Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f3cf2cff-2ba7-477b-8315-3376655f42a1

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

Operational potential of a complex technical system

Autorzy Pająk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Potencjał użytkowy złożonego systemu technicznego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The amount of the operational potential included in the system is a main characteristic of the system operation possibility and profitability. A quantitative analysis of this characteristic should be the source of the information used in operation control of complex technical systems. Unfortunately, the definitions of the operational potential are mostly formulated in a qualitative way and the interpretations of them are different. In this paper, the definitions of the operational potential are presented. The description of each definition and the differences between them are also enclosed. Next, a new definition of the operation potential is formulated. The way of the definition implementation to calculate the amount of the operational potential included in a complex technical system is also described. At the end of the paper the analysis of the amount of the operational potential included in an exemplary real industrial system accomplished using the method presented above can be found.
PL Podczas fazy eksploatacji następuje zmiana zdolności systemu do funkcjonowania od wartości maksymalnej do wartości granicznej. Zdolność tę określa się jako potencjał użytkowy. Ilość potencjału użytkowego zawartego w systemie technicznym jest podstawową charakterystyką określającą możliwość i opłacalność jego eksploatacji. Analiza ilościowa tej charakterystyki powinna być źródłem informacji wykorzystywanych w sterowaniu eksploatacją złożonych systemów technicznych. Niestety definicje potencjału użytkowego są formułowane w większości na bazie opisu jakościowego. Jednocześnie ich interpretacja u różnych autorów jest odmienna. W pracy przedstawiono definicje potencjału użytkowego spotykane w literaturze, omawiając ich interpretację oraz występujące rozbieżności. Następnie zaproponowano nową definicję potencjału użytkowego wyrażonego w przestrzeni cech systemu oraz podano sposób jej zastosowania do wyliczenia ilości potencjału użytkowego zawartego w złożonym systemie technicznym. W opracowaniu przeprowadzono również analizę ilości potencjału użytkowego zawartego w rzeczywistym systemie technicznym przy zastosowaniu opisanej teorii.
Słowa kluczowe
PL sterowanie eksploatacją   złożony system techniczny   potencjał użytkowy  
EN maintenance management   complex technical system   operational potential  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2015
Tom no. 4
Strony 99--112
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., rys.
Twórcy
autor Pająk, M.
  • University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Technology, m.pajak@uthrad.pl
Bibliografia
1. Powierża L.: Zarys inżynierii systemów bioagrotechnicznych. ITeE, Radom – Płock 1997.
2. Oziemski S.: Człowiek w maszynie. ITeE, Radom 2004.
3. Pająk M.: The Analysis of Usefulness of Operational Potential Consumption Models to Control Complex Technical Systems Maintenance, Journal of KONES Powertrain and transport vol. 17 No. 2, Warsaw 2010, pp. 387–395.
4. Downarowicz O.: System eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki. ITeE, Gdańsk – Radom 2005.
5. Woropay M.: Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn. ITeE, Bydgoszcz – Radom 1996.
6. Żółtowski B., Żółtowski M.: Improvement the Systems of Exploitation Machine, Journal of KONBiN, 4(20), Warszawa 2011, pp. 119–132.
7. Woropay M., Muślewski Ł.: Jakość w ujęciu systemowym. ITeE, Radom 2005.
8. Hebda M.: Eksploatacja samochodów. ITeE, Radom 2005.
9. Girtler J.: Diagnostyka jako warunek sterowania eksploatacją okrętowych silników spalinowych. Maritime University in Szczecin, Szczecin 1997.
10. Girtler J.: Sterowanie procesem eksploatacji okrętowych silników spalinowych na podstawie diagnostycznego modelu decyzyjnego. Scientific books Nr 100a, Naval Academy, Gdynia 1989.
11. Dwiliński L.: O założeniach teorii eksploatacji maszyn rolniczych. Scientific works of The Warsaw Technical University, Mechanic 152, Warszawa 1992.
12. Dwiliński L.: Wstęp do teorii eksploatacji obiektu technicznego. The Warsaw Technical University, Warszawa 1991.
13. Niziński S.: Eksploatacja obiektów technicznych. ITeE, Radom 2002.
14. Smoczyński Z., Szcześniak K., Szumniak J.: Starzenie polimerowych kompozytów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces 1/2011, Wrocław 2011, pp. 271–285.
15. Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych. PWN, Warszawa 1990.
16. Dąbrowski T.: Diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektowym. Habilitation dissertation. Military University of Technology, Warszawa 2001.
17. Bednarek M., Dąbrowski T., Będkowski L.: The Useful Safety of the Human Engineering System in a Potential Approach, Maintenance Problems, 1/2010, ITEe – PIB, Radom 2010, pp. 21–29.
18.Żółtowski B.: Elementy racjonalnej eksploatacji systemów technicznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2/2012, Gliwice, 2012, pp. 34–36.
19. Pająk M.: The Space of a Feature of a Complex Technical System, Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, 2/2010, ITEe – PIB, Radom 2010, pp. 31–41.
20. Pająk M.: Types of the States Space of Complex Technical Systems, Journal of KONES Powertrain and transport vol. 18 No. 3, Warsaw 2011, pp. 323–331.
21. Pająk M.: The Technical States’ Space in the Modelling Process of Operation Tasks of a Complex Technical System, Maintenance Problems, 1/2014, ITEe – PIB, Radom 2014, pp. 15–33.
22. Muszyński J.: Analiza matematyczna p. I. The Warsaw Technical University, Warszawa 2000.
23. Dorst L., Fontijne D., Mann S.: Geometric Algebra for Computer Science. Elsevier 2007.
24. Saddique S., Khiyal M., Khan A., Khanum M.: Modified sequential algorithm using euclidean distance function for seed filling, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2010, Vol. 19 Issue 1/2, p. 9.
25. Polish standard PN-93/N-50191: Słownik terminologiczny elektryki – Niezawodność, jakość usługi. Polish Standards Association, Warszawa 1993.
26. Zdoński M., Mcgeough J.A., Szpytko J.: On the use a maintenance developments to improve inherent reliability. Engineering achievements across the global village. International Journal of INGENIUM, Kraków – Glasgow 2005.
27. Rudin W.: Podstawy analizy matematycznej. PWN, Warszawa 1982.
28. Birkholc A.: Analiza matematyczna, funkcje wielu zmiennych. PWN, Warszawa 1986.
29. Kołodziej W.: Analiza matematyczna. PWN, Warszawa 1978.
30. Klaus J.: Topologia. PWN, Warszawa 1991.
31. Janiczek R.S.: Eksploatacja elektrowni parowych. WNT, Warszawa 1992.
32. Pająk M.: Rozmyte rozszerzenie metody TKE określania jakości procesu użytkowania bloków energetycznych, Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance 4/2007, ITEe – PIB, Radom 2007, pp. 141–151.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f3cf2cff-2ba7-477b-8315-3376655f42a1
Identyfikatory