Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f3a64e1e-e998-485c-84ef-d90bf8b9b9c3

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Stropy gęstożebrowe w świetle wymagań rynku materiałów budowlanych

Autorzy Kisiołek, A. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Multi-rib floors in the context of the market of building materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest analiza wymagań polskiego rynku materiałów budowlanych dotyczących stosowanego na szeroką skalę gęstożebrowego systemu stropowego Teriva. Artykuł został opracowany na podstawie dostępnej literatury oraz badań popularności systemów stropowych oraz kryteriów wyboru z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przeprowadzonych w okresie wrzesień 2015 – luty 2016 r. W artykule wykazano, że gęstożebrowe stropy Teriva należą do jednych z najpopularniejszych rozwiązań stropowych na rynku. Technologię tę opracowano jednak przed prawie czterdziestu laty i nie odpowiada wymaganiom współczesnego rynku preferującego m.in. bardzo dobre parametry techniczne, szybkość i łatwość montażu oraz możliwie najmniejszy koszt wykonania stropu. Ponadto większość oferowanych na polskim rynku stropów Teriva bazuje na starych dokumentacjach niezgodnych z Eurokodem. Rynek zbyt wolno ewoluuje. Wiele korzyści może dać zastosowanie nowoczesnej prefabrykacji, unifikacji i standaryzacji systemów stropowych. Aby nowoczesne rozwiązania stropowe były powszechnie stosowane, konieczna jest odpowiednia edukacja i promocja nowoczesnych technologii. W przyszłości to one zdominują rynek.
EN The aim of the article is to analyse the polish market of building materials with respect to still widely used Teriva multi-rib floor system. The article was prepared on the basis of the available literature and quantitative research on popularity of floor systems and selection criteria from a technical and economical point of view out in the period from Sept. 2015 to Feb. 2016. In the article it was shown that Teriva multi-rib floor systems are among the most popular floor solutions on the market, they rely on almost 40 years old technological solutions which do not conform to the requirements of the today's market, such as high technical parameters, time-effectiveness and ease of installation, overall cost-effectiveness. Moreover, the vast majority of the Teriva floor systems offered on Polish market had been based on outdated documentation incompatible with the Eurocode. Although this specific market segment is evolving to slowly. Some beneficial changes stemming from modern prefabrication, as well as systemic unification and standardisation. In order for modern floor solutions to be widely used, appropriate education and promotion of modern solutions is necessary. Nevertheless, they are bound to become dominant solutions in the foreseeable future.
Słowa kluczowe
PL system stropowy   rynek budowlany   strop prefabrykowany   strop gęstożebrowy   kryteria wyboru   Teriva  
EN floor system   construction market   prefabricated floor   multi-rib floor   selection criteria   Teriva  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2018
Tom nr 4
Strony 34--36
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Kisiołek, A.
  • Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Wydział Ekonomiczny, Środa Wielkopolska, a.kisiolek@wwsse.pl
Bibliografia
[1] Derkowski Wit, Mariusz Niesyczyński. 2016. „Stropy betonowe”. Materiały Budowlane 524 (4): 117 – 120.
[2] Dulak Leszek. 2017. Izolacyjność od dźwięków powietrznych i dźwięków uderzeniowych stropów produkcji KONBET POZNAŃ Sp. z o.o. Sp. K. Bielsko-Biała. AKUBUD Akustyka budowlana i środowiskowa.
[3] Hoła Jerzy, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz. 2007. Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
[4] Jarmontowicz Roman, Jan Sieczkowski. 2016. „Właściwości stropów Teriva i Teriva – E są nieporównywalne”. Materiały Budowlane 477 (8): 12 – 14. DOI: 10.15199/33.2016.08.43.
[5] Kisiołek Artur. 2017. Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015 – 2016. Środa Wlkp. – Poznań. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
[6] Kłosak Andrzej. 2017. „Aktualizacja polskich norm dotyczących akustyki”. Materiały Budowlane 540 (8): 130 – 134. DOI: 10.15199/33.2017.08.40.
[7] Michalak Hanna, Stefan Pyrak. 2011. „Stropy” w: Lichołaj Lech (red.) Budownictwo ogólne, elementy budynków, podstawy projektowania. T. 3. Warszawa. Arkady: 715 – 798.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f3a64e1e-e998-485c-84ef-d90bf8b9b9c3
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2018.04.08