Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f4e40794-9ec8-43bb-a959-a68872c1634b

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Niezawodność człowieka i niezawodność techniczna w procesie pracy układu człowiek-maszyna

Autorzy Ignac-Nowicka, J.  Gembalska-Kwiecień, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Human reliability and technical reliability in the work process of the man-machine system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia próbę syntezy metod oceny niezawodności człowieka z metodami oceny niezawodności obiektu technicznego w układzie człowiek-maszyna. W opracowaniu przedstawiono wskaźniki niezawodności człowieka proponowane przez psychologów jako mierniki prawdopodobieństwa bezbłędnej pracy człowieka. Przedstawiono również propozycję uwzględnienia wskaźników niezawodności człowieka w określeniu niezawodności układu człowiek-maszyna z zastosowaniem opisu matematycznego stosowanego w teorii niezawodności technicznej.
EN This article presents an attempt of synthesis methods for human reliability assessment and methods for the assessment of the reliability of a technical object in the man-machine system. The paper presents indicators of human reliability proposed by psychologists as measures of the probability of human error-free operation. Also presented a proposal to take into account indicators of human reliability in determining the reliability of the human-machine system using mathematical description used in the theory of technical reliability.
Słowa kluczowe
PL niezawodność człowieka   niezawodność techniczna   wskaźniki niezawodności  
EN human reliability   technical reliability   reliability indicators  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2014
Tom z. 2 (8)
Strony 65--75
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Ignac-Nowicka, J.
autor Gembalska-Kwiecień, A.
Bibliografia
1 Bobniewa M.: Problem niezawodności człowieka, w Z. Kapuścińska, J. Okóń, Psychologia inżynieryjna w ZSRR i USA, Wyd. KiW, Warszawa 1969.
2 Bobrowski D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodności, Wyd. NT Warszawa 1985.
3 Drury C. G., Fox J. G., Human reliability in quality control, w: Taylor and Francis, London 1975.
4 Gembalska-Kwiecień A.: Wpływ czynnika ludzkiego na wypadki przy pracy w hutnictwie. Rozprawa doktorska. s. 134, Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Częstochowa, 2002.
5 Kiliński A.: Niektóre problemy ogólnej teorii niezawodności, w: Problemy Kolejnictwa, nr 51, 1971.
6 Kliński A.: Definicje opisowo-analityczne i wartościująco-normatywne podstawowych pojęć teorii niezawodności, w Prakseologia, nr 38/1971 r.
7 Łomow B. F.: Osnowy inżyniernoj psychologii, Wysszaja Szkoła, Moskwa 1977.
8 Migdalski J.: Inżynieria niezawodności. Poradnik, Wyd. ATR, Bydgoszcz 1992.
9 Niebylicyn W. D., Niezawodność pracy operatora w złożonym układzie sterowania, w: Z. Kapuścińska, J. Okóń, Psychologia inżynieryjna w ZSRR i USA, Wyd. KiW, Warszawa 1969.
10 Ratajczyk Z.: Niezawodność człowieka w pracy. Studium psychologiczne, Wyd. PWN, Warszawa 1988.
11 Rouse W. B., Rouse S. H.: Analysis and classification of human errors, Transactions on Systems, Man and Cybernetics, IEEE 1983, t. SMC 13.
12 Słowiński B.: Podstawy badań i oceny niezawodności obiektów technicznych, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2002.
13 Swets J. A., Tanner W. P., Birdsall T. G.: Decision processes in perception: w Psycho-logical Review, nr 68, 1961.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f4e40794-9ec8-43bb-a959-a68872c1634b
Identyfikatory