PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Usuwanie związków żelaza i manganu w procesie filtracji wspomaganej polem magnetycznym na piasku i aktywnym tlenku glinu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Removal of Iron and Manganese Compounds in the Filtration Process Assisted by a Magnetic Field on Sand and Activated Alumina
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obecnie przy rozpatrywaniu zastosowanych technologii w uzdatnianiu wody panuje tendencja zastępowania procesów wymagających reaktorów i kontrolowanych reakcji chemicznych na rzecz procesów filtracji (Skoczko i in. 2015a; Jeż-Walkowiak i in. 2017). W literaturze dostępne są badania procesu odmanganiania i odżelaziania wody na różnych złożach filtracyjnych dostępnych na rynku. Jednak brak jest badań dotyczących wpływu pola magnetycznego na efektywność wymienionych procesów. Celem prowadzonych badań była analiza i ocena efektywności filtracji na aktywnym tlenku glinu i piasku kwarcowym wspomaganej polem magnetycznym. Porównano skuteczność odmanganiania i odżelaziania wody na złożu piaskowym i aktywnym tlenku glinu pod wpływem pola magnetycznego jako procesu wspomagającego. Udowodniono, że efektywniejszym złożem filtracyjnym do usuwania związków żelaza i manganu z wody jest aktywny tlenek glinu w porównaniu do piasku kwarcowego. Stwierdzono nieznaczny wpływ pola magnetycznego na poprawę efektywności usuwania Fe i Mn jedynie na aktywnym tlenku glinu.
EN
Currently, when considering the technologies used in water treatment, there is a tendency to replace processes requiring reactors and controlled chemical reactions for filtration processes (Skoczko et al., 2015a, Jeż-Walkowiak et al., 2017). In the literature there are studies on the process manganese and iron removal from the water in various commercially available filter. However, there are no studies on the magnetic field effect on the efficiency of these processes. The aim of the research was to analyze and evaluate the filtration efficiency of activated alumina and quartz sand assisted magnetic field. The effectiveness of manganese and iron removal on sand and activated alumina under the influence of magnetic field as a supporting process has been compared. It has been shown that activated alumina is more effective in removing iron and manganese from water compared to quartz sand. There was proved impact of the magnetic field on the efficiency improvement of Fe and Mn removal only on activated alumina.
Rocznik
Strony
1168--1180
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., tab, rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • 1. Ali Zade, P., Ustun, O., Yardarli, F., Sobolev, K. (2008). Development of an electromagnetic hydrocyclone separator for purification of wastewater. Water and Environment Journal, 22(1), 11-16.
 • 2. Anielak A.M, Arendacz M. (2007). Iron and manganese removal effects using zeolites, Rocznik Ochrona Środowiska, 9, 9-18.
 • 3. Baca E. (1999). Wpływ składu chemicznego wody na proces produkcji i jakość piwa. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 1, 35-38.
 • 4. Ferreira De Brito, J., De Oliveira Ferreira, L., Ragozoni Pereira, M. C., Paulo Da Silva, J., Ramalho, T.C. (2012). Adsorption of aromatic compounds under magnetic field influence. Water, Air, and Soil Pollution, 223(6), 3545-3551.
 • 5. Higashitani K., Oshitani J. (1997). Measurements of Magnetic Effects on Electrolyte Solutions by Atomic Force Microscope, Process Safety and Environmental Protection, 75(2), 115-119.
 • 6. Ilavsky J., Barlokovâ D., Munka K. (2015). The Use of Iron-Based Sorption Materials and Magnetic Fields for the Removal of Antimony from Water. Polish Journal of Environmental Studies, 24(5), 1983-1992.
 • 7. Jeż-Walkowiak J., Dymaczewski Z., Sozański M. (2011). Parametry technologiczne procesu filtracji pospiesznej wód podziemnych przez złoża oksydacyjne i chemicznie nieaktywne. Inżynieria Ekologiczna, 26, 112-121.
 • 8. Jeż-Walkowiak J., Dymaczewski Z., Szuster-Janiaczyk A. Nowicka A. B., Szybowicz M. (2017). Efficiency of Mn Removal of Different Filtration Materials for Groundwater Treatment Linking Chemical and Physical Properties. Water, 9(7), 1-12.
 • 9. Jeż-Walkowiak J., Dymaczewski Z., Weber Ł. (2015). Iron and manganese removal from groundwater by filtration through a chalcedonite bed. Journal of Water Supply: Research and Technology, 6(41), 19-34.
 • 10. Kaleta J., Papciak D., Puszkarewicz A. (2009). Naturalne i modyfikowane minerały w uzdatnianiu wód podziemnych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 25, 51-63.
 • 11. Kisło A., Skoczko I. (2017). Porównanie skuteczności odmanganiania wody na wybranych złożach porowatych. Inżynieria Ekologiczna, 18(4), 13-19.
 • 12. Kołecka K. (2005). Wpływ magnetyzerów na właściwości wody oraz możliwości ich zastosowania, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2, 17-20.
 • 13. Liang L.P., Sun W., Guan X.H., Huang Y.Y., Choi W.Y., Bao H.L., Jiang Z. (2014). Weak magnetic field significantly enhances selenite removal kinetics by zero valent iron, Water Research, 49, 371-380.
 • 14. Nowak R. (2013). Wpływ wybranych składników uzdatnianej wody na skuteczność jej odmanganiania w obecności mas aktywnych. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 714-728.
 • 15. Piekarski J., Piecuch T., Malatyńska G. (2014). Filtracja z tworzeniem osadu ściśliwego na złożu bez kolmatacji. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 30(3), 83-98.
 • 16. Postawa A., Jeż-Walkowiak J., Pruss A., Wątor K. (2011). Arsen w wodach podziemnych okolic Lublina. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 445, 495-504.
 • 17. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
 • 18. Skoczko I., Piekutin J., Roszczenko A. (2015a). Usuwanie z wody związków żelaza i manganu. Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 1587-1608.
 • 19. Skoczko I., Piekutin J., Ignatowicz K. (2015b). Efficiency of manganese removal from water in selected filter beds. Desalination and Water Treatment, 57(3), 1611-1619.
 • 20. Szatyłowicz E., Skoczko I. (2016). Możliwości wykorzystania aktywowanego tlenku glinu jako adsorbentu w uzdatnianiu wody. Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Ewy Szatyłowicz, Wody powierzchniowe i podziemne, 20, 292-309.
 • 21. Szcześ A., Chibowski E., Hołysz L., Rafalski P. (2011). Effects of static magnetic field on electrolyte solutions under kinetic condition. The Journal of Physical Chemistry A, 115(21), 5449-5452.
 • 22. Wang S, Peng Y. (2010). Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chemical Engineering Journal, 156, 11-24.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f1efdc00-8f20-441d-9af8-f660e8010a8a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.