Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f32f007b-b94c-45a3-a4b8-20e0acbf090d

Czasopismo

Transport Miejski i Regionalny

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością

Autorzy Nosal, K.  Starowicz, W. 
Treść / Zawartość http://tmir.sitk.org.pl/
Warianty tytułu
EN Some problems of mobility management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Geneza, istota oraz cele zarządzania mobilnością. Instrumenty, środki i strategie zarządzania mobilnością. Adresaci projektów zarządzania mobilnością.
EN The genesis, essence and aims of mobility management. The tools, means and strategies for mobility management. The addressee for mobility management projects.
Słowa kluczowe
PL mobilność   zarządzanie mobilnością   popyt   przewozy  
EN mobility   mobility management   demand   conveyance  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Transport Miejski i Regionalny
Rocznik 2010
Tom nr 3
Strony 26--31
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., fot.
Twórcy
autor Nosal, K.
autor Starowicz, W.
  • Politechnika Krakowska, Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu, wstar@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Banister D., Unsustainable transport. City transport in the new century, Routledge 2005.
2. Definition and Categorization of Mobility Management Measures, Materiały projektu MAX „Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies”, 2007, www.epomm.org/docs/MAX_Defn_catgsn_MM_measures_Final.doc
3. Faron A., Rudnicki A., Idea i narzędzia unijnego projektu MAX mającego na celu podniesienie świadomości potrzeby zarządzania mobilnością, „Transport Miejski i Regionalny”, 2010, nr 1.
4. Garling T., Steg L., Threats from car traffic to the quality of urban life: problems, causes and solutions, ELSEVIER, 2007.
5. Gronau W., Kagermeier A., Mobility management outside metropolitan areas: case study from north Rhine Westphalia, „Journal of transport geography”, 2004, no 12.
6. Litman T., Mobility management. Sustainable transport. A sourcebook for policy-makers in developing cities, GTZ, 2002.
7. Litman T., Potential Transportation Demand Management Strategies, 1999, www.vtpi.org/tdm.
8. Mobility management and travel awareness, Portal – transport teaching material, 2003, http://www.eu–portal.net/material/downloadarea/kt7_wm_en.pdf.
9. Mobility management. Research for sustainable mobility, European Commission Brussels, 1999.
10. MOMENTUM – Mobility management for the urban environment, Deliverable 1 – State of the Art and Deliverable 2 – Blueprint for Mobility Centers, Final report, 2000.
11. Niewitała D., Ochyra M., Innowacyjne działania w zakresie popularyzowania i promowania idei zrównoważonej mobilności, „Transport Miejski i Regionalny”, 2008, nr 7–8.
12. Nosal K., Wpływ planów mobilności na zmianę zachowań komunikacyjnych, Mat. Konf. Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, SITK, Kraków 2009.
13. Nosal K., Zintegrowany plan mobilności dla Politechniki Krakowskiej jako przykład zaspokajania potrzeb komunikacyjnych pracowników i studentów oraz zarządzania ich mobilnością, „Transport Miejski i Regionalny”, 2008, nr 7–8.
14. Przemieszczanie zrównoważone – przewodnik po planach zrównoważonego transport miejskiego, Materiały projektu BUSTRIP, www.movingsustainably.net
15. Raeva D., Mobility Management: Sustainability Option for Sofia’s Urban Transport Policy?, Lund 2007, http://www.lund.se/upload/130748/Mobility%20Management%20Sustainability%20Option%20for.pdf
16. Rudnicki A., Polityka rozwoju przestrzennego a zatłoczenie komunikacyjne, Mat. XIV Konferencji naukowo-technicznej, Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia komunikacyjnego, SITK, Poznań 2009.
17. Starowicz W., Jakość usług w miejskim transporcie publicznym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
18. Staszak J., Promocja usług miejskiego transportu zbiorowego jako element strategii zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni, „Transport Miejski i Regionalny”, 2009, nr 7–8.
19. Staszak J., Smirnow R., Udział Gdyni w projekcie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży – YOUTH – promującym transport miejski, „Transport Miejski i Regionalny”, 2009, nr 3.
20. Suchorzewski W., Opłaty za wjazd do obszarów śródmiejskich – sukcesy i porażki, Mat. XIV Konferencji naukowo-technicznej, Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia komunikacyjnego, SITK, Poznań 2009.
21. Vigar G., The politics of mobility: transport, the environment, and public policy, London, Spon Press, 2002.
22. W kierunku nowej mobilności w miastach, Zielona Księga UE, Bruksela 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f32f007b-b94c-45a3-a4b8-20e0acbf090d
Identyfikatory