Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f16ad43d-06c3-4d63-9a18-c15e91e4b573

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Porównanie mrozoodporności betonu geopolimerowego i napowietrzonego betonu tradycyjnego

Autorzy Sikora, S.  Michałowski, B.  Hołuj, B.  Ignerowicz, A.  Hynowski, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN The comparison of freeze-thaw properties between geopolymer concrete and aerated traditional concrete
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Beton mrozoodporny to materiał odporny na agresywne działanie środowiska wywołane cyklicznym zamrażaniem oraz rozmrażaniem. Zamarzająca woda zwiększa objętość o ok. 9%, co bezpośrednio może prowadzić do poważnych uszkodzeń struktury materiału. Jedną z najskuteczniejszych metod poprawiających mrozoodporność materiału jest napowietrzenie twardniejącej mieszanki betonowej. Istnieją przesłanki do stwierdzenia, że stosunkowo mało znany beton geopolimerowy uzyskuje dużą mrozoodporność bez konieczności napowietrzenia. W artykule porównano mrozoodporność betonu zawierającego cement hutniczy oraz środek napowietrzający, z betonem z zaczynem geopolimerowym, bez domieszek chemicznych.
EN Frost resistant concrete is a material resistant to aggressive environmental effects caused by cyclic freezing and thawing. When freezing, water increases its volume by about 9%. That phenomenon can lead directly to serious damage in the structure of the material, influencing mainly its mechanical properties. One of the most effective methods for improvement of frost resistance of concrete materials is to aerate hardening concrete mix. There is evidence that barely known geopolymer concrete reach high frost resistance without aerating. The article presents the comparison of the frost resistance of concrete prepared on the basis of blast furnace cement,with aerating agent, with concrete based on geopolymer slurry without chemical additives.
Słowa kluczowe
PL beton napowietrzony   beton geopolimerowy   zamrażanie-odmrażanie cykliczne   mrozoodporność   porównanie  
EN aerated concrete   geopolymer concrete   freeze-thaw cycle   frost resistance   comparison  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 12
Strony 44--47
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., tab.
Twórcy
autor Sikora, S.
autor Michałowski, B.
  • Atlas sp. z o.o.
autor Hołuj, B.
  • Atlas sp. z o.o.
autor Ignerowicz, A.
  • Atlas sp. z o.o.
autor Hynowski, M.
  • Atlas sp. z o.o.
Bibliografia
[1] http://www.cemex.pl/UserFiles/Pliki/CEMEX_deklaracja_srodowiskowa_chelm_2017. pdf (1.10.2017).
[2] Davidovits Joseph. 2015. Geopolymer Chemistry and Applications 4th edition. Francja. Geopolymer Institute. ISBN 9782951482098:283 – 390.
[3] Giergiczny Zbigniew. 2016. Vademecum Technologa Betonu. Górażdże Cement S.A. http://www.gorazdze.pl/pl/node/9722 (4.05.2017 r.).
[4] Król Maciej, Tomasz Z. Błaszczyński. 2013. „Ekobetony geopolimerowe”. Materiały Budowlane 495 (11): 23 – 26.
[5] Kurdowski Wiesław. 2000. Chemia materiałów budowlanych. Kraków. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. ISSN 0239-6114: 148-209.
[6] PKN-CEN/TS 12390-9, 2007, „Testing hardened concrete – Part 9: Freeze-thaw resistance – Scaling”.
[7] PN-88/B-06250, 2003. Beton zwykły.
[8] PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
[9] PN-EN 12350-7:2011, Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.
[10] PN-EN 12390-3:201, Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[11] PN-EN 13877-2:2007 Nawierzchnie betonowe – Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych.
[12] PN-EN 15167-1:2007 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie.
[13] PN-EN 206-1:2014 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[14] PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu.
[15] Wallah Steenie, Balamutha Vijaya Rangan. 2006. „Low-Calcium Fly Ash-Based Geopolymer Concrete: Long-Term Properties”. Faculty of Engineering Curtin University of Technology Perth. Research Report GC2: 4-88.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f16ad43d-06c3-4d63-9a18-c15e91e4b573
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.12.14