PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne wdrożenia instalacji mikrosieci w zakładzie przemysłowym i infrastrukturze krytycznej

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Selected technical and economic aspects of the implementation of microgrid installations in industrial plants and critical infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
Rocznik
Strony
22--30
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Siemens Sp. z o.o., Warszawa
Bibliografia
  • [1] Bahramirad S., H.D. Optimal. 2011. Sizing of Smart Grid Storage Management System in a Microgrid, 978-1-4577-2159-5/12. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
  • [2] Ke X., N. Lu, C. Jin. 2014. Control and Size Energy Storage for Managing Energy balance of Variable Generation Resources. 978-1-4799-6415-4/14. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
  • [3] Khodabakhsh R., S. Sirouspour. 2016. Optimal Control of Energy Storage in a Microgrid by Minimizing Conditional Value-at-Risk. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Transactions On Sustainable Energy, 7( 3).
  • [4] Ma T., C.R. Lashway, Y. Song, O. Mohammed. 2014. Optimal Renewable Energy Farm and Energy Storage Sizing Method for Future Hybrid Power System. 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS). Hangzhou, China.
  • [5] Pakulski T., B. Czarnecki. 2013. Strategie wykorzystania zasobników energii oraz odnoszone korzyści. Konferencja PTPiREE Magazyny energii - niezbędny element wdrożenia inteligentnych sieci. Lidzbark Warmiński.
  • [6] Parol M. (red.) Mikrosieci niskiego napięcia. Wydawnictwo OWPW.
  • [7] Toliyat A., A. Kwasinski. 2015. Energy Storage Sizing for Effective Primary and Secondary Control of Low-Inertia Microgrids, 978-1-4799-8586-9/15.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f1656d38-000c-48ad-870c-34d5585a8f4b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.