PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wind farms in Poland – legal and location conditions. The case of Margonin wind farm

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Farmy wiatrowe w Polsce – uwarunkowania prawne i lokalizacyjne na przykładzie farmy wiatrowej Margonin
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the present work is to analyse the legal, organizational and location conditions of the wind farm in the Margonin municipality. The Margonin wind farm is the largest environmental investment project in Poland. Wind power plants have been located in two areas, covering an area of over 50 km2 each. The planning procedure was launched in 2007, and the first windmills started their operation in 2009. The investment project implementation procedure was conducted in accordance with the law that was in force at the time. The body conducting the administrative proceedings provided public participation in the process, and the comments submitted by the residents were fully taken into account. In addition, the investor, previously required to carry out the acoustic analysis of the investment project, has silenced some of the station on the basis of the results. Distances from buildings, as well as sites of nature conservation have been preserved. The launch of the largest wind farm in Poland contributed to the improvement of the material situation of the inhabitants of the Margonin municipality as well as the overall functioning of that municipality. Currently, the investor is still actively involved in maintaining the appropriate condition of technical infrastructure.
PL
Celem pracy jest analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i lokalizacyjnych farmy wiatrowej w gminie Margonin. Farma wiatrowa Margonin jest największą inwestycją ekologiczną w Polsce. Siłownie wiatrowe zlokalizowane zostały w dwóch obszarach, zajmujących powierzchnię ponad 50 km2 każdy. Uruchomienie procedury planistycznej miało miejsce w 2007 r., a pierwsze wiatraki rozpoczęły pracę w 2009 r. Procedura realizacji inwestycji przebiegała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Organ prowadzący postępowanie administracyjne zapewnił w nim udział społeczeństwa, a uwagi zgłoszone przez mieszkańców zostały w całości uwzględnione. Ponadto inwestor, zobowiązany wcześniej do przeprowadzenia analizy akustycznej inwestycji, na podstawie jej wyników wyciszył niektóre siłownie. Odległości od zabudowań, a także form ochrony przyrody zostały zachowane. Uruchomienie największej farmy wiatrowej w Polsce przyczyniło się do polepszenia sytuacji materialnej mieszkańców gminy Margonin, jak również jej funkcjonowania. Obecnie inwestor nadal bierze czynny udział w utrzymaniu odpowiedniego stanu infrastruktury technicznej.
Rocznik
Tom
Strony
25--39
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28 , grazyna.gawronska@urk.edu.pl
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu 30-198 Kraków, ul. Balicka 253c , krzysztof.gawronski@urk.edu.pl
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28 , k.krol@onet.com.pl
Bibliografia
 • Act 1997. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348).
 • Act 2001. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799).
 • Act 2003. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
 • Act 2008. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1227).
 • Act 2016. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961).
 • Budner W. 2003. Lokalizacja przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Directive 2009. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE, L140/16, 5.6.2009).
 • Gawrońska G., Policht-Latawiec A. 2014. Ocena procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa. Acta Sci. Pol., ser. Formatio Circumiectus, 13(1), 31−44.
 • Hodana M., Holtzer G., Kalandyk K., Szymańska A., Szymański B., Żymankowska-Kumon S. 2012. Odnawialne źródła energii. Poradnik. Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „Helios”, Kraków.
 • Kaczerwoski M. 2016. Ustawa odległościowa vs. development. Ambiens. Doradztwo środowiskowe w procesach inwestycyjnych. https://goo.gl/2hgNWK (accessed: 05.04.2019).
 • Porzuczek M. 2019. Projekt: farma wiatrowa Margonin Polska. EDP Renovaveis. https://goo.gl/1haugQ (accessed: 05.04.2019).
 • Regulation 2004. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573).
 • Regulation 2010. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
 • Staliński A. 2016. Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce. Energia Gigawat, 10, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Study 2015. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin – Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 maja 2015 r.
 • Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Koć S. 2012. Energetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f3357a2b-adab-4b05-b617-a88215b1c319
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.