Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f4f19ce5-edb8-4433-9f4b-9d71501ddc9f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ zagospodarowania otoczenia dróg i skrzyżowań zamiejskich z sygnalizacją na prędkości pojazdów

Autorzy Ostrowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of ambient rural roads and intersections with traffic signal on speed vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione są wyniki badań empirycznych prędkości pojazdów zarejestrowanych na drogach zamiejskich, przy dojeździe do wlotów skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Prędkości pojazdów rejestrowane były w czasie wyświetlania sygnału zielonego, w trzech strefach wlotowych skrzyżowań. Przedstawione analizy ukazują zakres zmienności prędkości na wlotach skrzyżowań w odniesieniu do ograniczeń prędkości oraz wybrane rezultaty badań wpływu czynników geometryczno - ruchowych na zachowania kierujących pojazdami w tym prędkości pojazdów uznawanych za swobodne. Zasadnicza część artykułu dotyczy podziału rodzaju otoczenia drogi wg stopnia zurbanizowania i ukazania jego wpływu na prędkości pojazdów poruszających się w ruchu swobodnym w strefie skrzyżowań.
EN The article presents the results of empirical research of the speed of vehicles registered on rural intersections with traffic signals. The speeds of vehicles were recorded in the green signal in three zones of the approach of intersections. The analyzes show the range of variation of free flow speed in relation to the speed limits. The main part of the article concerns the division of intersections ambient by degree of urbanization and shows its impact on the free flow speed of vehicles.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   prędkość pojazdów   skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną  
EN road safety   speed vehicles   intersection with traffic lights  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 359--364
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ostrowski, K.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, kostrowski@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Chodur J., Tracz M., Gondek S., Ostrowski K., Bąk R., Problemy eksploatacyjne skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na zamiejskich drogach z dużymi prędkościami. Projekt Badawczy Własny NCN nr N N509 254037, Kraków 2012.
2. Gondek S., Bąk R., Badania wjazdów na sygnale czerwonym na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Transport Miejski i Regionalny Nr 5/2012, s. 18 ÷ 24.
3. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego – teoria i praktyka. WKŁ 2008.
4. Szczuraszek T., Prędkość pojazdów w warunkach drogowego ruchu swobodnego. KILiW PAN, Warszawa 2008.
5. Kempa J., Charakterystyki ruchu swobodnego na krzywoliniowych odcinkach dróg w planie. Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008.
6. Gaca S., Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zeszyty naukowe PK. Inżynieria Lądowa Nr 75, Kraków, Politechnika Krakowska 2002.
7. Gaca S., i inni, Analiza wybranych aspektów zachowania użytkowników dróg, Praca badawcza 2002÷2004 (współpraca z SIGNALCO Ltd Kraków, Heusch Boesefeldt Verkehrsconsult Aachen, TRAFIK Gdańsk).
8. Bessa J., Setti J., Derivation of ATS and PTSF functions for two-lane, rural highways in Brazil. Proceedings of the 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Stockholm, Sweden, 2011, s. 282÷292.
9. Brillon W., Weiser F., Capacity and speed-flow relationships on rural two-lane highways in Germany. Third International Symposium on Highway Capacity, Copenhagen, Denmark 1998, s. 199÷218.
10. Brillon W., Weiser F., Two-lane rural highways: the German experience. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1988, s. 38÷47.
11. Qingyong Y., Washburn S., Operational performance assessment for two – lane highways facilities. Journal of Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers, Reston, VA, Vol. 135, 2009, s. 197÷205.
12. Van Aerde M., Single regime speed – flow – density relationships for congested and uncongested highways. Transportation Research Board 74th Annual Conference. Washington D.C. 1995.
13. Catbagan J., Nakamura H., Evaluation of performance measures for two – lane expressways in Japan. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 1988, Washington, D.C. 2006, s. 111÷118.
14. Brilon W., Lohoff J., Speed – flow models for freeways. Proceedings of the 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Stockholm, Sweden, 2011, s. 26÷36.
15. Akin D., Sisiopiku V., Skabardonis A., Impacts of weather on traffic flow characteristics of urban freeways in Istanbul. Proceedings of the 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Stockholm, Sweden, 2011, s. 89÷99.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f4f19ce5-edb8-4433-9f4b-9d71501ddc9f
Identyfikatory