Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f1040b9b-6ba2-4075-9df1-f466bb5a8669

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Wpływ topografii terenu na energochłonność pojazdu i warunki pracy silnika spalinowego

Autorzy Merkisz, J.  Pielecha, J.  Stojecki, A.  Jasiński, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of terrain topography on vehicle energy intensity and engine operating conditions
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zamieszczono analizę dotyczącą wpływu zróżnicowanych warunków topografii terenu na energochłonność pojazdu wyrażoną oporami jego ruchu, a jednocześnie oceniono warunki pracy silnika spalinowego w takich warunkach. Dotychczasowe badania energochłonności pojazdów odnoszą się do terenów płaskich, i jedynie takie są odzwierciedlane w testach laboratoryjnych. W artykule dokonano analizy oporów jazdy pojazdu dla ustalonych warunków ruchu. Przy znajomości danych dotyczących przeniesienia napędu wyznaczono warunki pracy silnika układu napędowego o zróżnicowanych parametrach pracy. Po wyznaczeniu charakterystyk mocy oporów, wyznaczono maksymalne prędkości jazdy dla różnych warunków topograficznych (określanych wielkością wzniesienia) oraz nadwyżki mocy na kołach, w efekcie wyznaczając warunki pracy silników spalinowych podczas jazdy samochodów osobowych z zmiennych warunkach topografii terenu.
EN The article includes an analysis of the effect of terrain topography on vehicle's energy intensity expressed in its motion resistance, at the same time the operating conditions of the engine have been evaluated in such conditions. Previous studies of the energy intensity of vehicles refer to flat areas and only those are reflected in laboratory tests. The article shows the analysis of the vehicle's motion resistance for established traffic conditions. With knowledge of the data on propulsion transmission it was possible to determine the engine operating conditions for different operating parameters. The maximum speed values for different topographic conditions have been determined (referred by the slope values) as also excess capacity on the wheels, in effect the operating conditions of internal combustion engines of cars in varying topographic conditions have been determined.
Słowa kluczowe
PL topografia terenu   ekologia   emisja spalin   badanie w rzeczywistych warunkach ruchu  
EN natural topography ecology   exhaust emission   real drive emission test  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 341--349
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Merkisz, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Pielecha, J.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
autor Stojecki, A.
  • Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała
autor Jasiński, R.
  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
[1] Amann M., Bertok I., Cabala R., Cofala J., Heyes C., Gyarfas F., Klimont Z., Schöpp W., Wagner F.: A further emission control scenario for the Clean Air for Europe (CAFE) programme. CAFE Scenario Analysis Report Nr 7, IIASA, Luxembourg.
[2] Bonnel P., Weiss M., Provenza A.: In-use emissions requirements in the new and future European motor vehicle emissions regulations: state of play. In: 8th Annual SUN Conference, Ann Arbor 2011.
[3] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Cars 2020: Action Plan for a competitive and sustainable auto-motive industry in Europe, Brussel 8.11.2012 (COM (2012) 636 final).
[4] Dębicki M.: Teoria samochodu. Teoria napędu. WNT, Warszawa 1974.
[5] Główny Urząd Statystyczny, Ochrona Środowiska, 2009.
[6] Merkisz J., Pielecha J., Markowski J., Stojecki A., Jasiński R.: Analiza ekologiczna samochodu osobowego z silnikiem o zapłonie iskrowym z uwzględnieniem topografii terenu. Logistyka, 2014, 6, 7339–7348.
[7] Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S.: New trends in emission control in the European Union. Springer Tracts on Transportation and Traffic, Springer Verlag, 2014, 1.
[8] Merkisz J., Pielecha J., Stojecki A.: Jasiński R., Analysis of emissions of vehicles tested under varying natural topography. Proceedings of The Institute of Vehicles, Warsaw 2015.
[9] Prochowski L.: Pojazdy samochodowe. Mechanika ruchu. WKŁ, Warszawa 2008.
[10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE.
[11] Siłka W.: Teoria napędu samochodu. WSI, Opole 1983.
[12] Siłka W.: Teoria ruchu samochodu, cz. II. Energochłonność ruchu i zużycie paliwa. WSI, Opole 1994.
[13] Siłka W.: Teoria ruchu samochodu. WNT, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f1040b9b-6ba2-4075-9df1-f466bb5a8669
Identyfikatory