Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f416e714-3726-4dde-b4ff-d4103dc57761

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modelowanie wpływu drgań drogowych na przemieszczenia w strefie poślizgu zbocza przy uwzględnieniu fal impulsowych

Autorzy Pilecka, E.  Szwarkowski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling of the influence road vibrations on movements in the slide zone under impact waves
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano modelowanie wpływu drgań drogowych na przemieszczenia w strefie poślizgu przy uwzględnieniu fal impulsowych. Analizie poddano obszar, w którym w 2010 r. wystąpiły ruchy osuwiskowe. Przeprowadzono symulacje wpływu prędkości poruszania się źródła drgań na wielkości generowanych w strefie poślizgu przemieszczeń pionowych. Obciążenia od przejeżdżających samochodów ciężarowych, zostały uwzględnione w postaci impulsowego wymuszenia kinematycznego. Symulacje numeryczne przeprowadzono w programie opartym na metodzie elementów skończonych.
EN In the paper, modeling of the effect of road vibrations on displacements in the slide zone, taking into account impulse waves is presented. The analysis was carried out for an area in which landslide movements occurred in 2010. The analysis concerning the influence of the vibration source’s speed was carried out. The influence of the generated load on the values of vertical displacements created in the slide zone was analyzed. Loads from moving trucks have been included in the form of kinematic impact. Numerical simulations were carried out using a program based on the Finite Element Method.
Słowa kluczowe
PL symulacje numeryczne   obciążenia dynamiczne   drgania drogowe   obciążenia dróg   uszkodzenia drogi   osuwisko drogowe   przemieszczenia pionowe  
EN numerical simulations   dynamic loads   road vibrations   road damage   road landslide   vertical displacements  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2018
Tom R. 19, nr 6
Strony 212--216, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Pilecka, E.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania z Podłożem
autor Szwarkowski, D.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania z Podłożem, dszwarkowski@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dla opracowania systemu zabezpieczeń strefy osuwiskowej nr MPL0051 w ciągu drogi krajowej nr 75, km od 51+900 do 52+700 w miejscowości Tęgoborze-Just.
2. Judycki J., i inni, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, 2013.
3. Itasca Consulting Group Inc., FLAC, Fast Lagrangian Analysis of Continua. User’s Guide, Minneapolis, (2005).
4. Wiłun Z., Zarys Geotechniki, WKŁ, Warszawa 2010.
5. Nielsen H., Towards a Complete Framework for Seismic Analysis in Abaqus, Eng., England Comput. Mech., Vol 167, EM1, pp. 3-12, (2013).
6. Lysmer J., Kuhlemeyer R. L., Finite Dynamic model for infinite media, J ENG MECH DIV-ASCE, Vol. 95, No. EM4, pp. 859- 876, (1969).
7. MIDAS GTS NX, Manual specification, 2018.
8. Wrana B., Lectures on soil mechanics, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014.
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 14 maja 1999 r.).
10. Tutka P., Nagórski R., Analiza dynamiczna nawierzchni drogowej podatnej pod obciążeniem impulsowym. Autobusy. Eksploatacja i testy.12/2017 s.1367-1370.
11. Manterys T., Wpływ obciążenia dróg ruchem pojazdów na aktywność osuwisk na terenach fliszu karpackiego. Praca doktorska realizowana na Politechnice Krakowskiej, prom. Dr hab. inż. Elżbieta Pilecka.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f416e714-3726-4dde-b4ff-d4103dc57761
Identyfikatory
DOI 10.24136/atest.2018.066