Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f1e1f542-09af-42a1-9951-e223d4ae203c

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych

Autorzy Ostańska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of cyclic opinion surveys regarding the prefabricated buildings, involving the inhabitants
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców polskich osiedli w latach 2004, 2009 i 2012, w dwóch województwach, trzech osiedlach zabudowanych budynkami prefabrykowanymi wykonanymi w systemach wielkoblokowym lub wielkopłytowym. Analizę przeprowadzono w trzech aspektach: rodzaju systemu, lokalizacji budynku i upływu czasu. W każdej analizie zadano te same pytania, a porównanie wyników w poszczególnych aspektach pozwoliło ustalić, czy mają one wpływ na opinie mieszkańców. Takie analizy mogą być pomocne w opracowaniu programów rewitalizacji i są niezbędne do edukacji mieszkańców i drzemiącego w nich kapitału ludzkiego.
EN The article presents the results of the surveys which have been conducted among the inhabitants of the Polish housing estates within 2004, 2009 and 2012 in two voivodeships, involving three housing estates featuring prefabricated buildings which have been created in “panel” or “big block” systems. The analysis has been carried out within three aspects: type of the system, location of the building and passage of time. In each of the analyses conducted, the same set of questions has been asked, and comparison of the results within the individual aspects made it possible to find out whether the categories above had any impact on the opinions of the residents. Such analyses may be helpful in development of revitalization and are required in order to educate the inhabitants and the human capital accumulated in them.
Słowa kluczowe
PL badanie społeczne   badanie cykliczne   osiedle mieszkaniowe   budynek prefabrykowany   funkcjonalność   lokalizacja   modernizacja   finansowanie  
EN social survey   cyclic survey   housing estate   precast concrete building   functionality   location   retrofitting   financing  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2015
Tom R. 86, nr 2
Strony 42--47
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il.
Twórcy
autor Ostańska, A.
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
[1] Ostańska A., Problemy modernizacji i rewitalizacji zespołów prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie osiedla im. Stanisława Moniuszki w Lublinie, Politechnika Wrocławska 2008, praca doktorska pisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Wandy Kononowicz PWr, 1-164
[2] Ostańska A., Problemy rewitalizacji zespołów prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie osiedla im. Stanisława Moniuszki w Lublinie, Kwartalnik Politechniki Lubelskiej, Budownictwo i Architektura Vol. 4 (1), Wydawnictwa Uczelniane Lublin 2009, 85-104
[3] Ostańska A., Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na przykładzie osiedla im. St. Moniuszki w Lublinie, Politechnika Lubelska, Monografie Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Vol. 1, Wydawnictwa Uczelniane Lublin 2009, 1-173
[4] Ostańska A., Metodyka sporządzania programów rewitalizacji dla zespołów prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie osiedla im. Stanisława Moniuszki w Lublinie. Przegląd Budowlany NR 1/2010, miesięcznik PZiTB, s. 38-43
[5] Ostańska A., Zmiany w preferencjach mieszkańców osiedla z budynkami prefabrykowanymi po pięciu latach od chwili pierwszej ankiety społecznej. Przegląd Budowlany NR 12/2010, miesięcznik PZiTB, s. 46-51
[6] Ostańska A., Możliwości i potrzeby poprawy warunków zamieszkania w opiniach mieszkańców lubelskiego osiedla. Przegląd Budowlany NR 4/2011, miesięcznik PZiTB, 182-185
[7] Ostańska A., Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2011, s. 361-368
[8] Taracha K., Ostańska A., Nowak S., Propozycje poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych. Przegląd Budowlany 9/2012, miesięcznik PZiTB, ss. 36-41
[9] Ostańska A., Pasternak A., Przykłady udostępniania osobom niepełnosprawnym wielkopłytowych budynków mieszkalnych, Inżynieria i Budownictwo 8/2010, miesięcznik PZiTB, ss. 406-409
[10] Gruszczyński L. A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1976 i późniejsze, aż do 2001, 33-34
[11] Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych. Uniwersytet Śląski Zeszyt 136 (2001), 38-39 i 98-99
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f1e1f542-09af-42a1-9951-e223d4ae203c
Identyfikatory