Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f472348e-80b4-4a0c-8654-9c9bbfd2a10d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Prędkość rowerzystów na przejazdach z sygnalizacją

Autorzy Gondek, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cyclists speed on signalized bike crossing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na przejazdach rowerowych z sygnalizacją świetlną o bezpieczeństwie rowerzystów decydują czasy międzyzielone, które zależą od poprawnego przyjęcia prędkości ewakuacji i dojazdu rowerzystów i pojazdów. Nowa ustawa, wprowadzona w zeszłym roku, podniosła prędkość ewakuacji rowerzystów na przejazdach z sygnalizacją aż o 50 % (z 2.8 m/s do 4.2 m/s). W celu sprawdzenia czy nowa wartość prędkości ewakuacji odpowiada tej osiąganej w warunkach rzeczywistych przeprowadzono pilotażowe badania empiryczne prędkości przejazdu rowerzystów przez przejazdy z sygnalizacją świetlną na kilku poligonach w Krakowie. W referacie zaprezentowano wyniki pomiarów empirycznych prędkości przejazdu rowerzystów z uwzględnieniem płci i wieku rowerzystów. Rozróżniono rowerzystów wjeżdżających na przejazd z biegu i z zatrzymania. Pokazano również wpływ długości przejazdu na prędkość przejazdu rowerzystów wjeżdżających na przejazd z zatrzymania. Wykonane badania pokazują, że prędkość ewakuacji rowerzystów powinna być przyjmowana na poziomie 3.1 m/s a długość sygnału zielonego dla rowerzystów powinna być obliczana przy przyjęciu prędkości rowerzystów na poziomie 2.2 m/s.
EN At signalized bike crossings, safety of cyclists is determined by intergreen times that depend on the correct estimation of clearance times of bicycles and vehicles. The new law, introduced last year, increased cyclists’ clearance speed at signalized intersections by 50% (from 2.8 m/s to 4.2 m/s). In order to verify whether the new clearance speed corresponds to that achieved in “real world” conditions, the ones conducted empiric studies of cyclists’ speed at signalized bike crossings on military grounds in Krakow. The results of the studies were presented in the paper taking into account factors like cyclists’ gender and age. Also, cyclists were divided into two groups based on whether they were entering the intersection from a moving or from a standing start. The tests show ride length impact on the clearance speed of the cyclists entering the bike crossings from a standing start. Conducted studies show that the cyclists’ clearance speed should be assumed to be 3.1 m/s and the green light interval should be computed based on 2.2 m/s cyclists’ speed.
Słowa kluczowe
PL ruch rowerzystów   organizacja ruchu rowerowego   infrastruktura rowerowa   pomiar prędkości   przejazd rowerowy   bezpieczeństwo rowerzystów  
EN cycling   cyclists   organization of cycling   cycling infrastructure   speed measurement  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 176--184
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gondek, S.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sgondek@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Gondek S.: Analiza zachowania rowerzystów na zamiejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Nr 3/2013, w wersji elektronicznej na dysku CD, s. 1727-1738.
2. Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U., poz. 1314 z dnia 7 września 2015 r.
4. Suchorzewski M., Gaca S., Tracz M.: Inżynieria ruchu. Teoria i praktyka. WKŁ, 2009 r.
5. Podręcznik do projektowania tras rowerowych. Neuteno, Kraków 2013 r.
6. Postaw na rower. Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury, C.R.O.W., Ede, 1993 / Polski Klub Ekologiczny, Kraków, 1999.
7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 108, poz. 908, Warszawa, 02.06.2005 r.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U., poz. 1314 z dnia 7 września 2015 r.
9. Duda P., Badanie prędkości przejazdu rowerzystów, Politechnika Krakowska, Kraków 2015 r. (praca dyplomowa).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f472348e-80b4-4a0c-8654-9c9bbfd2a10d
Identyfikatory