Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f17c8182-9f9b-4241-9e55-873187d9b7b3

Czasopismo

TTS Technika Transportu Szynowego

Tytuł artykułu

Warunki obsługi pasażerów na dworcu Poznań Główny po budowie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego

Autorzy Plucińska, E.  Kosicki, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Conditions of the service of passengers at the station Poznań Główny of the Integrated Transportation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dworzec kolejowy Poznań Główny i jego otoczenie są obecnie przebudowywane. Założeniem przebudowy było powstanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, łączącego dworzec kolejowy i autobusowy z parkingiem dla podróżnych, nowym układem ulic i nowym przystankiem transportu miejskiego. Przeprowadzona w niniejszym referacie analiza dróg dojścia wskazała na niebezpieczeństwo gorszej obsługi pasażerów po powstaniu planowanego Centrum. Jednakże przy założeniu decentralizacji obsługi pasażerskiej, a więc przy lokalizacji dojść i kas biletowych ze wszystkich możliwych kierunków, a także przy odpowiedniej organizacji ruchu autobusowego możliwa jest poprawa jakości obsługi pasażerskiej (nawet w stosunku do starej lokalizacji dworca).
Słowa kluczowe
PL dworzec kolejowy   Poznań Główny   modernizacja   Zintegrowane Centrum Komunikacyjne   obsługa pasażerów  
EN railway station   Poznan Central   modernization   Integrated Communication Centre   passenger service  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o
Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego
Rocznik 2014
Tom R. 21, nr 7-8
Strony 56--61
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Plucińska, E.
autor Kosicki, D.
Bibliografia
[1] Datka S.,Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1997.
[2] Dybicz T., Pakiet oprogramowania Visum jako narzędzie do modelowania ruchu transportu publicznego w Warszawie, Międzynarodowa konferencja i wystawa „Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski", Warszawa, 10-11 października 2005 r.
[3] Handbuch fur die Bemessung von StraSenverkehrsanlagen, ForschungsgesellschaftfuhrStrassen - und Verkehrs-wesen e.V., Koln 2001.
[4] Kaj B., Poznański Węzeł Transportowy: http://inforail.pl/ text.php?id=29502 (dostęp z dnia 13.05.2013 r.).
[5] Kosicki D., Optymalna intensywność ruchu stacji Poznań Główny [praca magisterska, mps niepubl.j, Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
[6] Lipoński S., Najkrótszą drogą na pociąg? Przez galerię handlową: http://poznan.gazeta.pl/pozna-n/1,37794,13497946, Najkrotsza_droga_na_pociag__Przez_galerie_handlowa.html (dostęp z dnia 4.03.2013 r.).
[7] Lipoński S., Nowy dworzec walczy ze starym. I przegrywa: http://poznan.gazeta.pl/poznan/l,36037,13523841,Nowy_dworzec_walczy_ze_starym-i-przegrywa.html (dostęp z dnia 8.03.2013 r.).
[8] Olszewski P., Krukowski P., Wskaźnikowa metoda oceny węzłów przesiadkowych transportu publicznego, [w:] Krych A., Nowoczesny transport publiczny [materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport a rozwój zrównoważony", Poznań 15-17 czerwca 2011 r.j, SITK, Poznań 2011.
[9] Paradowska E., Młotkowski M., Wpływ sterowania ruchem na warunki ruchu pieszego w centrum miasta [praca magisterska, mps niepubl.], Politechnika Poznańska, Poznań 2012.
[10] Poznań City Center. http://www.poznanglowny.pl/#!pl/in-formacje (dostęp z dnia 10.05.2013 r.).
[11] Rychlewski J., Accessibility of Public Transport Stops on the Example of the City of Poznań, [w:] Janecki R., Sierpiński G., The Development of Transport Systems, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
[12] Rychlewski J., Bul R., Kolej aglomeracyjna jako podstawowy element systemu transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej, [w:] Kaczmarek T., Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej - propozycje usprawnień, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012.
[13] Rychlewski J., Kolej jako czynnik metropolizacji aglomeracji poznańskiej [materiały II Ogólnopolskiej Konferencji „Rewitalizacja linii kolejowych i włączenie ich do obsługi aglomeracji"], SITK, Poznań 2012.
[14] Rychlewski J., Węzły transportu zbiorowego przy stacji Poznań Wschód - zalety i wady, [w:] Kaczmarek M., Krych A., Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast [materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport a rozwój zrównoważony", Poznań 24-26 czerwca 2009 r.], SITK, Poznań 2009.
[15] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Kolej Aglomeracyjna: http://www.umww.pl/departamenty_departament-transportu_kolej-aglomeracyjna (dostęp z dnia 5.05.2013 r.).
[16] Warszawski raport o ruchu pieszym 2011, Miasto stołeczne Warszawa, Warszawa 2012.
[17] Zemp S., Stauffacher M., Lang D. J., Scholz R. W., Classifying railway stations for strategic transport and land use planning: Context matters!, "Journal of Transportation Geography" 2011, nr 19.
[18] Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Poznaniu [materiały informacyjne firmy Trigranit Development Corporation].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f17c8182-9f9b-4241-9e55-873187d9b7b3
Identyfikatory