Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f444de4d-cbfe-4cda-af97-d21bde031b2b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Organizacyjne aspekty przewozu osób w klastrach turystycznych

Autorzy Ochodek, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Organizational aspects of transporting people in tourism clusters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano klastry turystyczne i proces rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych. Wskazano miejsce i rolę usług transportowych w ramach zintegrowanych produktów turystycznych. Dla określenia skali problemu dokonano identyfikacji klastrów turystycznych w Polsce i wskazano ich strukturę. Przedstawiono praktyczne aspekty organizacyjne przewozu osób w klastrach turystycznych przez przewoźnika zewnętrznego i przez przedsiębiorstwo transportowe będące członkiem klastra turystycznego. Wskazano korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstwa transportowego przystępującego do klastra turystycznego
EN In the paper, we characterize tourism clusters and the process of developing integrated tourism product. In particular, we discuss the place and role of transportation services in the context of such products. Moreover, we investigate the scale of the problem by identifying tourism clusters in Poland and examining their structures. We discuss practical, organizational aspects of transporting people in tourism clusters by external operators and the ones belonging to the cluster. Finally, we show the potential benefits and threats from the perspective of operators wanting to join a tourism cluster.
Słowa kluczowe
PL klastry turystyczne   przewóz osób   przedsiębiorstwo transportowe  
EN tourism clusters   people transport   transport company  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1736--1741
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ochodek, B.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny, Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu, Boleslaw.Ochodek@pwsz.pila.pl
Bibliografia
1. Kaprowski W., Geografia turystyczna. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004.
2. http://www.msport.gov.pl/turystyka/miedzynarodowy-ruch-turystyczny-w-2015-r-1.
3. MSiT, Departament Turystyki, Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 r. Warszawa, grudzień 2015 r.
4. Porter M.E., Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi z dnia 2 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1651).
6. Wierżyński W., Klastering w branży turystycznej. http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=E565ED9AD2444DDA96C2D1D3021D8D7A, 2012.
7. GOŁEMBSKI G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, str. 26-27.
8. Marcinkowski A., Ochodek B., Wawrzyniak A., Wybrane aspekty organizacyjne sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2012.
9. Janus A., Karwacki D., Ochodek B., Peno M., Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2012.
10. Walas B. [red.], Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 – 2020. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2012.
11. Altkorn J., Marketing w turystyce. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.
12. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Klastry w Polsce. Katalog. Wyd. 1, Warszawa 2012.
13. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mapa klastrów w Polsce. http://www.pi.gov.pl/parp/data/klastry/.
14. Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach. Instytut Logistyki i Magazynowania EAN Polska, Poznań 2003.
15. Lewandowski P., Jendryczka V., Urbanyi-Popiołek I., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu samochodowego [w:] Urbanyi-Popiołek I. [red.], Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
16. Boesso I., Sole D’Orazio M., Torresan A.[red.], Marketing klastra i budowanie jego marki, Wydanie 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f444de4d-cbfe-4cda-af97-d21bde031b2b
Identyfikatory