Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f1c33248-e1d1-44ff-8567-215a78c81be1

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Propozycja lokalizacji stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na trasach TEN-T na terenie kraju z uwzględnieniem zapisów ustawy o elektromobilności

Autorzy Gis, M.  Bednarski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A proposal for the location of a fast charging station for electric vehicles within the country, taking into account the provisions of the act on electromobility
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Samochody elektryczne stanowić będą jeden z głównych sektorów motoryzacji. Ich udział w światowym transporcie ma z każdym rokiem zwiększać się. Aby ich szybki rozwój był możliwy konieczne jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury ładowania ich akumulatorów oraz zapewnienie wystarczających dostaw energii elektrycznej z założeniem znacznego zwiększenia liczby tego typu pojazdów. W artykule przedstawiono propozycję rozmieszczenia stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na głównych sieciach dróg (TEN-T) w kraju oraz przedstawiono strategiczne miejsca ich rozlokowania w miastach. Dla wykonania wstępnej oceny rozlokowania stacji ładowania, określono średni zasięg obecnie dostępnych oraz wprowadzanych na rynek krajowy w najbliższym czasie samochodów w pełni elektrycznych. W artykule omówiono główne szlaki transportowe TEN-T na terenie kraju. Pozwoliło to na przedstawienie propozycji rozmieszczenia stacji szybkiego ładowania. Odniesiono się również do zapisów w ustawie o elektromobilności, która zakłada znaczące zwiększenie liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie kraju.
EN Electric cars will be one of the main automotive sectors. Their share in global transport is to increase every year. In order for their rapid development to be possible, it is necessary to prepare an appropriate infrastructure for charging their batteries and to ensure sufficient supplies of electricity with the assumption of a significant increase in the number of such vehicles. The article presents the proposal for the deployment of fast electric vehicle charging stations on major road networks (TEN-T) in the country and presents the strategic locations for their deployment in cities. For the initial assessment of the load station deployment, the average range of currently available and introduced to the domestic market in the near future, the fully electric cars were determined. The article discusses the main TEN-T transport routes throughout the country. This allowed the presentation of the proposal for the deployment of fast charging stations. Reference was also made to the provisions in the Act on electromobility, which presupposes a significant increase in the number of charging stations for electric vehicles throughout the country.
Słowa kluczowe
PL pojazdy elektryczne   infrastruktura   stacje ładowania   ustawa   elektromobilność  
EN vehicles electric   infrastructure   charging stations   statute   electromobility  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2018
Tom z. 1
Strony 37--47
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gis, M.
autor Bednarski, M.
Bibliografia
[1] Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM (2011)144 wersja ostateczna.
[2] Merkisz J., Pielecha I.: „Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów”. WPP. 2004, Poznań.
[3] Kruczyński S.W., Orliński P., Bednarski M., Gis M., Wiśniowski P.: Proposals for developing charging infrastructure for electric vehicles in relation to the major road networks (ten-t) in Poland. Proceedings of the Institute of Vehicles 1/2017. Warszawa, 2017.
[4] Qian K., Zhou Ch., Allan M., Yuan Y.: „Modeling of Load Demand Due to EV Battery Charging in Distribution Systems”. IEEE Power & Energy Society. August 2010.
[5] Praca zbiorowa: „Przesłanki narodowego planu wodoryzacji transportu samochodowego w Polsce”. Projekt HIT-2-Corridors. Sprawozdanie z realizacji pracy nr 5502/ITS. 25.09.2015r.
[6] Rajashekara K.: Present Status and Future Trends in Electric Vehicle Propulsion Technologies. IEEE Power & Energy Society. March 2013.
[7] Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
[8] www.avere.org (dostęp: 12.02.2018 r.)
[9] www.bmw.pl (dostęp: 01.04.2018 r.)
[10] www.gddkia.gov.pl (dostęp: 04.04.2017 r.)
[11] www.greenwaypolska.pl (dostęp: 06.04.2018 r.)
[12] www.mib.gov.pl (dostęp: 04.03.2018 r.)
[13] www.nissan.pl (dostęp: 11.03.2018 r.)
[14] www.rynekinfrastruktury.pl (dostęp: 04.01.2018r.)
[15] www.samar.pl (dostęp: 01.04.2018 r.)
[16] www.tesla.com (dostęp: 10.03.2018 r.)
[17] www.volkswagen.pl (dostęp: 04.03.2018 r.)
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f1c33248-e1d1-44ff-8567-215a78c81be1
Identyfikatory