Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f177e161-27be-4c45-a72f-aa0f8373f11a

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Electricity measurement accuracy in the smart metering system

Autorzy Węgierek, P.  Konarski, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Dokładność pomiarów energii elektrycznej w inteligentnych systemach pomiarowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The smart metering to the power system implementation significantly changes the way of measurements and settlements in the electricity sector. This paper presents an analysis of realized measurement accuracy and the key information about the smart metering and the components of the advanced metering infrastructure. It also shows the scope of authors’ ongoing research on the temperature effect of electricity measurement accuracy in the smart metering system.
PL Wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego inteligentnych systemów pomiarowych znacząco zmienia sposób przeprowadzanych pomiarów i rozliczeń. W artykule przedstawiono analizę dokładności realizowanych pomiarów oraz zaprezentowano kluczowe informacje dotyczące inteligentnego systemu pomiarowego i zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Przedstawiono również zakres aktualnie prowadzonych przez autorów niniejszego artykułu prac badawczych, dotyczących wpływu temperatury na dokładność pomiarów energii elektrycznej w inteligentnych systemach pomiarowych.
Słowa kluczowe
PL pomiar energii elektrycznej   dokładność pomiaru   inteligentny system pomiarowy   sieć inteligentna  
EN electricity measurement   measurement accuracy   smart metering   smart grid  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2015
Tom R. 91, nr 12
Strony 17--20
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Węgierek, P.
  • Lublin University of Technology, Department of Electrical Devices and High Voltages Technologies, Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, Poland, p.wegierek@pollub.pl
autor Konarski, M.
  • Lublin University of Technology, Department of Electrical Devices and High Voltages Technologies, Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, Poland, konarski.michal@pollub.edu.pl
Bibliografia
[1] European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Smart Grids: from innovation to deployment, Brussels, Belgium, 2011
[2] Andrzejewski M., Gacek A., Energy and data flow in traditional and smart electric power grids, Wiadomości Elektrotechniczne, vol. 1042, No. 9, 110-112, 2013
[3] Urząd Regulacji Energetyki, Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, Warszawa, Poland, 2011
[4] Billewicz K., Smart metering – Inteligentny system pomiarowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poland, 2011
[5] Urząd Regulacji Energetyki, Wzorcowa Specyfikacja Techniczna dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI, Warszawa, Poland, 2014
[6] Minister Gospodarki, Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, Warszawa, Poland, 2014
[7] European Parliament and of the Council, Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, Official Journal of the European Union, vol. L 211, 55-93, 2009
[8] Rozwałka T., Budowa infrastruktury inteligentnego pomiaru w PGE Dystrybucja SA, Proceedings of XX Forum Teleinformatyki, Miedzeszyn, Poland, 2014
[9] Apator S.A., EQUS Trójfazowy Licznik Energii Elektrycznej, Available at: http://www.apator.com/pl/oferta/pomiarenergii/liczniki-energii-elektrycznej/liczniki-smart/equs, accessed on 17 February 2015
[10] Landis+Gyr AG, Data concentrator DC450 Technical Data, Available at: http://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2013/05/03.300-DC450_Technische_Daten-e.pdf, accessed on 17 February 2015
[11] Szenk M., Komunikacja PLC (OFDM) w Systemach Zdalnych Odczytów, Urządzenia dla Energetyki, vol. 56, No. 5, 46-48, 2011
[12] Minister Gospodarki, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dziennik Ustaw 2007, nr 93, poz. 623, Warszawa, Poland, 2007
[13] Minister Gospodarki, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, Dziennik Ustaw 2008, nr 11, poz. 63, Warszawa, Poland, 2008
[14] Polski Komitet Normalizacyjny, PN-EN 62053:2006 – Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) – Wymagania szczegółowe, 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f177e161-27be-4c45-a72f-aa0f8373f11a
Identyfikatory