Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f53d0a25-a12f-4257-b1ec-4e8ca957319b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rachunek ekonomiczny w praktyce inwestycji drogowych

Autorzy Brdulak, J.  Pawlak, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Economical calculation in the practice of road investments
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł podejmuje tematykę wykorzystywania rachunku ekonomicznego w ocenie inwestycji drogowych w Polsce. Podstawową funkcją systemu transportowego staje się zaspokojenie potrzeb przewozowych, do czego potrzebna jest kompletna, nowoczesna gałęziowa infrastruktura techniczna – liniowa oraz punktowa. Aby taka infrastruktura powstała należy poczynić znaczny szereg inwestycji, dla których powinno dokonać się oceny rachunku ekonomicznego. Zarówno proste jak i złożone metody rachunku ekonomicznego mogą być wykorzystywane w praktyce do oceny inwestycji drogowych, jednak obecnie w Polsce dominuje ściśle określony ramowo i proceduralnie rachunek ekonomiczny stosowany we wnioskach o dofinansowanie konkretnych projektów. Dlatego powinno się uzupełnić tę praktykę niezależnymi, możliwie kompleksowymi studiami problemowymi związanymi z rozwojem infrastrukturalnym poszczególnych gałęzi transportu oraz przestrzennych sieci infrastrukturalnych. Zwłaszcza, iż ostatnimi czasy można zauważyć także tendencję analitycznego poszukiwania wpływu infrastrukturalnych inwestycji transportowych na rozwój społeczno-gospodarczy.
EN The article describes the use of economic calculation in the assessment of road projects in Poland. The basic function of the transport system is to satisfy transport needs, for this purpose is needed a complete and modern technical infrastructure. To have such an infrastructure, a considerable number of investments should be made, which should be assessed with help of economic calculation. Both simple and complex method of economic calculation can be used in practice to evaluate road investments. However, today in Poland the most often is used a strictly defined economic calculations for financing specific projects. Therefore these practice should be supplemented by independent, comprehensive study related to the development of infrastructure of individual modes of transport and spatial infrastructure networks. Especially because in recent times can be seen trend to search an impact of transport infrastructure investments on socioeconomic development.
Słowa kluczowe
PL transport   inwestycje drogowe   rachunek ekonomiczny  
EN economic calculation   transport   road investments  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 529--532
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Brdulak, J.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Geografii Ekonomicznej, 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 24, jacek.brdulak@sgh.waw.pl
  • Uczelnia Łazarskiego, Katedra Zarządzania i Marketingu
autor Pawlak, P.
Bibliografia
1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2014.
2. Brdulak J.; Transport wodny śródlądowy jako element systemu transportowego Polski, SGPiS, Warszawa 1989.
3. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Instytut Magazynowania i Logistyki, Logistyka 3/2014.
4. Brdulak J., Zakrzewski B., Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu, ITS, Warszawa 2013.
5. Komornicki T. z zesp.; Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), Min. Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
6. Leszczyński K.; Ekonomiczne kryterium rachunku w długim i krótkim okresie, Warszawa 1997.
7. Pawlak P., Modelowanie podróży związane ze zmianą stanu infrastruktury transportowej, Wydawnictwo Instytut Magazynowania i Logistyki, Logistyka 3/2015.
8. Rogowski W.; Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
9. The Departament of Transport, The Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment, Trunk roads and the generation of traffic, Chairman: Mr D. A. Wood QC, December 1994, London: HMSO.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f53d0a25-a12f-4257-b1ec-4e8ca957319b
Identyfikatory