Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f4479080-400e-4b89-9fd8-6c16c8d77591

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Uprawy wybranych roślin energetycznych

Autorzy Czeczko, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Growing selected energy crops
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rośliny energetyczne to takie, które uprawiane są na gruntach rolnych w celu przekształcenia na biopaliwa i biokomponenty, energię cieplną lub elektryczną. Gatunki roślin przydatne do celów energetycznych powinny charakteryzować się wysoką produktywnością biomasy czyli korzystnym bilansem energetycznym (różnicą pomiędzy energią zawartą w biomasie a energią potrzebną do jej wytworzenia). Wśród wielu gatunków roślin energetycznych najistotniejsze znaczenie w naszych warunkach klimatycznych mają: wierzba energetyczna, miskant olbrzymi, ślazowiec pensylwański oraz topola. Dość ciekawe zdają się być również topinambur i nowo zaaklimatyzowana do naszych warunków trawa - perz energetyczny.
EN Energy crops are those which are grown on agricultural land to convert to biofuels and bio-components, heat or electricity. Plant species suitable for energy purposes should be characterized by high productivity of biomass that is favorable energy balance (the difference between the energy contained in the biomass and the energy needed to produce it). Among the many power plants the most important factor in our climatic conditions are: willow, Miscanthus giganteus, Virginia mallow and poplar. Quite interesting seem to be the Jerusalem artichokes and newly acclimated to our terms of grass - Energy quackgrass.
Słowa kluczowe
PL rośliny energetyczne   biomasa  
EN energy crops   biomass  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 170--172
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Czeczko, R.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Dyrektywa 2001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. DzU UE 27.10.2001, 283/33.
[2] Stolarski M.: 2004. Produkcja oraz pozyskiwanie biomasy z wieloletnich upraw roślin energetycznych. Prob. Inż. Rol. 45.
[3] Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J.: 2008. Biopaliwa z biomasy wieloletnich roślin energetycznych. Energetyka i Ekologia.
[4] Komorowicz M., Wróblewska H, Pawłowski J.: 2009. Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40.
[5] Sikora M.:www.bartazek.pl
[6] Martyniak D., Martyniak J.: Podstawowe zasady technologii uprawy perzu wydłużonego odmiany Bamar na biomasę. Instrukcja.
[7] Czeczko R.: Porównanie stopnia uwodnienia HELIAN-THUS TUBEROSUS w aspekcie ich przydatności jako biopaliwa. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011, nr 49.
[8] Kościk B.: Uprawa roślin energetycznych i wykorzystanie biomasy do produkcji energii, prezentacja.
[9] http://nuke.biomasstradecentres.eu
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f4479080-400e-4b89-9fd8-6c16c8d77591
Identyfikatory