Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f288611e-00cd-4242-8c2c-ee5fd8d5bc9d

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców - badanie i analiza efektywności projektu jako przykład „dobrej praktyki”

Autorzy Łepkowski, M. 
Treść / Zawartość http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy/
Warianty tytułu
EN Increase of the competencies of the drivers training centres’ staff - studying and analysis of the project effectiveness as an example of the „good practice”
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Fundusze europejskie stanowią istotny instrument rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia podjęcie działań pozwalających na podnoszenie kwalifikacji, a tym samym wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego. Instytut Transportu Samochodowego w 2009 roku wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym na realizację projektu szkoleniowego pn. „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakończył się sukcesem. Realizacja szkolenia zdecydowanie wpłynęła na zmianę jakościową zawodowego i psychospołecznego funkcjonowania uczestników, tym samym pozwalając na pogłębienie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Dokonana została jednocześnie ocena stopnia przydatności programu szkoleniowego opracowanego przez specjalistów Instytutu Transportu Samochodowego.
EN The European funds are one of the essential instruments of the economic development of all European Union countries. The Operational Program - Human Capital, enables to take actions, which allow to raise qualifications and by that, take advantage of the existing human potential. In 2009 the Motor Transport Institute put forward the application form for organising training project called the "Increase in competence of the drivers training centres staff", co-financed by the European Union from resources of the European Social Fund. The project was successfully completed. Running of the training process has decisively affected the qualitative change of professional and psychosocial functioning of participants, thus allowing to deepen the knowledge and raise their qualifications, which are necessary for conducting their professional tasks. An evaluation was made of the degree of usefulness of the training program, prepared by the specialists from the Motor Transport Institute.
Słowa kluczowe
PL ośrodek szkolenia kierowców   program szkoleniowy   kwalifikacje  
EN drivers training centre   training program   qualifications  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2011
Tom z. 4
Strony 5--18
Opis fizyczny tab.
Twórcy
autor Łepkowski, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f288611e-00cd-4242-8c2c-ee5fd8d5bc9d
Identyfikatory