Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f46997ad-b698-4d5a-a9de-7631bd5be33a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze centrum handlowego Focus Mall w Bydgoszczy. Cz.1, Podłączenie obiektu do sieci drogowej

Autorzy Klusek, R.  Karwasz, M.  Wiśniewski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road safety assessment in the Focus Mall in Bydgoszcz. Part 1, Connection of the object to the road network
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wielkie galerie handlowe stały się powszechnie funkcjonującymi obiektami w polskich miastach. W dużych aglomeracjach powstaje coraz więcej centrów handlowych, które są jednymi z największych generatorów ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszego. Badania wskazują, że znaczny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) mają natężenia ruchu, a wzrost natężeń znacznie podnosi zagrożenie wystąpienia zdarzenia drogowego, co powoduje, że lokalizacja takich obiektów jak galerie handlowe oraz wyznaczanie miejsc podłączenia (wjazdów i wyjazdów) do sieci dróg publicznych powinny być szczegółowo przeanalizowana pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W niniejszym artykule przedstawiono analizę pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsc podłączenia analizowanego obiektu do sieci drogowej miasta oraz parkingów znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Focus Mall w Bydgoszczy.
EN Shopping malls are becoming increasingly popular in Polish cities. In large city areas there are more shopping centers, which are one of the largest car and pedestrian traffic generators. Research shows that trips generated by shopping malls has a significant impact on traffic volumes. Increased traffic volume significantly increases the risk of road accidents, so the location of such facilities as shopping malls and the designation of connection points (entry and exit) to the public road network should be carefully analyzed in traffic safety. This article presents an analysis of traffic safety in connection with the connection of the analyzed object to the city road network and car parks located in the Focus Mall in Bydgoszcz. Paper presents an analysis of the road safety of the connetions to the city road network and the car parks located in the Focus Mall in Bydgoszcz.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   centrum handlowe   parkingi   zdarzenie drogowe  
EN road safety   shopping center   parking   traffic incident  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 224--229, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Klusek, R.
  • Uniwertytet Techologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor Karwasz, M.
  • Uniwertytet Techologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor Wiśniewski, D.
  • Uniwertytet Techologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
1. Szarata A. Charakterystyka parkingów przy wielkopowierzchniowych centrach handlowych. VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Polityka parkingowa w miastach”. Zakopane 2014.
2. Obłój M.: Wpływ wybranych czynników na bezpieczeństwo ruchu drogowego na miejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Rozprawa doktorska. Bydgoszcz 2015.
3. Szczuraszek T. + zespół: Raport o stanie BRD Bydgoszcz 2015. Bydgoszcz 2016.
4. Szczuraszek T. + zespół: Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia. Bydgoszcz 2015.
5. Karwasz M. baza danych do rozprawy doktorskiej pt.: Model generowania ruchu drogowego przez wielkopowierzchniowe obiekty handlowo-usługowe w Polskich miastach.
6. Szczuraszek T. + zespół: Projekty sygnalizacji świetlnej tworzone w ramach wprowadzania Inteligentnych Systemów Transportowych w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2013.
7. Klusek R. baza danych do rozprawy doktorskiej pt.: Modelowanie zagrożeń w ruchu drogowym na miejskich skrzyżowaniach za pomocą potencjalnych obszarów kolizji.
8. Jaworski A., Kuszewski H., Ustrzycki A., Koncepcja metodologii oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 12.
9. Brożyna E., Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 7-8.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f46997ad-b698-4d5a-a9de-7631bd5be33a
Identyfikatory