PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obowiązki właścicieli i użytkowników odpadów wydobywczych. Badania laboratoryjne

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Duties of owners and users of mining waste. Laboratory tests of waste
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych określa obowiązki, które nałożone są na użytkowników i właścicieli tych odpadów oraz na obiekty ich unieszkodliwiania. Przedstawiono zadania, jakie muszą zrealizować podmioty podlegające przepisom ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania koniecznych badań w celu klasyfikacji odpadów oraz dalszego składowania.
EN
The Act of 10 July 2008 on mining waste (Journal of Laws of 2008 No. 138, item. 865) defines the duties that are imposed on users and owners of mining waste and their disposal facilities. The article describes the tasks that must execute entities subject to the Act, with particular emphasis on research needed to be done to the classification of mining waste and subsequent storage.
Czasopismo
Rocznik
Strony
117--127
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Bibliografia
 • 1. PN-C-04588-03:1978, Woda i ścieki. Badania zawartości związków fluoru. Oznaczanie fluorków metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej.
 • 2. PN-EN 933-1:2000, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
 • 3. PN-EN 1483:2007, Jakość wody. Oznaczanie rtęci. Metoda z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
 • 4. PN-EN 12338: 2001, Jakość wody. Oznaczanie rtęci. Metody ze wzbogaceniem przez amalgamację.
 • 5. PN-EN ISO 10304-2:2001, Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej. Część 2: Oznaczanie bromków, chlorków, azotanów, azotynów, ortofosforanów i siarczanów w ściekach.
 • 6. PN-EN ISO 11885:2009, Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).
 • 7. PN-EN ISO 15682:2004, Jakość wody. Oznaczanie chlorków metodą analizy przepływowej (CFA i FIA) z detekcją fotometryczną lub potencjometryczną.
 • 8. PN-EN ISO 17294-2:2006, Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS). Część 2: Oznaczanie 62 pierwiastków.
 • 9. PN-EN ISO 17852:2009, Jakość wody. Oznaczanie rtęci. Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej.
 • 10. PN-ISO 9280:2002, Jakość wody. Oznaczanie siarczanów(VI). Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru
 • 11. PN-ISO 9297:1994, Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (Metoda Mohra).
 • 12. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. ws. kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, Dz.U.2013.38.
 • 13. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. ws. standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U.2002.165.1359.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie ws. warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz.U.2009.27.169.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. ws. szczegółowych kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, Dz.U.2011.86.477.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. ws. prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, Dz.U.2011.92.535.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. ws. kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych, Dz.U.2011.175.1048.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. ws. charakterystyki odpadów wydobywczych, Dz.U.2013.759.
 • 19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627.
 • 20. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz.U.2008.138.865.
 • 21. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, Dz.U.2011.63.322.
 • 22. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U.2013.21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f4b5ec31-04d9-40c3-942b-4abc7a1253e9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.