Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f13b90c8-0526-4562-978a-7f31975db149

Czasopismo

Modelling and Optimization of Physical Systems

Tytuł artykułu

Modelling of heat transfer during cutting process of steel sheets bundles on a guillotine

Autorzy Kaczmarczyk, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Modelowanie przepływu ciepła w trakcie przecinania blach stalowych na gilotynie
Konferencja International Seminar of Applied Mechanics (12 ; 13-15.06.2008 ; Wisła, Polska)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the paper, the results of numerical calculations of heating sheets arranged in bundles during cutting them by a knife of the defined geometry on guillotines were shown. The physical models and corresponding to them the mathematical models taking into account a transient heat flow and anisotropic thermophysical properties of material were elaborated. The numerical calculations were conducted using an author’s computer program prepared in the object oriented language C++ based on the finite difference method, which in opinion of many specialists is the most convenient and effective one of approximate task solution connected with a heat flow. The results of numerical calculations are set up graphically in charts showing the heating curves versus temperature for the chosen nodes located on a cutting line of a sheet bundle being cut.
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania się blach ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Opracowano modele fizyczne i odpowiadające im modele matematyczne uwzględniające nieustalony przepływ ciepła i anizotropowe termofizyczne własności materiału. Obliczenia numeryczne prowadzono przy użyciu autorskiego programu komputerowego przygotowanego w języku programowania obiektowego C++ w oparciu o metodę różnic skończonych, która zdaniem wielu specjalistów jest najbardziej wygodną i efektywną metodą przybliżonego rozwiązywania zadań związanych z przepływem ciepła. Wyniki obliczeń numerycznych zestawiono graficznie w postaci wykresów przedstawiających krzywe nagrzewania w funkcji temperatury dla wybranych węzłów znajdujących się na linii cięcia przecinanego pakietu blach.
Słowa kluczowe
PL gilotyna   przepływ ciepła   cięcie blachy   blacha stalowa   modelowanie przepływu  
EN guillotine   heat transfer   cutting of sheet   steel sheet   flow modelling  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Czasopismo Modelling and Optimization of Physical Systems
Rocznik 2008
Tom z. 7
Strony 47--54
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Kaczmarczyk, J.
Bibliografia
1. Mochnacki B., Suchy J. S.: Modelowanie i symulacja krzepnięcia odlewów. PWN, Warszawa 1993
2. Taler J., Duda P.: Rozwiązywnie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. WNT, Warszawa 2003
3. Wit G.: Podstawy skrawania materiałów metalowych. WNT, Warszawa 1998
4. Shaw M. C.: Metal Cutting Principles, Oxford University Press 2005
5. http://www.schneider-eiiizineering.ch/eimlish/produkte/index.htm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f13b90c8-0526-4562-978a-7f31975db149
Identyfikatory