PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rewitalizacja przyrodnicza a procesy zarządzania rozwojem miasta na przykładzie Łodzi

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Nature revitalization within processes of city management in case of Łódź
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest ukazanie rewitalizacji przyrodniczej jako jednego z instrumentów zarządzania miastem, szczególnie istotnego dla fazy jego reurbanizacji. Zagadnienie to zilustrowane zostało na przykładzie Łodzi. Scharakteryzowano jej rozwój przestrzenny i relacje tego procesu ze stanem przyrody, a następnie opisano podejmowane dotychczas inicjatywy rewitalizacyjne, poddając je ocenie z punktu widzenia znaczenia dla ochrony przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej. Na tej podstawie autorzy przedstawiają rekomendacje odnośnie przyszłych, potencjalnych działań w zakresie rewitalizacji przyrodniczej Łodzi.
EN
The aim of this paper is to show nature revitalization as a tool of city management, especially important for re-urbanisation processes. A case study of such issue is the city of Lodz. Firstly, spatial development of Lodz and its relationship to the problems of nature conservation are described. Secondly, revitalization's project which have been done, are characterised and evaluated, focusing on its aspects in the field of nature conservation within the urban environment. In the end authors try to make some conclusion and recommendations for further nature revitalization initiatives in municipality of Lodz.
Twórcy
 • Katedra Ochrony Przyrody, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Stefana Banacha 1/3, 90-237 Łódź, nataliat@biol.uni.lodz.pl
 • Zakład Zarządzania Miastem, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź, ddrzazga@uni.lodz.pl
Bibliografia
 • 1. Atlas Miasta Łodzi. 2002. Łódzkie Tow. Nauk., Łódź.
 • 2. Bury P., Markowski T., Regulski J., 1993. Podstawy ekonomiki miasta. Wyd. Fund. Rozw. Przedsięb., Łódź.
 • 3. Drzazga D., Trzcinka N., 2003a. Konflikty na tle: ochrona przyrody a inne funkcje przestrzeni – na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Przegl. Przyr. 14, 3–4. Wyd. Klubu Przyrod. Świebodzin.
 • 4. Drzazga D., Trzcinka N., 2003b. Zachowanie przyrodniczych walorów przestrzeni miejskiej Łodzi w świetle zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Przegl. Przyr. 14, 3–4. Wyd. Klubu Przyrod. Świebodzin.
 • 5. Jeszke R., 2002. Kilka liczb o rozprzestrzenianiu się miast w Polsce w latach 1979–2001. [w:] Miasto za miastem. Raport 3/2002. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa. 82–83.
 • 6. Jochim T., 2002. Rozprzestrzenianie się miasta na przykładzie aglomeracji łódzkiej. [w:] Miasto za miastem. Raport 3/2002. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa. 72–73.
 • 7. Jochim T., 2004. Uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne rozwoju Łodzi a zjawisko dekoncentracji obszarowej. [w:] Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Biul. Kom. Przestrzen. Zagosp. Kraju PAN, 211. Markowski T. (red.). Warszawa. 296–297.
 • 8. Kurowski J.K., Andrzejewski H., Cieślak P., 1998. Rezerwaty przyrody. [w:] Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, J.K. Kurowski (red.). WFOŚiGW w Łodzi, EKO-WYNIK Łódź, 99–104.
 • 9. Kurowski J.K., Andrzejewski H., Witosławski P., Mamiński M., 2001. Mapa roślinności rzeczywistej Lasu Łagiewnickiego. [w:] Szata roślinna Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. J.K. Kurowski (red.). Wydz. Ochr. Środ. UŁ, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, Łódź, 97–108
 • 10. Leśnictwo Miejskie – Łódź, 2005. http://www.las.lodz.pl
 • 11. Łódź, 2005. Wyd. Przedsięb. Zagosp. Miast i Osiedli „Teren” sp. z o.o. Łódź.
 • 12. Łódź. Nasz plan. Nasza przestrzeń, 1993. Wyd. Zarządu Miasta Łodzi. Łódź.
 • 13. Markowski T., 1999. Zarządzanie rozwojem miast. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • 14. Pęski W., 1999. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Wyd. „Arkady”, Warszawa.
 • 15. Selman P., 2000. Environmental Planning: The Conservation and Development of Biophysical Resources. 2nd Edition. SAGE, London, Thousand Oaks, New Delhi.
 • 16. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi – załącznik do uchwały Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.
 • 17. Założenia polityki ekologicznej miasta Łodzi, 1997. Diehl J. (red.). Wydz. Ochr. Środ. Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, 22–26, 43–54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f4db25e5-a79d-4188-b3c7-904b45a88ca9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.