PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wskaźnik zmian przepuszczalności gruntów słabonośnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Permeability change index for unstable basement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz tendencji zmian przepuszczalności gruntów organicznych pod obciążeniem. Analizie poddano 10 próbek torfów oraz gytii pochodzących z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Opisano metodykę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy pięciu stopniach obciążenia. Do analiz wykorzystano wyniki wieloletnich badań gruntów organicznych prowadzonych w laboratorium Zakładu Geotechniki i Budownictwa Drogowego na UWM w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono duży rozrzut wartości wskaźnika zmian przepuszczalności w zależności od rodzaju gruntu i stopnia obciążenia. Takie wyniki sugerują, poza błędami pomiarowymi, bardzo duży wpływ mikrostruktury gruntów organicznych na wartość współczynnika filtracji, a tym samym i tendencje zmian tego parametru w procesie konsolidacji. Dokładne rozpoznanie zależności współczynnika filtracji k od wskaźnika porowatości e oraz znajomość tendencji zmian przepuszczalności gruntu wraz ze zmianą wskaźnika porowatości lub porowatości pozwoli przewidywać wartość współczynnika filtracji k przy różnych wartościach osiadań, umożliwi określenie przepuszczalności na podstawie jego parametrów początkowych.
EN
This paper presents the results of analyses of the tendencies in the changes of organic soil permeability under load. Ten samples of peats and gyttjas from the Warmia and Mazury Province were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship at five load degrees was analyzed. The results of multi-year research on organic soils conducted at the laboratory of the Chair of Geotechnics and Road Engineering at the Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering of UWM (Olsztyn) were used for the analyses. A large spread in the permeability change index value, depending on the soil type and the load degree, was found as a result of the performed analysis. Such results suggest, apart from measuring errors, a very high effect of the microstructure of organic soils on the filtration coefficient value and thus also on the tendencies in the changes of this parameter in the consolidation process. The precise identification of the dependence of the filtration coefficient k on the void ratio e and knowledge of the tendencies in soil permeability changes with changes in the void ratio or porosity will allow the value of the filtration coefficient k at different settlement values to be predicted. It will also enable the determination of permeability based on the initial soil parameters.
Rocznik
Strony
43--54
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego, Instytut Budownictwa, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Bibliografia
 • 1 Dobak P., Wyrwicki R. Hydroizolacyjne właściwości kredy jeziornej. Przegląd Geologiczny 5:4 (2000).
 • 2 Dobak P., Kowalczyk S. Geologiczno-inżynierska analiza występowania gruntów organicznych w podłożu wybranego odcinka autostrady A2. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 446 (2011) 257-264.
 • 3 Malinowska E. Analiza odkształceń wybranych gruntów organicznych z uwzględnieniem nieliniowych charakterystyk przepływu. Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 • 4 Sas W. Modelowanie odkształceń gruntów organicznych z uwzględnieniem zmian właściwości ośrodka. Rozprawa doktorska, SGGW, Warszawa 2001.
 • 5 Szymański A. Czynniki warunkujące analizę odkształcenia gruntów organicznych obciążonych nasypem. Rozprawa habilitacyjna, SGGW, Warszawa 1991.
 • 6 Strzelecki T., Kostecki S., Żak S. Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2008.
 • 7 Dubin B., Moulin G. Influence of a critical gradient on the consolidation of clays. In: Consolidation of soils: testing and evolution (STP 892) ASTM (1985) 354-77.
 • 8 Hansbo S. Consolidation equation valid for both Darcian and non-Darcian flow. Geotechnique. Vol. 51, No. 1 (2001) 51-54.
 • 9 Hansbo S. Deviation from Darcy’s low observed in one dimensional consolidation. Geotechnique. Vol. 53, No. 6 (2003) 601-605.
 • 10 Samarasinghe A. M., Huang H., Yang F. ASCE & Drnevich V. P., M. ASCE. 1982. Permeability and consolidation of normally consolidated soils. Journal of the Geotechnical Engineering Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, ASCE, vol. 108, No GT 6 (1982) 835-850.
 • 11 Clarke B.G., Chen C.C. Intrinsic properties of permeability. Proceedings of the 14th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 6-12 September, Hamburg, Germany, 1 (1987) 259-262.
 • 12 Pająk R., Dobak P. Określanie parametrów filtracyjnych iłów krakowieckich z badań w konsolidometrze Rowe’a. Geologia, Tom 34, Zeszyt 4 (2008) 677-689.
 • 13 Mitchell J.K. Fundamentals of soil behavior. 2nd ed., John Wiley, New York 1993, 1-437
 • 14 Olphen H. von. An Introduction to clay colloid chemistry. 2nd ed., John Wiley, New York 1977, 1-318.
 • 15 Young R.N., Warkentin B.P. Soil properties and behavior. 2nd ed., Elsevier Scientific, New York 1975, 1-463.
 • 16 Wiłun Z. Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1987.
 • 17 Mesri G., Feng T.W., Ali S., Hayat T. M. Permeability characteristics of soft clays. Proceedings of the 13th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, New Delhi, India 1994, 187-192.
 • 18 Polska Norma (PN-88/B-04481). Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f3fcb29a-1e5a-492a-9c88-d6e087a57b83
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.