Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f0b477f1-37c8-421e-87ea-6c6ae61953af

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ zjawiska adsorpcji w układzie poboru i rozcieńczania spalin na wyniki emisji spalin w testach na hamowni podwoziowej

Autorzy Bielaczyc, P.  Szczotka, A.  Woodburn, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of absorption phenomena occurring in the sampling and dilution system on results from chassis dynamometer emissions testing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Emisja związków szkodliwych spalin z samochodów zasilanych silnikami spalinowymi jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na środowisko i decydujących o rozwoju silników spalinowych i układów oczyszczania spalin. Dlatego niezwykle ważne jest mierzenie tej emisji z odpowiednią dokładnością w zaawansowanych technologicznie laboratoriach. W artykule omówiono szczegółowo jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji spalin, a mianowicie układ poboru i rozcieńczania spalin (tzw. system CVS - Constant Volume Sample - stała objętość próbkowania). Pokazano wpływ zjawiska adsorpcji zachodzącego w układzie poboru i rozcieńczania spalin na pogorszenie dokładności pomiarów emisji spalin, czy wręcz na ich błędne wyniki.
EN The issue of exhaust emissions from vehicles powered by an internal combustion engine is one of the most important factors influencing the environment and determining the development of the internal combustion engine and its after treatment systems. Therefore, it is extremely important to measure the emissions with appropriate accuracy in advanced technical laboratories. The article discusses in detail one of the most important elements of laboratory emission testing, namely the CVS - Constant Volume Sampling system. The paper discusses the effects of adsorption behaviour in the sampling and dilution system which can lead to a deterioration in the accuracy of emissions measurements, or even cause the generation of erroneous results.
Słowa kluczowe
PL emisja spalin   badanie   adsorbcja   hamownia podwoziowa  
EN exhaust emission   research   adsorption   chassis dynamometer  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 826--829
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bielaczyc, P.
  • Zakład Badań Silników w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej
autor Szczotka, A.
  • Pracownia Badań Toksyczności Spalin w Zakładzie Badań Silników w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej
autor Woodburn, J.
  • Pracownia Badań Toksyczności Spalin w Zakładzie Badań Silników w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej
Bibliografia
1. Bielaczyc P., Szczotka A., Pajdowski P., Woodburn J., Development of vehicle exhaust emission testing methods – BOSMAL’s new emission testing laboratory. PTNSS-2011-SS1-101. Combustion Engines 1/2011 (144).
2. Bielaczyc P., Szczotka A., Pajdowski P., Woodburn J., Development of automotive emissions testing equipment and test methods in response to legislative, technical and commercial requirements. Paper 2013-103. Combustion Engines 1/2013 (152).
3. UNECE, Regulation No. 83, 2015, available online: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R083r5e.pdf, accessed 60 Feb 2015.
4. Society of Automotive Engineers. SAE Handbook 1996. Vol. 1, Section 13 - Emissions. Warrendale 1996..
5. Sherman M., Lennon K., Chase R., Error Analysis of Various Sampling Systems. SAE Paper 2001-01-0209, 2001.
6. Silvis W., Chase R., Proportional Ambient Sampling: A CVS Improvement for ULEV and Lean Engine Operation. SAE Paper 1999-01-0154, 1999.
7. Silvis W., Harvey R., Dageforde A., A CFV Type Mini-dilution Sampling System for Vehicle Exhaust Emissions Measurement. SAE Paper 1999-01-0151, 1999.
8. Materiały firmy AVL.
9. Materiały własne IBiRM BOSMAL.
10. Schiefer E., Schindler W., Schimpl H., Study of Interferences for ULEV-CVS Measurement, Related to the Complete Measuring System, Discussion of Error Sources, Cross-Sensitivity and Adsorption. SAE Paper 2000-01-0796, 2000.
11. Bielaczyc P., Szczotka A., Woodburn J., Analiza wpływu zjawisk fizykochemicznych w systemie pomiarowym CVS na dokładność pomiarów emisji spalin w testach na hamowni podwoziowej. Konferencja Naukowo-techniczna LOGITRANS 2016, Szczyrk. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe Nr 6/2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f0b477f1-37c8-421e-87ea-6c6ae61953af
Identyfikatory