Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f116b7a9-6a07-4bc3-a957-030e2e322b7a

Czasopismo

Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze

Tytuł artykułu

Numeryczne obliczenia oporów załadunku urobku na taśmę przenośnika z wykorzystaniem metody elementów dyskretnych

Autorzy Czuba, W.  Kulinowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Numerical simulations of resistance to motion during material loading on a conveyor belt using the Discrete Element Method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania numerycznej metody analizy zachowania się ośrodków sypkich do analizy oporów ruchu występujących w stacjach przesypowych. Opisano metodę elementów dyskretnych (DEM), jej podstawowe założenia i algorytmy, a także przedstawiono wytyczne do kalibracji parametrów, przygotowania i prowadzenia badań symulacyjnych. W podsumowaniu porównano wyniki obliczeń uzyskane za pomocą analitycznych sposobów obliczania oporów załadunku z wynikami badań symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku PFC3D z wykorzystaniem metody DEM.
EN The article presents the possibility of using numerical methods for analysis of bulk materials behavior to calculate resistance to movement occurring in transfer stations. Paper describes the Discrete Element Method (DEM), its basic concepts and algorithms, and provides guidance for the calibration of parameters, preparation and conduct of simulations. In summary, comparison of the results of calculations obtained using the classical methods with the results of simulation studies carried out in an environment PFC3D using DEM method.
Słowa kluczowe
PL taśma przenośnikowa   DEM   metoda elementów dyskretnych  
EN belt conveyor   DEM   Discrete Element Method  
Wydawca Wydawnictwo HMR-TRANS Sp. z o.o.
Czasopismo Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Rocznik 2011
Tom Nr 2
Strony 5--10
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Czuba, W.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
autor Kulinowski, P.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
Bibliografia
[1] Coetzee C.J. i in.: Discrete element parameter calibration and the modelling of dragline bucket filin., J Terramechanics (2009), doi: 10.1016/j.jterra.2009.03.003.
[2] Dworczyńska M., Gładysiewicz L: Analityczna metoda wyznaczania oporów w miejscu podawania urobku na taśmę przenośnikową, XIX Międzynarodowe Sympozjum „ Techniczne i ekonomiczne aspekty transportu taśmowego (powierzchniowego i podziemnego), Zakopane, 5-6 maja 2011, FTT Wolbrom S.A. s. 57-65.
[3] Gröger T., Katterfeld A.: Application of the Discrete Element Method in Materials Handling, Part 1: Basics and Calibration, Bulk Solids Handling, vol. 27/2007, no. 1.
[4] Gröger T., Katterfeld A.: Application of the Discrete Element Method in Materials Handling, Part 3: Transfer Chutes, Bulk Solids Handling, vol. 27/2007, no. 3.
[5] Gładysiewicz L: Przenośniki taśmowe. Teoria i obliczenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
[6] Gładysiewicz L, Kulinowski P., Czuba W., Katterfeld A.: Optymalizacja rozwiązań technicznych przenośników taśmowych w PGE Bełchatów S.A., Raport niepublikowany, Wrocław 2010.
[7] Kessler F., Prenner M.: DEM-Simulation of Conveyor Transfer Chutes, FME Transactions, 2009, 37, s. 185-192.
[8] Kulinowski P., Kawalec W.: Instrukcja obsługi i poradnik użytkownika programu QNK-TT, www.entertech.com.pl, 2011.
[9] Ścięgosz W.: Obliczenia podstawowe przenośników taśmowych, Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor, Wrocław 1972.
[10] David J., Kruses P.E.: Conveyor Belt Transfer Chute Modeling and Other Applications using The Discrete Element Method in the Material Handling Industry, Conveyor Dynamics, Inc.
[11] Żur T.: Przenośniki taśmowe w górnictwie, Katowice 1979. [ 12] Conveyor Belt Technique. Design and Calculation. Dun-lop-Enerka, 1994.
[13] Itasca Consulting Group Inc.: Manual PFC3D, User's Guide.
[14] Przenośniki taśmowe z krążnikami podpierającymi taśmę. Obliczanie mocy napędowej i sił napinających taśmę, Norma PN-93/M-46552 (ISO 5048:1989), Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, 1993.
[15] www.itascacg.com
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f116b7a9-6a07-4bc3-a957-030e2e322b7a
Identyfikatory