Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f4bcc41a-98c3-4dbd-a19a-4ef933f24420

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Standaryzacja procesów i jej rola w procesie wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych w instytucjach publicznych : (na przykładzie uczelni publicznej)

Autorzy Rostek, K.  Gołuch-Trojanek, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Standardization of the processes and its role in implementation of integrated it systems in public institutions : (on an example of the public university)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została istota oraz cel standaryzacji procesów w kontekście wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych. Jako przykład odniesienia wykorzystano proces planowania zajęć dydaktycznych w uczelni publicznej. Wynikiem wdrożenia zestandaryzowanego rozwiązania (przyjęcia zestandaryzowanego procesu) było lepsze zrozumienie potrzeb przez użytkowników, precyzyjne określenie podziału odpowiedzialności i obowiązków oraz wyższa efektywność wdrożenia niż w przypadku braku standaryzacji.
EN The article discusses the essence and purpose of processes standardization in the context of the implementation of integrated IT systems. The process of didactic planning at the public university was used as a reference example. The result of implementing a standardized solution (adoption of a standardized process) was a better understanding of user needs, a clear definition of responsibilities and duties, and a higher implementation efficiency than without standardization.
Słowa kluczowe
PL plan zajęć   zarządzanie procesami   zarządzanie uczelnią   jakość zarządzania   efektywność wykorzystania zasobów   standardyzacja  
EN timetable   process management   management of higher education institutions   quality management   standarization  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 56--61
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Rostek, K.
autor Gołuch-Trojanek, K.
Bibliografia
1. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
2. Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K., Mapowanie procesów współpracy międzyorganizacyjnej na przykładzie działań realizowanych w bezpieczeństwie publicznym, Miejsce publikacji: Zarządzanie Publiczne 3 (31) 2015.
3. Kunasz M., Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin 2010.
4. Łunarski J., Normalizacja i standaryzacja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
5. Łunarski J., Zarządzanie jakością: Standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
6. Muller R., Rupper P., Process reengireering, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2000.
7. Pytko B., Doskonalenie zarządzania publicznego z wykorzystaniem wyników analizy przemian jakościowych, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
8. Spivak S. M., Brenner C., Standardization Essentials. Principles and Practice, Marcel Dekker, Inc., USA 2001.
9. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365.
10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240.
11. Wachowiak P., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
12. Woźniak P., Podejście procesowe w systemie zarządzania uczelnią, Konferencja KZZ 2014, Zakopane 2014.
13. Nowotyńska I., Trzepieciński T., Wykorzystanie systemów informatycznych w branży logistycznej, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 12.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f4bcc41a-98c3-4dbd-a19a-4ef933f24420
Identyfikatory