Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f4c90dd1-2a9c-43ab-9244-8b592e62a21d

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Techniki immobilizacji stosowane w biotechnologiach ochrony środowiska. Część II. Immobilizowane procesy nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji

Autorzy Wojciechowski, K.  Czaiński, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Part II. Immobilized processes of nitrification, denitrification and defosfatation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W części I publikacji omówiono istotę i mechanizmy procesu immobilizacji komórek żywych. Przedstawiono podstawowy podział technik unieruchamiania oraz powszechnie stosowane w tej metodzie nośniki syntetyczne oraz naturalne. Omówiono zastosowanie immobilizacji osadu czynnego w unieszkodliwianiu ścieków przemysłowych specyficznego pochodzenia oraz fizyko-chemiczne właściwości hydrożeli PVA i alginianu sodu jako nośników biocenozy osadu czynnego. Część II dotyczy zastosowania zjawiska bioimmobilizacji w zwiększaniu efektywności głównych procesów biochemicznych, zachodzących w trakcie powszechnie rozumianego procesu oczyszczania ścieków. Uwagę skupia się wobec powyższego na doborze metod unieruchamiania drobnoustrojów, w wyniku których usprawnione zostają procesy utleniania i redukcji związków azotu oraz biosorpcja ortofosforanów.
EN In the part I the nature and immobilization process of living cells were discussed. A basic split of immobilization techniques and commonly used in this method natural and synthetic carriers were showed. An application of activated sludge immobilization in specific origin industrial wastewater disposal and the physic-chemical properties of PVA and sodium alginate hydrogels as carriers of activated sludge biotic community were discussed. The second part relates to the use of bioimmobilization phenomenon in increasing the efficiency of major biochemical processes, occurring during the commonly understood wastewater process. The attention is therefore focused on the choice of immobilization methods of microorganisms, resulting in improvement of oxidation and reduction processes of nitrogen compounds and orthophosphates biosorption.
Słowa kluczowe
PL immobilizacja   osad czynny   nitryfikacja   denitryfikacja   defosfatacja   dekoloryzacja   barwniki   odzyskiwanie metali  
EN immobilization   activated sludge   nitrification   denitrification   defosfatation   decolorization   dyes   metal recovery  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2014
Tom Nr 2
Strony 66--69
Opis fizyczny Bibliogr.4 poz., fot.
Twórcy
autor Wojciechowski, K.
  • Instytut Inżynierii Środowiska WBAilŚ, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. al. Politechniki 6, krzwoi@p.lodz.pl
autor Czaiński, T.
  • Zakład Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Instytut Przemysłu Skórzanego, 91-462 Łódź, ul. Zgierska 73
Bibliografia
[1] N. F. Y. Tam, Y. S. Wong, Effect of Immobilized Microalgal Bead Concentrations on Wastewater Nutrient Removal, Environmental Pollution, 2000, 107, 145-151.
[2] S. H. Song, S. S. Choi, K. Park, Y. J. Yoo, Novel Hybrid Immobilization of Microorganisms and Its Applications to Biological Denitrification, Enzyme and Microbial Technology, 2005, 37, 567-573.
[3] S. Klein, J. Kuhn, R. Avrahami, S. Tarre, M. Beliavski, M. Green, E. Zussman, Encapsulation of Bacterial Cells in Electrospun Microtubes, Biomacromolecules, 2009, 7 (10), 1751-1756.
[4] J. Hrenovic, D. Kovacevic, T. Ivankovic, D. Tibljas, Selective Immobilization of Acinetobacter junii on the Natural Zeolitized Tuff in Municipal Wastewater, Colloids and Surfaces, 2011, 88, 208-214.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f4c90dd1-2a9c-43ab-9244-8b592e62a21d
Identyfikatory