Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f3590d56-d697-4240-9cbc-26e04f3f74b9

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

20 lat minęło…czyli akredytacja Zespołu Laboratoriów IChPW wczoraj i dziś

Autorzy Kordas, T.  Bątorek-Giesa, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN 20 years have passed ...or accreditation of IChPW Laboratories Group yesterday and today
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W 2016 roku mija 20 lat od chwili kiedy laboratoria badawcze Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla uzyskały pierwszy certyfikat akredytacji. Jubileusz ten skłania do podsumowań, ale i do planowania przyszłości. Zespół Laboratoriów Instytutu, w skład którego wchodziły: Laboratorium Fizykochemii, Laboratorium Karbochemii, Laboratorium Sorbentów Węglowych, Wód i Ścieków posiada od 1996r. certyfikat akredytacji laboratorium badawczego (Nr L 81/1/96 nadany przez PCBC), aktualnie nadany przez Polskie Centrum Akredytacji o Nr AB 081. W roku 2004 do Zespołu włączone zostało Laboratorium Spalania, a w roku 2009 Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych. W związku ze zmianą schematu organizacyjnego Instytutu w roku 2011 obecnie w skład Zespołu Laboratoriów wchodzą: • Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych (powstałe z połączenia Laboratorium Karbochemii oraz Laboratorium Sorbentów Węglowych, Wód i Ścieków), • Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych (powstałe z Laboratorium Fizykochemii), • Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki (powstałe z Laboratorium Spalania), • Laboratorium Technologii Koksowniczych (powstałe z Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych). W publikacji zostanie zaprezentowana historia: • doskonalenia systemu zarządzania w Zespole Laboratoriów IChPW, • rozwoju merytorycznego laboratoriów, w tym kolejne zmiany zakresu badań objętego zakresem akredytacji, • zmian personalnych kierownictwa laboratoriów na przestrzeni lat od 1996 do 2016.
EN 2016 marks the 20th anniversary of the moment when the research laboratories of the Institute for Chemical Processing of Coal received the first accreditation certificate. The anniversary is an occasion for accomplishments assessment but also planning of the future. The Group of Laboratories of the Institute, which included: Laboratory of Physical Chemistry, Laboratory Carbochemistry, Coal Derived Adsorbents, Water and Wastes Laboratory has had an accreditation certificate of research laboratory since 1996 (No. L 81/1/96 issued by PCBC), currently issued by the Polish Center of Accreditation No. AB 081. In 2004 the Combustion Laboratory and in 2009 the Laboratory of Refractory Materials were included to this Group. Due to changes in organizational structure of the Institute in 2011 nowadays the Group of the accredited laboratories includes: • Laboratory of Fuels and Activated Carbon (resulting from the merger Carbochemistry Laboratory and Coal Derived Adsorbents, Water and Wastes Laboratory) • Laboratory of Industrial Gases and Coal Derivatives (arising from the Laboratory of Physical-Chemistry) • Laboratory of Combustion Technologies and Power Generation (arising from Combustion Laboratory) • Laboratory of Cokemaking Technologies (arising from the Laboratory of Refractory Materials). This publications will present the history of: • improvement of the management system in the Group of ICHPW Laboratories , • the substantive development of laboratories, including the sequent changes in the range of research covered by the scope of accreditation, • changes of management of laboratories from 1996 till 2016.
Słowa kluczowe
PL akredytacja   metody badawcze   wyposażenie   personel  
EN accreditation   research methods   equipment   personnel  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2016
Tom Nr 3-4
Strony 71--76
Opis fizyczny Rys.
Twórcy
autor Kordas, T.
autor Bątorek-Giesa, N.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
Bibliografia
Uwagi
Brak bibliografii
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f3590d56-d697-4240-9cbc-26e04f3f74b9
Identyfikatory