similar structure without significant reconstruction of bridgeheads or with the reconstruction, susceptible metal sheets type SuperCor construction of the tunnel in the embankment, applying of the lightening structure in place of the traditional viaduct. The steel lightening structure supported directly on the embankment was finally chosen for the accomplishment. The old reinforced concrete span w as dismantled, existing reinforced concrete bridgeheads were left without any changes, temporary supports of the lightening structure were performed and this structure w as built in into the railway track - all works were made in one ,,long" May weekend. This paper describes lightening structures built into the railw ay track and experiences from three-year use of this structure.
Czasopismo
Rocznik
Strony
100--106
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
  • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
  • [1] BĘTKOWSKI P. 2012 - Obserwacja i naprawa dwuprzęsłowego stalowego mostu kolejowego położonego na terenach górniczych. Ochrona obiektów na terenach górniczych. Praca zbiorowa (monografia) pod red. Andrzeja Kowalskiego. Główny Instytut Górnictwa. Katówice.s. 17-25.
  • [2] BĘTKOWSKI P. 2015 - Przebudowa i zabezpieczenie na wpływy górnicze niewielkiego wiaduktu kolejowego zintegrowanego z nasypem. „Przegląd Górniczy" nr 3, s.1-7.
  • [3] BĘTKOWSKI P., BEDNARSKI Ł., SIEŃKO R. 2014 - Structural health monitoring of a rail bridge structure impacted by mining operation. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej Technical Transactions Civil Engineering. Tom 6-B/2014 (i.21), s.15-27.
  • [4] BĘTKOWSKI P., BEDNARSKI L., SIEŃKO R. 2015 - Doświadczenia z użytkowania systemu monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej. „Przegląd Górniczy" nr 3, s. 8-13.
  • [5] KAWULOK M. 2010 - Szkody górnicze w budownictwie. Wyd. I. Wydawnictwo ITB. Warszawa.
  • [6] KWIATEK J. 2007 - Obiekty budowlane na terenach górniczych. Wydanie 2. GIG. Katowice.
  • [7] ROSIKOŃ A. 2004 - O obrotach podpór i przęseł mostu. Wyd. I. Rosikon-Press. Warszawa.
  • [8] SALAMAK M. 2013 - Obiekty mostowe na terenach z deformującym się podłożem w świetle kinematyki brył. Wyd. I. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f5775007-2838-47c5-bc7a-0ed37af1d023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.