Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f540adcc-f187-405a-9726-11a26caa62b1

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Nanomateriały – nowe zagrożenie środowiska

Autorzy Mrowiec, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Nanomaterials – new risk of the environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dynamiczny rozwój nanotechnologii i zastosowanie różnorodnych nanomateriałów w wielu obszarach działalności i produktach codziennego użytku stwarza możliwość emisji niebezpiecznych „nanozanieczyszczeń” do środowiska. Nanomateriały mogą być uwalniane do środowiska na każdym etapie cyklu życia produktu. Toksyczność nanomateriałów jest związana ze szczególnymi ich właściwościami fizyczno-chemicznymi. Ocena potencjalnego zagrożenia środowiska nanomateriałami wymaga precyzyjnych i jednoznacznych danych odnośnie ich toksyczności, wielkości emisji, informacji dotyczących losów nanomateriałów w środowisku i możliwych poziomach ekspozycji.
EN The dynamic development of nanotechnology and the use of a variety of nanomaterials in many areas of activities and daily life products creates the possibility of emissions of dangerous “nanocontaminants” to the environment. Nanomaterials can be released into the environment at every stage of the product life cycle. The toxicity of nanomaterials is related to their specific physical and chemical properties. Evaluation of the potential environmental risks requires precise and conclusive data on nanomaterial toxicity, their emissions, information on the fate of nanomaterials in the environment and possible exposure levels.
Słowa kluczowe
PL nanotechnologia   nanomateriały   toksyczność   zagrożenie środowiska  
EN nanotechnology   nanomaterials   toxicity   environmental risk  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 1
Strony 105--110
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Mrowiec, B.
  • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, bmrowiec@ath.bielsko.pl
Bibliografia
1. Agarwal M., Murugan M.S., Sharma A., Rai R., Kamboj A., Sharma H., Roy S.K., 2013. Nanoparticles and its toxic effects: A review. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 2, 10, 76–82.
2. Bakand S, Hayes A., Dechsakulthorn F., 2012. Nanoparticles: a review of particle toxicology following inhalation exposure. Inhalation Toxicology, 24, 2, 125–135.
3. Bujak-Pietrek S., Nanocząstki i nanomateriały – charakterystyka, możliwości zastosowania oraz potencjalne zagrożenie dla zdrowia. I Konferencja „Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy – znane i nowe zagrożenia. Okręgowa Inspekcja Pracy w Łodzi. 24.10.2013, Łódź.
4. Buzea C., Pacheco Blandino I.I., Robbie K., 2007. Nanomaterials and nanoparticles: Sources and toxicity. Biointerphases, 2, 4, 17–172.
5. Brar S.K., Verma M., Tyagi R.D., Surampalli R.Y., 2010. Engineered nanoparticles in wastewater and wastewater sludge – Evidence and impacts. Waste Management, 30, 504–520.
6. Bystrzejewska-Piotrowska G., Golimowski J., Urban P.L, 2009. Nanoparticles: Their potential toxicity, waste and environmental management. Waste Management, 29, 2587–2595.
7. Elsaesser A., Howard C.V., 2012. Toxicology of nanoparticles. Advanced Drug Delivery Reviews, 64, 129–137.
8. Holder A.L., Vejerano E.P., Zhoub X., Marr L.C., 2013. Nanomaterial disposal by incineration. Environmental Science: Processes and Impacts, 5, 1652–1664.
9. Lazareva A., Keller A.A., 2014. Estimating potential life cycle release of engineered nanomaterials from wastewater treatment plants. ACS Sustainable Chemistry Engineering, 2, 1656–1665.
10. Lowry G.V., Gregory K.B., Apte S.C., Lead J.R., 2012. Transformation of nanomaterials in the environment. Environmental Science and Technology 46, 6893–6899.
11. Musee N., 2010. Nanotechnology risk assessment from a waste management perspective: Are the current tools adequate? Human and Experimental Toxicology, 30, 8, 820–835.
12. Nanotechnology Risk Governance. Recommendations for a global coordinated approach to the governance of potential risk. International Risk Governance Council, Geneva 2007.
13. Part F., Zecha G., Causon T., Sinner E.K., Huber- Humer M., 2015. Current limitations and challenges in nanowaste detection, characterisation and monitoring. Waste management, 43, 407–420.
14. Szewczyk P., Midor K., 2014. Ocena zagrożeń ze strony produktów opartych na nanotechnologii. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 71, 261–270.
15. Singh S., Singh Nalwa H., 2007. Nanotechnology and health safety – toxicity and risk assessment of nanostructured materials on human health. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 7, 3048–3070.
16. Shin S.W., Song I.H., Um S.H., 2015. Role of physicochemical properties in panoparticle toxicity. Nanomaterials, 5, 1351–1365.
17. Świątek-Prokop J., 2012. Nanomateriały – zalety i zagrożenia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna, VII, 47–57.
18. Walkowiak B., 2011. Problemy dotyczące rejestracji nano-materialow w świetle prac prowadzonych w ramach projektu RIP-oN 1. Chemia Zdrowie Środowisko, 2, 5–8.
19. http://www.tio2.net.cn [dostęp.18.10.2016].
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f540adcc-f187-405a-9726-11a26caa62b1
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/67005