PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Opakowania do mrożonej żywności - charakterystyka, przegląd, normy i przepisy

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Frozen food packaging – characteristics, review, norms and provisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obniżanie temperatury jest ważne w nowoczesnej technologii utrwalania żywności, ponieważ przedłuża trwałość praktycznie wszystkich surowców i produktów spożywczych. Jakość i trwałość mrożonej i schłodzonej żywności zależy przede wszystkim od jakości surowca, ale także od warunków obróbki wstępnej, metod zamrażania, rodzaju opakowania ochronnego itd. Utrzymanie wysokiej jakości mrożonych produktów to najważniejszy cel pakowania w przemyśle spożywczym. Przemysł opakowaniowy w ostatnich latach rozwija się bardzo intensywnie. W wyniku postępu technicznego w przemyśle spożywczym, rozwoju gospodarczego oraz stosowania zaawansowanych technologii powstają nowe generacje opakowań, które pozwalają utrzymać, a nawet poprawić jakość pakowanego produktu. W artykule przedstawiono charakterystykę oraz przegląd opakowań stosowanych w zamrożonej żywności, technologię produkcji opakowań produktów mrożonych i wymagania stawiane opakowaniom nakreślone przez Polskie Normy oraz przepisy (tj. rozporządzenia, ustawy, dyrektywy).
EN
Lowering the temperature is important in modern technology of food preservation because it prolongs the shelf life of practically all raw materials and food products. The quality and stability of frozen and chilled foods is primarily dependent on the quality of the raw material, but also on the pretreatment methods of freezing, the type of protective packaging, etc. Maintaining values of quality frozen products is the most important goal of packaging in the food industry. The packaging industry in the recent years has been developing very intensively, and is associated mainly with technical advances in the food industry, economic development, and advanced technology. As a result, new generations of packages allow us to maintain and even improve the quality of the packaged product. Overview of the characteristics and packaging, as employed in frozen food packaging technology, frozen products and packaging requirements, outlined by Polish Standards and regulations (i.e. regulations, laws and directives) was presented.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
16--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 45 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • [1] Berdowski J.B., Słowińska E.: 1996. Opakowania w przemyśle spożywczym. Przemysł Spożywczy, 8, 37-41.
 • [2] Bieńczak K.: 1998.Zagrożenia w chłodniczym transporcie szybko psującej się żywności. Chłodnictwo, 38-42, 11.
 • [3] Billiard F.: 2003. Nouveaux developpements de la chained u froid: specificites des pays chauds. Bulletine, 3, 4-14.
 • [4] Bojanowicz J.: 2000. Drugie życie tworzyw. Przegląd Techniczny, 14.
 • [5] Bortel K.: 2006. Opakowania z tworzyw sztucznych. Opakowanie, 6, 10-14.
 • [6] Chopko R.A.: 2003 Survey of multi – temperature transport unit refrigeration desing. International Congress of Refrigeration, Washington ICR0428.
 • [7] Cichoń Z.: 1996. Nowoczesne opakowalnictwo żywności. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • [8] Czapski J., Michniewicz J.: 1997. Wpływ opakowań na zmiany jakości żywności podczas przechowywania. Przemysł Spożywczy, 10, 15-19.
 • [9] Czerniawski B.: 2002. Proekologiczne projektowanie opakowań z tworzyw sztucznych. Część II, 8, 24-26.
 • [10] Ćwiek-Ludwicka K., Jurkiewicz M., Stelmach A., Półtorak H.: 2001. Opakowania żywności – nowe krajowe regulacje prawne w świetle integracji z Unią Europejską. Przemysł Spożywczy, 12, 4-6.
 • [11] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych, 2004.
 • [12] Grabowska B.: 2006. Wpływ własności przegród termalnych na charakterystyki temperaturowo-czasowe podczas zamrażania i rozmrażania produktów spożywczych. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Wrocław.
 • [13] Grabowska B., Królicki Z.: 2005. Badanie własności wielowarstwowych przegród termalnych. Chłodnictwo, 1-2, 62-67.
 • [14] Grabowska B., Królicki Z.: 2005. Propozycja materiału opakowaniowego dla mrożonek. Wielowarstwowy kompozyt modyfikujący przepływ ciepła. Przemysł Spożywczy, 9, 26-29.
 • [15] Grabowska B., Królicki Z., Poliński J.: 2012: Sposób wytwarzania materiału o elastycznej strukturze kanałowej, urządzenie do wytwarzania materiału elastycznej strukturze kanałowej i materiał o elastycznej strukturze kanałowej. Patent. Polska, nr 211660, opubl. 29.06.2012.
 • [16] Gruda Z., Postolski J.: 1999. Zamrażalnictwo żywności, WNT, Warszawa.
 • [17] Jakowski S.: 2002: Kierunki optymalizacji opakowań przy uwzględnieniu aktualnych wymagań logistycznych, marketingowych I ekologicznych. Opakowanie, 12, 6-8.
 • [18] Jakowski S.: 2009. Opakowania transportowe produktów spożywczych. Opakowanie, 9.
 • [19] Kacenak J., Landar A., Sekretar S.: 2005. Nowoczesne sposoby pakowania a ich wpływ na jakość i trwałość produktów. Przemysł Spożywczy, 9, 20-25.
 • [20] Kluza F.: 1993. Wyznaczanie czasu zamrażania produktów rolniczych i spożywczych, Rozprawa habilitacyjna, Akademia Rolnicza , Lublin.
 • [21] Kluza F.: 1997. Zakres zamrażania owoców, warzyw oraz soków owocowo-warzywnych jako wynik oddziaływania warunków ich chłodzenia i właściwości fizycznych oraz modyfikacji składu produktu, Chłodnictwo, 1, 35-37.
 • [22] Kondratowicz J., Kościelak E.: 2005. Nowe tendencje w systemach pakowania żywności przechowywanej w niskich temperaturach. Część I, Chłodnictwo, 7, 36-40.
 • [23] Kondratowicz J., Kościelak E.: 2005. Nowe tendencje w systemach pakowania żywności przechowywanej w niskich temperaturach. Część II. Chłodnictwo, 8, 54-59.
 • [24] Korzeniowski A, Czaja N.: 2004. Tendencje rozwoju opakowań produktów żywnościowych. Przemysł Spożywczy, 8, 106-109.
 • [25] Kozłowicz K., Wolak S., Kulza F.: 2003. Transport żywności i jej jakość na tle uwarunkowań technologicznych i logistycznych. Chłodnictwo, 5, 38-43.
 • [26] Krala L., Mokrosińska K.: 1996. Transport chłodniczy oraz przechowywanie owoców i warzyw w kontrolowanej i modyfikowanej atmosferze. Przemysł Spożywczy, 5, 26-30.
 • [27] Kubiak M. S., Borowy T.: „Opakowania inteligentne w zasięgu ręki”, Opakowanie, 2013, 10, 51-54.
 • [28] Leszczyński W.: 2000. Możliwości stosowania tworzyw biodegradowalnych w produkcji Opakowań. Recykling Tworzyw Sztucznych. Wrocław, 153-158.
 • [29] Lisińska-Kuśmierz M., Ucherek M.: 2003. Współczesne opakowania, Kraków.
 • [30] Michałowski S.: 2000. Rola chłodnictwa w nowoczesnym przemyśle spożywczym Cz. II. Przechowalnictwo żywności. Przemysł Spożywczy, 10, 10-12.
 • [31] Palich P., Pukszta T.: 2001. Zmiany wielkości wycieku rozmrażalniczego owoców mrożonych. Chłodnictwo, 1, 42-44.
 • [32] Perou A.L, Laoubi S., Vergnaud J.M.: 1999. Contaminant transfer during the coextrusion of tri-layer polymer films with a recycled layer. Effect of this transfer on the time of protection of the food. Advances in Colloid and Interface Science, 81, 19-33.
 • [33] Pham Q.T.: 1987. Moisture transfer due to temperature changes or fluctuations. Journal of Food Engineering, 6, 33-49.
 • [34] Postolski J.: 2000. Badania nad trwałością mrożonej żywności. Chłodnictwo, 6, 38-42.
 • [35] Postolski J. :1998. Opakowanie – ważny czynnik jakości i trwałości mrożonej żywności. Chłodnictwo, 2, 33-37.
 • [36] Stankiewicz D.: Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności. Informacja Biura Studiów i Ekspertyz nr 963 (IP – 102 G): http://biurose.sejm.gov.pl/info/index.htm.
 • [37] Tocci A.M., Mascheroni R.H.: 1995. Heat and mass transfer coefficients during the Refrigeration, freezing and Storage of meats, meat products and analogues. Journal of Food Engineering, 26, 147-160.
 • [38] Wojciechowski Ł.: 2000, Opakowania transportowe do żywności schłodzonej i zamrożonej. Chłodnictwo, 9, 86- 89.
 • [39]Wolak S., Kulza F.: 2002. Ocena tekstury zamrażanejpapryki słodkiej wynikająca z wartościowania testów cięcia i wycieku rozmrażalniczego. Chłodnictwo, 1, 42-45.
 • [40] PN-EN 13130-1:2005 (U) – Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Substancje w tworzywach sztucznych podlegające ograniczeniu. Część 1: Wytyczne doboru metod badań migracji specyficznej substancji z tworzyw sztucznych do żywności i płynów modelowych imitujących żywność oraz oznaczanie ich zawartości w tworzywach sztucznych i dobór warunków oddziaływania płynem modelowym imitującym żywność.
 • [41] PN-EN 12546-1:2002 (U) – Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Izolowane opakowania do użytku domowego. Część 1: Wymagania dotyczące wkładów termicznych.
 • [42] PN-EN 12546-1:2002/AC:2005 (U) – Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Izolowane opakowania do użytku domowego. Wymagania dotyczące wkładów termicznych.
 • [43] PN-EN 1186-1:2005 – Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Część 1: Przewodnik dotyczący wyboru warunków i metod badań migracji globalnej.
 • [44] PN-EN 1183:2000 – Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi - Metoda badania szoku termicznego i odporności na szok termiczny.
 • [45] PN-EN 13427:2002 – Opakowania. Wymagania dotyczące stosowania norm europejskich w dziedzinie opakowań i odpadów opakowaniowych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f375605c-0104-4353-ad67-afe67520b06b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.