Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f51299ed-6c01-4165-b305-b171287d48ad

Czasopismo

Archives of Civil Engineering

Tytuł artykułu

Quantitative assessment of construction risk

Autorzy Kasprowicz, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Kwantytatywna ocena ryzyka budowy
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Construction risk assessment is the final and decisive stage of risk analysis. When highly changeable conditions of works execution are predicted, risk should be evaluated in the favorable, moderate, and difficult random conditions of construction. Given the random conditions, the schedule and cost estimate of the construction are developed. Based on these values, the risk of final deadline delay and the risk of total cost increase of construction completion are calculated. Next, the charts of the risks are elaborated. Risk changes are shown in the charts and are analyzed in the range [1, 0].
PL Realizacja robót budowlanych na placu budowy jest podstawowym etapem przedsięwzięcia budowlanego. W praktyce, z punktu widzenia realizacji robót na placu budowy lub przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego, ryzyko czasu i kosztów często powinno być dokładnie badane ze względu na wpływ zdarzeń losowych na przebieg i wyniki wykonania robót. Jest wiele publikacji na temat metod identyfikacji i oceny ryzyka. Jednak opublikowane metody nie rozwiązują problemów oceny ryzyka, które generowane jest przez proces realizacji robót na placu budowy i jego otoczenie. Proponowana metoda jest koncepcją ilościowej oceny ryzyka robót budowlanych na placu budowy. Jest to końcowy etap analizy ryzyka. Poprzedza go identyfikacja uwarunkowań ryzyka, które zależą od losowej technologicznej charakterystyki konstrukcji, losowej charakterystyki dostępnych zasobów oraz losowych warunków realizacji robót.
Słowa kluczowe
PL warunki ryzyka   harmonogramowanie   kosztorysowanie   ocena ryzyka   wykresy ryzyka  
EN risk conditions   scheduling   cost estimating   risk assessment   risk charts  
Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
Czasopismo Archives of Civil Engineering
Rocznik 2017
Tom Vol. 63, nr 2
Strony 55--66
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kasprowicz, T.
Bibliografia
[1] AmirReza, Karimi Azari, Neda Mousavi S. Farid Mousavi, SeyedBagher Hosseini, Risk assessment model selection in construction industry. Expert Systems with Applications 38 (2011) 9105–9111.
[2] Bon-Gang Hwang, Xianbo Zhao, Li Ping Toh, Risk management in small construction projects in Singapore: Status, barriers and impact. International Journal of Project Management 32 (2014) 116–124.
[3] Guangshe Jia, Xiaochuan Ni, Zhen Chen, Baonan Hong, Yuting Chen, Fangjun Yang, Chen Lin,Measuring the maturity of risk management in large-scale construction projects. Automation in Construction 34 (2013) 56–66.
[4] Hajdu M., Bokor O., Sensitivity analysis in PERT networks: Does activity duration distribution matter? Automation in Construction 65 (2016). 1–8.
[5] Hajdu M., Effects of the application of activity calendars on the distribution of project duration in PERT networks. Automation in Construction (2013). http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2013.05.025, Elsevier.
[6] Konior J., Enterprise’s risk assessment of complex construction projects. Archives of Civil Engineering. Vol. LXI, Issue 3, 2015. DOI: 10.1515/ace-2015-0025. 63-74.
[7] Rui Zou, Yong Liu, Lei Liu, Huaicheng Guo, REILP Approach for Uncertainty-Based Decision Making in Civil Engineering
[8] Skorupka D., Method of Construction Projects Risk Assessment. LAMBERT Academic Publishing GmbH & Licensors, Saarbrücken 2012.
[9] Turskis Z., Gajzler M., Dziadosz A., Reliability, Risk Management, And Contingency of Construction Processes and Projects. Journal of Civil Engineering and Management, ISSN 1392-3730 print/ISSN 1822-3605 online, 2012 Volume 18(2): 290–298.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f51299ed-6c01-4165-b305-b171287d48ad
Identyfikatory
DOI 10.1515/ace-2017-0016