Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f1fac13f-c0e0-495e-82d6-0a3ee597c31a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wielokryterialna ocena wariantów dojazdu mieszkańców aglomeracji poznańskiej do Poznania

Autorzy Kiciński, M.  Judt, W.  Kłosowiak, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Multi-criterial evaluation of variants arrival of the inhabitants from Poznań agglomeration to the Poznań
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania wielokryterialnej metody wspomagania decyzji (Electre III) do wyboru wariantu dojazdu różnymi środkami transportu zbiorowego i indywidualnego (samochód osobowy, autobus, kolej i tramwaj). Analizie poddano 3 różne podróże z takich miejscowości aglomeracji poznańskiej jak Kórnik, Swarzędz oraz Tarnowo Podgórne, wskazując jednocześnie punkty docelowe w Poznaniu, odpowiednio: Stary Rynek, os. Kopernika oraz Kampus Politechniki Poznańskiej. Zbiór wariantów został oceniony za pomocą spójnej rodziny kryteriów: czas i koszt przejazdu, dostępność oraz liczba przesiadek. Model preferencji decydenta przyjęto zakładając, że decyzje o podróży podejmują dwie osoby (interesariusze): student oraz przedsiębiorca. Wyniki wyboru porównano ze zbieżnym eksperymentem przeprowadzonym kilkanaście lat wcześniej przez jednego ze współautorów artykułu.
EN Paper presents an example of using a multi-criterial method of decision support (Electre III) to choose a route variant different types of individual and collective transport (car, bus, train and tram). Authors analyzed 3 different journeys from few cities in a Poznan agglomeration (Kórnik, Swarzędz and Tarnowo Podgórne) to few places in a Poznań (Old Town, Kopernik estate and a Poznan University of Technology Campus). Compilation of variants was evaluated by group of criteria: time and cost of a journey, accessibility and number of transfers. A model of preferences was adopted that decision about a journey take two persons (stakeholders): student and entrepreneur. Results of choosing was compared with an experiment which was realized a few years ago by one of article co-author.
Słowa kluczowe
PL metody wielokryterialne   metody podejmowania decyzji   aglomeracja miejska  
EN multi-criteria methods   decision-making methods   city agglomeration  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 560--563, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., tab.
Twórcy
autor Kiciński, M.
  • Politechnika Poznań, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Systemów Transportowych, marcin.kicinski@put.poznan.pl
autor Judt, W.
autor Kłosowiak, R.
Bibliografia
1. Bieńczak K., Kiciński M., Bieńczak M., The methodology of multiple criteria decision making for selecting the heating medium for multifunctional sterilizer, “Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2016, vol. 61, iss.1, s. 10-13.
2. Bieńczak M., Fierek S., Kiciński M., Kwaśnikowski J., Sawicki P., Regionalny model podróży na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, „Logistyka” 2014, nr. 4, s. 1673-1682.
3. Bous G., Fortemps P., Glineur F., Pirlot M., ACUTA: A novel method for eliciting additive value functions on the basis of holistic preference statements, “European Journal of Operational Research” 2010, vol. 205, iss. 2, s. 435-444.
4. Brans J.-P., Mareschal B., Prométhée-Gaia: Une méthodologied’Aide à la Décisionenprésence de critères multiples, Statistique et MathématiquesAppliquées, Editions de l’Université de Bruxelles, Editions Ellipses, 2002.
5. Ceder A., Public transit planning and operation. Theory, modelling and practice, Elsevier 2016.
6. http://fuel.io (dostęp 20.10.2017).
7. https://maps.google.pl (dostęp 20.10.2017).
8. https://www.decision-deck.org (dostęp 20.10.2017).
9. https://www.nbp.pl/statystyka/bazowa/bazowa.xls (dostęp 22.10.2017).
10. Kawa A., Koczkodaj W., Supplier evaluation process by pairwise comparisons, “Mathematical Problems in Engineering” 2015, vol. 2015, article ID 976742.
11. Kiciński M., Ocena integracji taryfowej publicznego transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji poznańskiej, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6, s. 1699-1704.
12. Kiciński M., Włodarczak H., Wielokryterialna ocena oraz dobór śmieciarki dla zakładu oczyszczania miasta, Materiały 22 Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki 2001, zeszyt: Zarządzanie, s. 147-154.
13. Kruszyna M., Dostępność połączeń jako kryterium konkurencyjności systemów transportu, „Transport Miejski” 1999, nr 11, s. 20-25.
14. Miechowicz W., Kiciński M., Zastosowanie metodyki wielokryterialnego wspomagania decyzji (WWD) do oceny wariantów dojazdów mieszkańców Powiatu Poznańskiego do Poznania, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Maszyny Robocze i Transport 2001, nr. 53, s. 103-109.
15. Roy B.,The Outranking Approach and the Foundations of ELECTRE Methods. W: Bana e Costa C.A. (red), Readings in Multiple Criteria Decision Aid. Springer-Verlag, Berlin 1990, s. 155-183.
16. Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990.
17. Rudnicki A., Jakość w komunikacji miejskiej, Wydawnictwo SITK, Kraków 1999.
18. Saaty T.L., How to make a decision: The analytic hierarchy process. “European Journal of Operational Research” 1990, vol. 48, s. 9–26.
19. Saaty, T. L., The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence and Feedback, RWS Publications, Pittsburgh 2001.
20. Sawicki P., Kiciński M., Fierek S., Selection of the most adequate trip-modelling tool for integrated transport planning system, “Archives of Transport” 2016, Vol. 37, Iss. 1, s. 55-66.
21. Solecka K., Electre III method in assessment of variants of integrated urban public transport system in Cracow, “Transport Problems” 2014, Vol. 9, Iss. 4, s. 83-96
22. White P., Public Transport: Its Planning, Management and Operation, Natural and Built Environment Series, Taylor & Francis eLibrary 2008.
23. Wyszomirski O. (red.), Transport miejski, ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f1fac13f-c0e0-495e-82d6-0a3ee597c31a
Identyfikatory