Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f2420562-c0b6-44bc-b46b-72b85479a847

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Koncepcja wykorzystania modelu efektywności całkowitej do analizy pracy maszyn górniczych

Autorzy Brodny, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The concept of using the model of overall effectiveness for operation analysis of mining machines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Koniecznością współczesnego górnictwa jest wdrażanie nowoczesnych systemów diagnostycznych opartych o uznane metodyki zarządzania parkami maszynowymi oraz łączące innowacyjne rozwiązania techniczne z dziedziny automatyki przemysłowej i informatyki. Takie walory ma mieć system, oparty o adaptację metodyki ukierunkowanej na zwiększenie całkowitej efektywności procesu eksploatacji węgla kamiennego. Zastosowanie takiego systemu umożliwi kontrolę racjonalności użytkowania oraz obsługi maszyn. Pozwoli uzyskać poprawę efektywności ich eksploatacji, co w praktyce powinno przełożyć się na wydłużenie czasu ich użytkowania, ograniczenie awarii i przestojów oraz właściwą organizację i realizację prac związanych z ich obsługą i utrzymaniem. W publikacji przedstawiono koncepcję wykorzystania modelu efektywności całkowitej do analizy pracy wybranych maszyn górniczych.
EN Modern mining industry requires implementation of modern diagnostic systems based on proved management methodologies of machine parks, connecting innovative technical solutions in the field of industrial automation, and information technology. Such advantages will possess the system, which is based on the adaptation of methodology directed to enhance the total effectiveness of the hard coal exploitation process. Application of the system will allow to control of efficiency of usage and maintenance of machines. It will allow achieving of the improvement in effectiveness of their exploitation, and in practice it should translate to extension of their work time, limiting breakdowns and shutdowns. The paper presents the concept of using the model of overall effectiveness for operation analysis of selected mining machines.
Słowa kluczowe
PL model efektywności całkowitej   maszyny górnicze   eksploatacja górnicza  
EN model of overall effectiveness   mining machines   mining exploitation  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 39--50
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Brodny, J.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Jaroslaw.Brodny@polsl.pl
Bibliografia
1 G. Dębniewski, H. Pałach, W. Zakrzewski. Mikroekonomia. Olsztyn: UWM, 2000.
2 S. Elevli, B. Elevli. „Performance Measurement of Mining Equipments by Utilizing OEE”. Acta Montanistica Slovaca. t. 15, nr 2, 2010.
3 A. Hamrol , W. Mantura. Zarządzanie jakością – teoria i praktyka. Warszawa: PWN, 2002.
4 J. Kaźmierczak. Eksploatacja systemów technicznych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000.
5 A. Loska. „Przegląd modeli ocen eksploatacyjnych systemów technicznych”. Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t.2. R. Knosala (red.). Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011.
6 W. Mazurek. Wskaźnik OEE – Teoria i praktyka, 2014. Neuron. Pobrano z: http://www.neuron.com.pl. [Dostęp: 14.04.2015].
7 P. Muchiri, L. Pintelon. „Performance measurement using OEE: Literature review and practical application discussion”. International Journal of Production Research, vol. 46, no. 13, 2008.
8 S. Nakajima. „Introduction to TPM”. Total Productive Maintenance. Productivity Press, Portland Oregon, 1988.
9 A. Pawluk. „Wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia, jako miara skuteczności i narzędzie doskonalenia organizacji”. Studia i prace kolegium zarządzania i finansów SGH. Zeszyt Naukowy nr 134, str. 9-29. Warszawa: SGH, 2014.
10 S. Rathenshwar, D.S. Dhaval, M. Ashish, H.S. Milesh. „Overall equipment efficiency (OEE) Calculation”, Automation through Hardware & Software Development Procedia Engineering, 51, p. 579-584, 2013.
11 B. Skotnicka-Zasadzień. „Zastosowanie inżynierii jakości i niezawodności do analizy awaryjności obiektów technicznych na przykładzie maszyn i urządzeń górniczych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 542, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
12 K. Szewczyk. „Efektywność wyposażenia jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 685. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
13 OEE. Całkowita efektywność wyposażenia. Wrocław: ProdPress, 2009.
14 Vorne Industries. „Fast Track OEE for Production People on the Move”. Pobrano z: http://www.oee.com [Dostęp: 14.04.2015].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f2420562-c0b6-44bc-b46b-72b85479a847
Identyfikatory