Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f2537ac3-3e6d-459e-a906-eb1e17671d57

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Połączenie śródlądowe Gdańsk – Elbląg

Autorzy Bolt, A.  Jerzyło, P. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN Inland waterways Gdańsk – Elbląg
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport wodny jako najtańszy, najbezpieczniejszy i najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Rewitalizacja istniejącej i nowobudowanej infrastruktury przeładunkowo-logistycznej śródlądowych portów handlowych dzięki przywróceniu regularnej żeglugi towarowej. Transport wodny jako najbardziej ekologiczny rodzaj transportu. Charakterystyka Delty Wisły, koncepcja rozwoju drogi wodnej na odcinku Gdańsk – Elbląg. Bariery utrudniające rozwój transportu wodnego i argumentacja przemawiająca za aktywizacją dróg wodnych na tym obszarze. Dolna Wisła jako ważny odcinek żeglugi śródlądowej, międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70.
EN Water transport as cheapest, safest and least troublesome for the natural environment. Revitalization existing and new building of handling-logistic infrastructure of inland ports thanks to restoring the regular inland transport. The water transport as the most ecological type of transport. Characteristics of the Vistula delta, concept of development of the inland waterway at the passage Gdańsk – Elbląg. Barriers hindering the development of the water transport and argumentation speaking for the activation of watercourses in this area. The Lower Vistula as the important length of the inland waterway shipping, international E40 watercourses and E70.
Słowa kluczowe
PL żegluga śródlądowa   transport śródlądowy   drogi wodne  
EN inland waterways   inland waterway transport   waterways  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2013
Tom nr 1
Strony 51--63
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bolt, A.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
autor Jerzyło, P.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Bibliografia
1. Bogdaniuk B.: Integracja ekologicznych środków transportu wodnego i szynowego w północnej Polsce. Politechnika Gdańska.
2. Bolt A., Sterpejkowicz-Wersocki w., Wójcik M.: Możliwości rozwoju dróg wodnych i portów rzecznych w regionie. Politechnika Gdańska, 200S.
3. Cieślak A.: Zarys strategii ochrony brzegów morskich. Inżynieria Mor¬ska i Geotechnika, nr 2/2001,65-73.
4. Franz, M., Kozakiewicz A., Naguszewski A., Piwowarska M., Ostrow¬ski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Ewolucja Przekopu Wisły w świetle histo¬rycznych danych batymetrycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5/2005, 3S3-391.
5. Gąsiorowski D., Kapiński J., Kolerski T., Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Modernisation of the Vistula river outlet - op¬timisation of the jetties by modelling approach. Proc. 29th International Confer¬ence on Coastal Engineering, World Scientific Co. Pte. Ltd., 2005, 3303-3315.
6. Informator żeglugowy 2007 - Informator o śródlądowych żeglownych dro¬gach wodnych administrowanych przez RZGW Gdańsk, http://www.rzgw.gda.pl.
7. Informator żeglugowy 2007 - Informator o śródlądowych żeglownych dro¬gach wodnych administrowanych przez RZGW Poznań, http://www.rzgw.gda.pl.
8. Kozakiewicz A., Ostrowski R.: History and Optimisation of the Vistula Outlet at Świbno, Seminar on Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters, IBW PAN, Gdańsk 2005, 20-24.
9. Mazurkiewicz B.: Śródlądowe drogi wodne i budowle hydrotechnicz¬ne. Materiały pomocnicze do wykładów. Szczecin 2002.
10. Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wpływ planowanego przedłużenia falochronów kierujących w ujściu Wisły na brzeg morski w sąsiedztwie projektowanych konstrukcji, IBW PAN, Gdańsk 2003.
11. Ostrowski R., Kapiński J., Piotrowska D., Pruszak Z., Robakiewicz M., Różyński G., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Badania modelowe ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej. IBW PAN Gdańsk, listopad 2009.
12. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Rozdział IV - kierunki zagospodarowania przestrzennego. Urząd Marszałkow¬ski województwa pomorskiego. Punkt 5.7. Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego.
13. Rakowiec M.: Przystosowanie Szkarpawy do warunków IV klasy śród¬lądowej drogi wodnej. Praca Magisterska napisana pod kierunkiem A. Bolta. Politechnika Gdańska, 2009.
14. Redan: Strategia programowa MDW E70.
15. Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe. Estuarine, Co as tal and Shelf Science, Elsevier Science B.V., 2006, 68, 317-327.
16. Rumiński M.: Projekt konstrukcyjny śluzy na rzece Szkarpawie dla warunków IV klasy śródlądowej drogi wodnej. Praca Magisterska napisana pod kierunkiem A. Bolta. Politechnika Gdańska, 2010.
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku (Dz. U. nr 77 poz. 695)
18. Sterpejkowicz-Wersocki W.: Bariery techniczne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. In Water, Politechnika Gdańska.
19. Szwankowski St., Czermańska R., Kowalczyk U., Szwankowska B.: Techniczne, ekonomiczno-społeczne i środowiskowe uwarunkowania aktywi¬zacji dróg wodnych śródlądowych w relacji wschód-zachód (E70 i E60), Semi¬narium 14.02.2007 r., Instytut Morski w Gdańsku.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f2537ac3-3e6d-459e-a906-eb1e17671d57
Identyfikatory