Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f39ecdfb-8ced-4b26-a80f-ca12435b36e7

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Analiza wybranych charakterystyk ruchu na drogach szybkiego ruchu

Autorzy Spławińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of selected traffic characteristics on motorways and expressways
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczących wybranych charakterystyk ruchu typowych dla autostrad i dróg szybkiego ruchu. Na tej podstawie zaproponowano podział analizowanej sieci dróg, ze względu na zmienność sezonową, na trzy grupy jednorodne ruchowo (drogi o gospodarczym, gospodarczo-turystycznym i turystycznym charakterze przenoszonego ruchu) i wyznaczono typowy dla nich udział natężenia 50 szczytowej godziny w SDRR. Ponadto określono średni udział pojazdów ciężkich występujący w godzinie miarodajnej (50) przy dodatkowym uwzględnieniu dnia tygodnia, w którym występują najczęściej największe godzinowe natężenia ruchu w roku. Określono także średni w roku rozkład kierunkowy na poszczególne kierunki ruchu.
EN The paper presents the results of the analysis of selected traffic characteristics typical of motorways and expressways. On this basis, the analysed road network has been divided in terms of seasonal variability into three homogeneous traffic groups (roads with economic, economic-tourist and tourist nature of traffic pattern), and their typical share in the volume of 50th hour in AADT has been determined. In addition, the average share of heavy vehicles in the design hour (50), taking into account the day of the week in which the highest hourly traffic volumes are the most frequent in the year, has been defined. The annual average division of traffic directions into particular directions has been also determined.
Słowa kluczowe
PL autostrady   drogi ekspresowe   natężenie miarodajne   udział pojazdów ciężkich   rozkład kierunkowy ruchu  
EN motorways   expressways   design hourly volume   proportion of heavy vehicles   traffic distribution on movement  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2018
Tom nr 2
Strony 61--68
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Spławińska, M.
Bibliografia
[1] Axhausen K. W., Jäggi B. Ch.: DoblerBemessungsverkehrsstärken: Einneuer Ansatz. Forschungsprojekt VSS 2011/103 auf Antrag des SchweizerischenVerbands der Strassen und Verkehrsfachleute (VSS). Zürich, Juli 2015
[2] Baier, M. M., Brilon, W., Hartkopf, G., Lemke, K., Maier, R., & Schmotz, M. (2015). HBS2015 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen. Teil A: Autobahnen. Köln: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)
[3] Highway Capacity Manual, Sixth Edition (2017): A Guide for Multimodal Mobility Analysis. Washington, D.C.: Transportation Research Board of the National Academies.
[4] Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe). (1995). Warszawa.
[5] Ruch Drogowy 2015. Warszawa, 2016
[6] SHRP 2 – L08: Incorporation of Travel Time Reliability into the HCM, August 2013
[7] Spławińska M.: Metodologia wyznaczania natężeń miarodajnych do analizy sprawności dróg. Roads and Bridges = Drogi i Mosty, nr 1/2016, s. 45-60
[8] Spławińska M.: Development of models for determining the traffic volume for the analysis of roads efficiency. Archives of Transport, nr 1/2015, s. 81-91
[9] Spławińska M.: Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013
[10] https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/d/docelowy-uklad--autostrad_6329/Rozporzadzenie%20z%2019%20maja%202016.PDF
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f39ecdfb-8ced-4b26-a80f-ca12435b36e7
Identyfikatory