Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f2dd3313-c7cd-489f-afab-e5ad44d68364

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Rola i znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski w perspektywie długoterminowej

Autorzy Łaciak, M.  Olkuski, T.  Świdrak, M.  Szurlej, A.  Wyrwa, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Role and significance of natural gas in the structure of electrical energy production in Poland in a long time perspective
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Głównym celem artykułu jest określenie roli i znaczenia wykorzystania gazu ziemnego w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej w perspektywie do 2050 roku. Narzędziem wykorzystanym do przeprowadzenia analizy był model energetyczno-ekonomiczny TIMES-PL. Rozważania teoretyczne skupiły się na najważniejszych elementach cechujących rynek energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w Polsce. Poruszono w nich zarówno aspekty ekonomiczne, geopolityczne, wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej, jak i dokonano oceny obecnej gospodarki gazem ziemnym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie kierunków pozyskania gazu ziemnego.
EN The major aim of this paper is determining the role and significance of natural gas in the Polish energy sector by the year 2050. The analysis was based on the energy-economic model TIMES-PL. The theoretical considerations were focused on the main elements of electricity and natural gas market in Poland. Economic and geopolitical aspects relating to the membership of Poland in EU were taken into consideration. Moreover the present state of natural gas management was assessed with emphasis on changes in the directions of natural gas recuperation.
Słowa kluczowe
PL gaz ziemny   energia elektryczna   bezpieczeństwo energetyczne   polityka energetyczna  
EN natural gas   electricity   energy security   energy policy  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2017
Tom Nr 2
Strony 52
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Łaciak, M.
autor Olkuski, T.
  • AGH w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, olkuski@agh.edu.pl
autor Świdrak, M.
autor Szurlej, A.
  • AGH w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Katedra Inżynierii Gazowniczej, szua@agh.edu.pl
autor Wyrwa, A.
  • AGH w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, awyrwa@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Blacharski T., Biały R., Kaliski M., Stachowiak B., Szurlej A.: Wpływ dostaw LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnego, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 95, s. 253–264, 2016r.
[2] BP 2016: BP Statistical Review of World Energy. June 2016; www.bp.com
[3] Ciechanowska M.: Niekonwencjonalne węglowodorowe źródła energii – gazohydraty. Nafta - Gaz, nr 10, 2014, s. 724-727.
[4] Eurostat 2017: Energy, transport and environment indicators – 2016 edition. Luxembourg.
[5] Forum Analiz Energetycznych: Polska energetyka na fali mega trendów. Warszawa, styczeń 2016.
[6] Gawlik, L. (red.): Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku - analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Katowice 2013.
[7] International Energy Agency: Key World Energy Statistic 2015. Paris 2015
[8] International Energy Agency, 2010, Energy Technology Perspectives 2010.
[9] International Gas Union, 2016: Wholesale gas price survey 2016 edition. A global review of price formation mechanisms 2005 to 2015. Norway, Maj 2016.
[10] Janusz P., Kaliski M., Szurlej A., 2015: Rewolucja łupkowa a zmiany na rynku gazu skroplonego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi/Mineral Resources Management , vol. 31, iss. 3, s. 5–24.
[11] KOBIZE: Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2015. Warszawa 2015.
[12] Łaciak M.: Liquefied Natural Gas storage of variable composition. Archives of Mining Sciences. Vol. 60, no 1, 2015, p. 225-238.
[13] Łaciak M., Nagy S., Włodek T.: Combined heat and power systems in liquefied natural gas (LNG) regasification processes. AGH Drilling, Oil, Gas. Vol. 31. No. 1, 2014, s. 91–98.
[14] Łoś M., Biały R., Janusz P., Szurlej A., 2016 – The influence of the national gas infrastructure development on Polish energy security. Humanities and Social Sciences, vol. 21, no. 23, s. 67–82.
[15] Malinowski D.: PGNiG rozpoczęło próbę pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego. Artykuł z dn. 8 września 2016r.; www.gazownictwo.wnp.pl
[16] Ministerstwo Energii: Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych. Warszawa 2016 r.
[17] OGP GAZ-SYSTEM S.A.; www.gaz-system.pl
[18] Olkuski T.: Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2000–2012. Rynek Energii, 2014, nr 3, s. 14–19.
[19] Olkuski T., Szurlej A., Janusz P.: Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 2015, t. 18, z. 2, s. 5–17.
[20] Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 2017; www.pse.pl
[21] Pluta M., Wyrwa A.: Wyniki wstępnych badań nad długookresowym rozwojem krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna, 2011, t. 15, z. 4, s. 85-96.
[22] Szurlej A.: The state policy for natural gas sector. Arch. Min. Sci. 2013, Vol. 58, No 3, p. 925–940.
[23] Szurlej A., Ruszel M., Olkuski T. 2015 – Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym? Rynek Energii, nr 5, s. 3–10.
[24] Szurlej A., Kamiński J., Janusz P., Iwicki K., Mirowski T.: Rozwój energetyki gazowej w Polsce a bezpieczeństwo energetyczne. Rynek Energii, 2015, nr 6, s. 33–38.
[25] Świdrak M.: Znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski w perspektywie do 2050 roku. Praca dyplomowa. Materiał niepublikowany. AGH, Kraków 2016.
[26] Wyrwa A., 2015: An optimization platform for Poland's power sector considering air pollution and health effects. Environmental Modelling & Software, vol. 74, s. 227–237.
[27] Wyrwa A., Szurlej A., Gawlik L., Suwała W., 2015: Energy scenarios for Poland – a comparison of Primes and Times-PL modelling results. Journal of Power Technologies, vol. 95 Polish Energy Mix 2014, s. 100–106.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f2dd3313-c7cd-489f-afab-e5ad44d68364
Identyfikatory