Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f2e25d83-c687-4a07-8fe1-0e7381c77a1b

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Powłoki ochronne wytwarzane na przerabianych plastycznie stopach magnezu ZK60 i AZ80

Autorzy Nowak, M.  Płonka, B.  Remsak, K.  Najder, A.  Bigaj, M.  Kłyszewski, A.  Remsak, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Protective coatings on wrought magnesium ZK60 and AZ80 alloys
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono parametry wytwarzania powłok konwersyjnych na przerabianych plastycznie wyrobach ze stopów magnezu oraz dobór warunków wstępnej chemicznej obróbki powierzchniowej. Proces wyciskania prowadzono w temperaturze 400 °C z prędkością tłoczyska prasy ok 1 mm/s, przy współczynniku wyciskania λ = 14. Uzyskane pręty zostały przesycone na wybiegu prasy, a następnie starzone sztucznie w temperaturze 175 °C. W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu składu chemicznego i struktury stopów magnezu, na jakość uzyskiwanych powłok konwersyjnych. Analizie poddano również wpływ parametrów wytwarzania powłok (skład chemiczny roztworów, gęstości prądu, temperatura procesu, czas procesu), na jakość wytwarzanych powłok. Scharakteryzowano m.in. takie właściwości powłok jak: ciągłość, przyczepność do podłoża, grubość, skład chemiczny oraz odporność na korozję. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż powłokę ochronną o najwyższej odporności korozyjnej oraz walorach dekoracyjnych otrzymano na stopie ZK60 w roztworze B. Powłoka ta charakteryzowała się najmniejsza ilością wad powierzchniowych w postaci nieciągłości powłoki. Uzyskana powłoka cechowała się również najlepszymi parametrami elektrochemicznymi oraz odpornością na działanie obojętnej mgły solnej. Wyniki pracy będą mogły znaleźć zastosowanie praktyczne i stanowić będą alternatywę dla dotychczas stosowanych roztworów toksycznych i kancerogennych zawierających w swoim składzie związki chromu (VI).
EN The paper presents the characteristics of conversion coatings on wrought magnesium alloy products and the selection of the chemical surface pretreatment. In this study the effect of chemical composition and structure of magnesium alloys on the quality of the conversion coatings was obtained. The effect of layer producing parameters (chemical composition of solutions, current density, temperature process and process time), on the quality of the coatings produced were analyzed. The film properties such as continuity, adhesion to the substrate, thickness, chemical composition and corrosion resistance were characterized. It was found that the protective coating with the highest corrosion resistance and decorative properties was obtained on ZK60 alloy in B solution. The coating had the least amount of surface defects in the form of discontinuity of the coating. The coating was also characterized by the best electrochemical parameters and resistance to neutral salt spray test.
Słowa kluczowe
PL powłoki konwersyjne   odporność korozyjna   stop ZK60   stop AZ80  
EN conversion coatings   corrosion resistance   ZK60 alloy   AZ80 alloy  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 11
Strony 720--725
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab.
Twórcy
autor Nowak, M.
autor Płonka, B.
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, Skawina
autor Remsak, K.
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, Skawina
autor Najder, A.
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, Skawina
autor Bigaj, M.
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, Skawina
autor Kłyszewski, A.
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, Skawina
autor Remsak, K.
Bibliografia
1. Wu C. S., Zhang Z., Cao F. H., Zhang L. J., Zgang J. Q., Cao C. N.: Study on the anodizing of AZ31 magnesium alloy in alkaline borate solutions. Applied Surface Science 2007, nr 253, s. 3893-3898.
2. Yabuki A., Sakai M.: Anodic films formed on magnesium in organic, silicate-containing electrolytes. Corrosion Science 2009, nr 51, s. 793-798.
3. Mizutani Y., Kim S. J., Ichnio R., Kido M.: Anodizing of Mg in alkaline solution. Surface&Coatings Technology 2003, nr 169-170, s. 143-146.
4. Zhang Y., Yan C., Wang F., Lou H., Cao C.: Study on the enviromentaly friendly anodizing of AZ91D magnesium alloy. Surface and Coating Technology, 2002, t. 161, nr 1, s. 36-43.
5. Cao F., Lin L., Zhang Z.: Environmental friendly plasma electrolytic oxidation of AM60 magnesium alloy and its corrosion resistance, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 2008, nr 18, s. 240-247.
6. Timoshenko A. V., Magurova Yu. V.: Investigation of plasma electrolytic oxidation processes of magnesium alloys MA2-1 under pulse polarization modes. Surface&Coatings Technology 2005, nr 199, s. 135-140.
7. Yerokhin A. L., Nie X., Leyland A., Matthews A., Dowey S. J.: Plasma electrolysis for surface engineering. Surface&Coatings Technology 1999, nr 122, s. 73-93.
8. Powder Diffraction File, Release 2002, PDF-2, International Centre for Diffraction Data, Pensylvania, USA 2002.
9. Bojarski Z., Łągiewka E.: Rentgenowska analiza strukturalna. Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.
10. Nowak M., Najder A., Bigaj M., Karaś M.: Powłoki konwersyjne wytwarzane na stopach magnezu AZ91D i AM60 w roztworach niezawierających związków Cr (VI), XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Krynica 24-27 IX 2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f2e25d83-c687-4a07-8fe1-0e7381c77a1b
Identyfikatory