Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f2ed3025-e368-4b4d-a314-7e17d928b775

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Zintegrowane projektowanie energetyczne budynków energooszczędnych

Autorzy Markiewicz, P. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Integrated energy design of an energy efficient buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Projektowanie budynków energooszczędnych staje się powszechną koniecznością, wynikającą ze względów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych oraz z obowiązującego prawa. Na ostateczny poziom zużycia energii końcowej w budynku wpływa wiele wzajemnie uzupełniających się i współzależnych, rozwiązań architektonicznobudowlanych i instalacyjnych, które powinny być zweryfikowane odpowiednimi analizami i symulacjami wydajności energetycznej na możliwie wczesnym etapie projektowania. Im więcej takich rozwiązań zostanie zastosowanych, tym ostateczne parametry energetyczne budynku będą lepsze. Projektowanie budynków energooszczędnych wymaga w związku z tym reorganizacji procesu projektowego w kierunku tzw. Zintegrowanego Projektowania Energetycznego. Wiąże się to z koniecznością zastosowania odpowiednich narzędzi wspomagających projektowanie i przesunięcia głównego ciężaru decyzji projektowych na jak najwcześniejszy etap prac. Te narzędzia to oprogramowanie w standardzie BIM, powiązane z programami umożliwiającymi przeprowadzenie dla wirtualnego modelu budynku szeregu symulacji jego wydajności energetycznej.
EN Designing of a buildings as an energy-efficient buildings is a common necessity, resulting from an environmental, economic and social reasons as well as from the applicable law. The final level of the energy efficiency of the building affected by many complementary and interdependent, architectural and construction solutions that are recommended for energy efficient buildings. If more of such solutions will be used, the final energy performance of the building will be better. Designing process of the energy efficient buildings requires a reorganization of the design process in the direction of the so-called Integrated Energy Design (IED). This is connected with the need to use appropriate tools to support the designing workshop and shift the main burden of decisions on the earliest design stage. These tools include computer software in a BIM standard and related programs, able to perform for the virtual model of the building a series of simulations of its energy efficiency.
Słowa kluczowe
PL modelowanie   informacja   budynek   model energetyczny budynku   analiza   wydajność energetyczna   zużycie energii końcowej  
EN building   information   modeling   building energy model   analysis   energy efficiency   final energy consumption  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 271--278
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Markiewicz, P.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Budowlanego A-4, Katedra Budownictwa Ogólnego i Materiałów Budowlanych A-41, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków; tel. 601-414-240, markiewiczprzem@gmail.com
Bibliografia
[1] Nordby A, Przewodnik MaTrID - Zintegrowane projektowanie, European Commission Executive Agency for Competitiveness and Innovation, 2013, str. 3.
[2] Miecznikowski P.: BIM – wybór czy konieczność, [w:] Materiały Budowlane 10/2013(494), str.59.
[3] BIM Curriculum, Graphisoft, 2013, [@:] http://www.graphisoft.com/learning/trainingmaterials/bim-curriculum/ [dostęp: 21.03.2016].
[4] Sydor M.: Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, str.47.
[5] O’Donnell J. , Maile T., Rose C., Transforming BIM to BEM: Generation of Building Geometry for the NASA Ames Sustainability Base BIM, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2013, str.8.
[6] What is Energy-modeling and building simulation, [@:] http://energymodels. com/what-is-energy-modeling-building-simulation, [dostęp: 21.03.2016].
[7] Norby A., Integrated Energy Design - some principles of low energy building design, Inteligent Energy Europe, 2009, [@:] http://www.intendesign.com/, [dostęp:18.03.2016].
[8] Określenie podstawowych wymogów, niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkaniowych oraz sposobu weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych. ETAP I : Wytyczne do weryfikacji projektów budynków mieszkalnych, zgodnych ze standardem NFOŚiGW, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, 2012
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f2ed3025-e368-4b4d-a314-7e17d928b775
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.210