Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f0fe9af4-1fe7-4827-b36d-1ca65fe49a35

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Model oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego

Autorzy Bijańska, J. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Model of evaluation of economic efficiency and risk of residual hard coal deposits’ exploitation
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano podstawowe elementy modelu, który umożliwia ocenę efektywności ekonomicznej i ryzyka eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Model ten wspomaga podejmowanie decyzji dotyczących eksploatacji z resztkowych złóż w kopalniach, a także jest podstawą wyznaczenia ewentualnych działań, które umożliwią zwiększenie efektywności ekonomicznej i zmniejszenie ryzyka tej eksploatacji.
EN This paper characterizes the basic elements of the model, which allows to evaluate economic efficiency and risk of residual hard coal deposits’ exploitation. The model supports the decision-making process, regarding exploitation of residual deposits in mines and is fundamental to determine any possible actions which may allow to increase economic efficiency and reduce the risk of exploitation of these hard coal deposits. Conclusions contained in this paper are the results of the own research project entitled ”Study of the technical and economic conditions for draft preparation of residual hard coal deposits” exploitation in the Upper Silesian Coal Basin mines’ [8].
Słowa kluczowe
PL efektywność ekonomiczna   ryzyko   eksploatacja resztkowych złóż węgla kamiennego  
EN economic efficiency   risk   exploitation of residual hard coal deposits  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 20--23
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Bijańska, J.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
1. Bijańska J.: Czynniki wpływające na ekonomiczną efektywność eksploatacji resztek złóż węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2012, Nr 10.
2. Bijańska J.: Kryteria oceny ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2012, Z. 60, seria Organizacja i Zarządzanie.
3. Bijańska J.: Ocena ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego z uwzględnieniem niepewności informacji. Przegląd Górniczy 2012, Nr 9.
4. Bijańska J.: Wybrane problemy w ocenie ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2013, Z. 63, seria Organizacja i Zarządzanie.
5. Karbownik A., Wodarski K.: Możliwości techniczne i uwarunkowania ekonomiczne projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 2011, Nr 9.
6. Karbownik A.: Studium wielkości wydobycia projektowanej kopalni podziemnej węgla kamiennego z uwzględnieniem niepewności informacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1986, Z. 146, seria Górnictwo.
7. Lubosik Z.: Geoinżynieryjne i ekonomiczne kryteria eksploatacji węgla kamiennego z resztkowych parcel pokładów. Prace Nauk. GIG Górnictwo i środowisko 2009, Nr 3.
8. Projekt badawczy własny pt. Badanie możliwości technicznych i uwarunkowań ekonomicznych dla projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze 2011.
9. Wodarski K.: Techniczne wyposażenie przodków w eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 2013, Nr 9.
10. Wodarski K.: Technologie eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 2012, Nr 9.
11. Wodarski K.: Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego. Gliwice Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f0fe9af4-1fe7-4827-b36d-1ca65fe49a35
Identyfikatory