Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f3e5563a-e402-4b19-a0eb-8e117f1b75fe

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modelowanie i analiza numeryczna wybranych aspektów procesu nagniatania

Autorzy Kułakowska, A.  Patyk, R.  Kułakowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling and numerical analysis of chosen aspects of rolling burnishing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania komputerowego i symulacji procesu nagniatania naporowego tocznego powierzchni części. Opracowano w tym celu aplikacje 3D w programie wykorzystującym MES do symulacji zjawisk fizycznych zachodzących podczas nagniatania powierzchni chropowatych w dowolnej chwili czasowej. Opracowano model fizyczny, matematyczny i komputerowy procesu. Przedstawiono m. in.: mapy odkształceń i naprężeń zredukowanych, głębokości zalegania naprężeń, wartość siły głównej nagniatania.
EN he work is about computer modeling and simulation of the burnishing rolling process of parts. In this aim a 3D application in programs using MES to simulation physical phenomena occurring during burnishing rolling of the rough surface in any time was developed. The physical, mathematical and computer models were elaborated. The results as: of strain, stress distribution and the depth of the stress residual, force vaue are presented.
Słowa kluczowe
PL obróbka nagniataniem   analiza numeryczna   modelowanie procesu   symulacja komputerowa   MES  
EN burnishing rolling   process modelling   computer   simulation   numerical analysis   FEM  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 286--290
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Kułakowska, A.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
autor Patyk, R.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
autor Kułakowski, M.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Kułakowska A., Patyk R.: Numeryczna analiza drgań układu korbowo-tłokowego, autobusy – technika, eksploatacja, systemy transportowe nr 5, 2011, s. 329÷333.
2. Kułakowska A., Patyk R.: Topologiczna optymalizacja konstrukcji na przykładzie widłaka wału przegubowego, czasopismo Autobusy, ISSN 1509-5878, nr 5/2012, s. 377÷380.
3. Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R.: Numerical modeling and simulation of the movable contact tool-worpiece and application in technological processes, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 2010, Vol. 8/3, pp. 36-41.
4. Kulakowska A., Kukielka L.: Numerical analysis and experimental researches of burnishing rolling process with taking into account deviations in the surface asperities outline after previous treatment. Steel Research International 2008, vol. 2, pp. 42-48.
5. Kulakowska A.: Experimental researches of burnishing rolling process of regular surface asperities prepared in turning process. Steel Research International 2012. Special Edition: 14th International Conference on Metal Forming, pp. 127-131.
6. Kulakowska A., Kukielka L., Kukielka K., Patyk R., Malag L., Bohdal L.: Possibility of Steering of Product Surface Layers Properties in Burnishing Rolling Process. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 442-447.
7. Kulakowska A., Patyk R., Bohdal Ł.: Zastosowanie obróbki nagniataniem w tworzeniu ekologicznego produktu, Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 2014, vol. 16, pp. 323-335.
8. Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Patyk R., Malag L., Bohdal L.: Incremental Modelling and Numerical Solution of the Contact Problem between Movable Elastic and Elastic/Visco-Plastic Bodies and Application in the Technological Processes. Applied Mechanics and Materials, vol. 474, pp. 159-165.
9. Kukielka K., Kukielka L., Bohdal L., Kulakowska A., Malag L., Patyk R.: 3D Numerical Analysis the State of Elastic/Visco-Plastic Strain in the External Round Thread Rolled on Cold. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 436-441.
10. Kukielka L., Geleta K., Kukielka K.: Modelling of Initial and Boundary Problems with Geometrical and Physical Nonlinearity and its Application in Burnishing Processes. Steel Research International. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming, 2012, pp. 1375-1378.
11. Malag L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Bohdal L., Patyk R.: Problems Determining of the Mechanical Properties of Metallic Materials from the Tensile Test in the Aspect of Numerical Calculations of the Technological Processes. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 454-459.
12. Patyk R., Kulakowska A., Bohdal L.: Ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania obróbki nagniataniem, Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 2014, vol. 16,pp. 351-362.
13. Patyk R., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Bohdal L.: Numerical Study of the Influence of Surface Regular Asperities Prepared in Previous Treatment by Embossing Process on the Object Surface Layer State after Burnishing. Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 448-453.
14. Patyk R.: Theoretical and experimental basis of regular asperities about triangular outline embossing technology, Steel Research International, Vol. 81, Issue 9/2010, WILEY-V CH VERLAG GMBH, pp. 190÷193.
15. Patyk R.: New method of technological surface layer shaping of machine parts during duplex burnishing rolling process, Steel Research International, 2012, WILEY-V CH VERLAG GMBH, pp. 115-118.
16. Patyk R., Kukiełka L.,: Prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej zęba kultywatora z wykorzystaniem metod numerycznych, vol. 13/2009, Inżynieria Rolnicza, pp. 181-287.
17. Patyk R., Kukiełka L., Kukiełka K., Kułakowska A., Szczepanik K.: Analiza ubytku właściwości użytkowych noży pielnika aktywnego, vol. 15/2011, Inżynieria Rolnicza, pp. 223-229.
18. Patyk,S., Patyk R., Kukiełka L., Kułakowska A.: Eksperymentalne i numeryczne metody określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowatej, vol. 56/2010, Pomiary Automatyka Kontrola, pp. 620 – 623.
19. Patyk R., Kułakowska A., Bohdal Ł.: Ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania obróbki nagniataniem, vol. 16/2014, issue 1, Rocznik Ochrona Środowiska, pp. 351-362.
20. Patyk R., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Bohdal L.: Numerical Study of the Influence of Surface Regular Asperities Prepared in Previous Treatment by Embossing Process on the Object Surface Layer State after Burnishing, Applied Mechanics and Materials 2014, vol. 474, pp. 448÷453.
21. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Określanie głównej siły nagniatania chropowatej powierzchni walcowej o regularnym okresowym zarysie nierówności metodami numerycznymi, Mechanik, vol. 88/2015, s. 281÷288.
22. Kukielka L.: Theoretical and experimental foundations of surface roller burnishing with the electrocontact heating, Book of Mechanical Engineering. Technical University of Koszalin, 47, p. 348, 1994.
23. Kukielka L., Geleta K., Kukielka K.: Modelling and Analysis of Nonlinear Physical Phenomena in the Burnishing Rolling Operation with Electrical Current. Steel Research International. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming, 2012, pp. 1379÷1382.
24. Kukielka L.: Mathematical modelling and numerical simulation of nonlinear deformation of the asperity in the burnishing cold rolling operation. WIT Transactions on Engineering Sciences vol. 32, WITPRESS, 2001.
25. Kułakowska A., Kukiełka L.: Problematyka przygotowania powierzchni w procesie toczenia w aspekcie jakości technologicznej wyrobu nagniatanego. Pomiary, Automaatyka, Kontrola tom. 54, 7, 2008, pp. 421-424.
26. Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R.: Numerical analysis of embossing process of regular inequalities with triangular ouyline on cylindrical semi product. Journal of Systemics, vol. 8, 2010.
27. Kukiełka L., Kukiełka K.: Modelling and analysis of the technological pprocesses using finite element method. Mechanik vol. 88, (3CD), 2015, pp. 317-340.
28. Kukielka L.: Numerical Modelling: The Contact Problem Of Movable Elasto/visco-plastic Body. WIT Transactions on Engineering Sciences, vo. 38, WITPRESS, 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f3e5563a-e402-4b19-a0eb-8e117f1b75fe
Identyfikatory