Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f2b7b1c8-b036-4ce4-8608-7b3abf0de991

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Tablice zmiennej treści jako innowacyjny element infrastruktury drogowej. Próba ewaluacji kosztów wdrożenia

Autorzy Brudny, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The variable message boards as innovative element of the road infrastructure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Tablice o zmiennej treści są innowacyjnym elementem infrastruktury drogowej. Mają one za zadanie ostrzegać podróżujących o zdarzeniach drogowych, takich jak: korki, wypadki, roboty drogowe oraz informować o dopuszczalnej prędkości w określonych warunkach. W obszarach miejskich są również używane do wskazywania wolnych miejsc parkingowych oraz mogą pokazywać alternatywne trasy przejazdu danego odcinka drogi. Instalowanie tablic o zmiennej treści wpływa na obniżenie kosztów społecznych między innymi przez optymalizację tras przejazdów, co pociąga za sobą obniżenie niższych kosztów eksploatacyjnych pojazdów. Celem pracy jest zaprezentowanie, na przykładach miejskich systemów zarządzania ruchem, kosztów związanych z wdrożeniem do tych systemów tablic o zmiennej treści w stosunku do całości inwestycji w inteligentne systemy transportowe (IST).
EN Part of the intelligent transport systems in the road transport are the variable message boards. They allow a dynamic information transmission to the road users regarding the traffic, weather and road load. The article presents organizational and economic aspects of designing and installing such systems in Poland, basing on the Silesia province and the Tricity. Such signs have a big impact on the usability and the utility value of the road.
Słowa kluczowe
PL tablice zmiennej treści   infrastruktura drogowa   sieć inteligentna  
EN variable message boards   road infrastructure   intelligent network  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2014
Tom Nr 26
Strony 7--19
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Brudny, D.
Bibliografia
1. Adamski A., Inteligentne systemy transportowe: sterowanie, nadzór i zarządzanie, AGH Uczelniane Wydawnictwa, Kraków 2003.
2. Brudny D., Krawiec S., Role and significance of variable message signs in traffic management systems, w: Activities of transport telematics, red. J. Mikulski, 13th International Conference on Transport Systems Telematics. TST 2013, Katowice–Ustroń 2013.
3. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego: teoria i praktyka, WKiŁ, Warszawa 2008.
4. Jamroz K., Krystek R., Kustra W., Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk 2007.
5. Kornalewski L., Szczepaniak Z., Mitas A., Warunki techniczne znaki drogowe o zmiennej treści ZZT - 2011, Warszawa 2011
6. Polski Komitet Normalizacyjny, Pionowe znaki drogowe, drogowe znaki informacyjne zmiennej treści, PN-EN 12966-1+A1, Warszawa 2013.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003, Załącznik 1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania.
8. Sobczak T., Ząbczyk K., System zarządzania ruchem - projekt organizacji ruchu z wykorzystaniem oznakowania VMS, budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów - Lublin - Piaski.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f2b7b1c8-b036-4ce4-8608-7b3abf0de991
Identyfikatory