Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f1d69b1e-3cb7-4bb3-9f02-5aa50a88a86e

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Ocena możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin

Autorzy Chmiel, E.  Hercog, J. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Assessment of some selected materials applicability in the low-temperature catalytic flue gas denitrification process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki prac laboratoryjnych dotyczących oceny możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin. Testy przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w specjalistyczny reaktor, umożliwiający prowadzenie badań w kontrolowanych warunkach. Zostały przebadane próbki katalizatora na bazie wanadu, karbonizat węgla brunatnego oraz koks aktywowany, impregnowany związkami tlenkowymi jonów żelaza według procedury opracowanej w Instytucie Energetyki. Porównanie uzyskanych wartości stopnia konwersji tlenku azotu w zakresie temperatur 100°C - 400°C wykazało, że zaproponowana formuła impregnowanego koksu aktywowanego daje wysoką skuteczność redukcji NO na poziomie 84,6% już w temperaturze 250°C.
EN Presented are results of laboratory tests concerning evaluation of some selected materials applicability in the low-temperature catalytic flue gas denitrification process. Tests were carried out in a laboratory micro-reactor in the precisely controlled conditions, prepared according to a procedure developed in the Instytut Energetyki, and they involved samples of vanadium catalyst, lignite char and iron-impregnated activated coke. A comparison made between the obtained nitrogen oxide conversion level values in the temperature range of 100°-400°C shows that the proposed iron-impregnated activated coke formula enables achievement of a high NO reduction effectiveness on the level of 84,6% in the temperature of already 250°C.
Słowa kluczowe
PL SCR   katalizator niskotemperaturowy   koks aktywowany  
EN SCR   low-temperature catalyst   activated coke  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2017
Tom nr 2
Strony 104--107
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Chmiel, E.
  • Instytut Energetyki, Zakład Procesów Cieplnych
autor Hercog, J.
  • Instytut Energetyki, Zakład Procesów Cieplnych
Bibliografia
[1] Luśnia E., Świątkowski В., Katalityczna redukcja tlenków azotu (SCR) - stan obecny i perspektywy rozwoju, "Energetyka" 2016, nr 9, s. 450-453.
[2] Dąbek L., Regeneracja zużytych węgli aktywnych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
[3] Sumathi S., Bhatia S., Lee K., Mohamed A., Selection of best impregnated palm shell activated carbon (PSAC) for simultaneous removal of S02 and NOx, "Journal of Hazardous Materials" 2010, vol. 176, no. 1-3, p. 1093-1096.
[4] Zhu J., Wang Y., Zhang J., Ma R., Experimental investigation of adsorption of NO and S02 on modified activated carbon sorbent from flue gases, "Energy Conversion and Management" 2005, vol. 46, no. 13-14, p. 2173-2184.
[5] Zhu Z., Liu Z., Liu S., Niu H., A novel carbon-supported vanadium oxide catalyst for NO reduction with NH3 at low temperatures, "Applied Catalysis B: Environmental" 1999, no. 23, p. L229-L233.
[6] Qi G., Yang R., Low-temperature selective catalytic reduction of NO with NH3 over iron and manganese oxides supported on titania, "Applied Catalysis B: Environmental" 2003, vol. 44, nr 3, pp. 217-225.
[7] Martin J., Yates M., Avila P., Suarez S., Blanco J., Nitrous oxied formation in low temperature selective catalytic reduction of nitrogen oxides with V/205/Ti02 catalysts, "Applied CatalysisB: Environmental" 2007, pp. 330-334.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f1d69b1e-3cb7-4bb3-9f02-5aa50a88a86e
Identyfikatory